Mức chi tiêu

Xem 1-20 trên 9963 kết quả Mức chi tiêu
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được kết quả về việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam như: Mức chi tiêu theo bằng cấp của chủ hộ, mức chi tiêu theo khả năng biết chữ và mù chữ của chủ hộ, mức chi tiêu theo độ lành nghề của chủ hộ,...

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 71 13   Download

 • Chế độ, định mức chi tiêu tài chính tại quy định này phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) bao gồm:

  pdf8p conchokon 24-09-2012 51 1   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Nhóm I CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP Dnh mục chỉ tiêu chất lượng Synthetic Detergents List of quality TCVN 4786 -89 Khuyến khích áp dụng 1. 2. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 5188 -85 Tiêu chuẩn này qui định danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các chất tẩy rửa tổng hợp dạng bột, dạng kem và dạng lỏng 3.

  pdf3p chauchaudaxebo 21-03-2011 165 46   Download

 • Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

  pdf6p mychau 18-08-2009 136 19   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4876:1989 về Sợi, dây và lưới nghề cá – Danh mục chỉ tiêu chất lượng qui định danh mục chỉ tiêu chất lượng sợi, dây và lưới tấm dùng trong nghề cá, được sản xuất từ xơ sợi hóa học và một số loại xơ sợi thực vật (đay, gai, lanh …).

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 3 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4786:1989 về Chất tẩy rửa tổng hợp - Danh mục chỉ tiêu chất lượng qui định danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các chất tẩy rửa tổng hợp dạng bột, dạng kem và dạng lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva5 01-12-2016 12 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4727:1989 về Phân khoáng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng qui định danh mục các chỉ tiêu chất lượng các loại phân (khoáng) đạm, lân, kali và hỗn hợp NPK dạng khoáng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4680:1989 về Máy kéo nông nghiệp - Danh mục chỉ tiêu chất lượng quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng cơ bản của máy kéo nông nghiệp: Công dụng chung, vạn năng, tự hành và chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva5 01-12-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4735:1989 về Giấy bao gói - Danh mục chỉ tiêu chất lượng quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các loại giấy bao gói được qui định trong bảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4736:1989 về Bao bì - Danh mục chỉ tiêu chất lượng quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các nhóm, loại giấy in được qui định trong bảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4745:2005 về Xi măng – Danh mục chỉ tiêu chất lượng quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng theo TCVN 5439:2004. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva5 01-12-2016 8 0   Download

 • Trước khi bước vào thực hiện một dự án nào đó, nhà đầu tư luôn luôn quan tâm đến thời gian hoàn vốn: sẽ mất bao lâu để một phi vụ đầu tư có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi vốn sẽ giúp nhà đầu tư quyết định mức sản lượng mà tại đó tổng khoản tiền thu được sau thuế từ một sản phẩm hay một khoản đầu tư trang trải...

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1552 277   Download

 • Mục tiêu bài báo cáo đề tài này nhằm giới thiệu các nguyên liệu sử dụng trong kem giặt, vai trò, tính chất của chúng; phuơng pháp sản xuất kem giặt hiện nay cùng một số chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

  pdf46p meoancaran 15-03-2011 343 130   Download

 • Trong hoạt động quản lý tài chính đơn vị luôn quán triệt việc sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai minh bạch tài chính; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi để có thu nhập tăng thêm cho CB – GV – NV trong đơn vị là một trong nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.

  pdf22p hoangchieuduong 07-05-2014 249 91   Download

 • Mục tiêu Chính sách tài khóa là việc chính phủ sử dụng thuế khóa và chi tiêu công cộng để điều tiết mức chi tiêu chung của nền kinh tế. Mục tiêu trong ngắn hạn, các chính sách kinh tế đều có cùng mục tiêu là ổn định nền kinh tế ở mức sản lượng tiềm năng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và tỷ lệ lạm phát vừa phải. 1.1.2 Công cụ Thuế Chi tiêu ngân sách

  pdf29p bluesky_12 19-12-2012 184 87   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 4782-89. Rau qủa tươi. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

  pdf4p kieuphong21052 08-08-2010 232 84   Download

 • PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ SINH HOÁ BÀI 21: OXI HÒA TAN (Dissolved oxygen demand - DO) 1. Giới thiệu chung 1.1. Ý nghĩa môi trường DO (oxi hòa tan) là yếu tố xác định sự thay đổi xảy ra do vi sinh vật kị khí hay hiếu khí. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm dòng chảy. Ngoài ra, DO còn là cơ sở kiểm tra BOD nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. ...

  pdf8p doquyenhong 31-10-2011 208 76   Download

 • TỔNG QUAN VỀ MÔN  HỌC PHÂN TÍCH CHI  TIÊU CÔNG Môn Phân tích Chi tiêu Công trang bị cho người học các kiến thức căn bản để đánh giá tính kinh tế của các hoạt động chi tiêu công với tư cách là chức năng quan trọng của nhà nước nhằm sửa chữa các thất bại thị trường, cải thiện hiệu quả của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu công cộng khác trên quan điểm con người làm nhân tố trung tâm.

  ppt47p emchaoanhtan 13-11-2012 297 74   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ được áp dụng thực tế. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.

  pdf161p voquangminh2412 17-09-2014 74 31   Download

 • Quyết định 63/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

  pdf7p lythong 18-08-2009 198 27   Download

Đồng bộ tài khoản