Một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ(vina reco)

Xem 1-5 trên 5 kết quả Một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ(vina reco)
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ(vina reco)”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p demtichlieu 15-07-2010 232 125   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ(vina reco)”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p haiqtkdtm09 21-06-2011 84 32   Download

 • Quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa ra thị trường như thế nào.

  pdf34p carnation89 15-02-2012 94 28   Download

 • Quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa ra thị trường như thế nào.

  pdf36p donna_pro 31-10-2011 49 19   Download

 • Quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa ra thị trường như thế nào. Đối với việc quản trị kênh marketing thực chất là tổ chức và quản lý các quan hệ giữa các đơn vị kinh doanh trong quá trình lưu thông, tiêu thụ sản phẩm.

  pdf37p nhattruong 07-07-2009 1836 1120   Download

Đồng bộ tài khoản