Mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Xem 1-20 trên 45 kết quả Mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  doc17p sontinh 18-08-2009 237 33   Download

 • Tiểu luận thị trường tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm trình bày về cơ sở pháp lý và một số khái niệm cơ bản, các hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng quan về nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf19p big_12 09-06-2014 80 23   Download

 • Thông tư Số 131/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc16p thaoqb86 09-12-2015 14 0   Download

 • Để có thể trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng, cần phải đặt nó vào bối cảnh hiện tại của nền kinh tế vĩ mô và hỏi: việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ sẽ đưa đến những hệ quả gì đối với chính sách và sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam?

  doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 136 45   Download

 • Quyết định 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf10p nguyetnga 19-08-2009 315 39   Download

 • Quy định pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam giống như một mớ bòng bong. Thực chất như thế nào? Ràng buộc... Pháp luật quy định về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam có một lịch sử khá “thăng trầm”.

  pdf7p bookmarks 08-04-2011 84 18   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

  pdf21p meoconanca 28-02-2011 89 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng việt nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p quadau_haudau 28-01-2011 144 4   Download

 • Câu hỏi: Trình tự, thủ tục đối với việc Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam? Trả lời: Trình tự, thủ tục đối với việc Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam quy định riêng theo từng trường hợp hướng dẫn tại câu 31 trên đây như sau:

  pdf1p womanhood911_06 30-10-2009 208 73   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf15p lawdt5 02-12-2009 54 7   Download

 • Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  doc8p thanhuyen 19-08-2009 68 6   Download

 • Thông tư 73/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p trieuhoang 17-10-2009 57 3   Download

 • Thông tư 73/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam

  doc6p thanhuyen 19-08-2009 51 2   Download

 • Quan hệ nhà đầu tư là gì? Với ý nghĩa cơ bản nhất, quan hệ nhà đầu tư là giúp các nhà đầu tư hiện tại lẫn tiềm năng hiểu rõ hơn về một công việc kinh doanh nào đó. Tuy nhiên, việc triển khai môt chương trình quan hệ nhà đầu tư có lại cần nhìn nhận rằng nhà đầu tư có thể hoạt động với các mức độ am hiểu và dựa trên nhiều lý do khác nhau để quyết định mua một cổ phần nào đó. Sự đa dạng trong cách nghĩ và cách hiểu của nhà...

  pdf4p bibocumi14 11-11-2012 39 7   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf16p lawdn6 31-10-2009 100 5   Download

 • Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf7p lawdt1 02-12-2009 55 4   Download

 • Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

  doc7p trongthuy 18-08-2009 206 30   Download

 • Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf8p hobichngoc 17-10-2009 184 19   Download

 • Luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực TCNH theo các hướng: Nhà nước cần xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý chuyên biệt cho M&A thay vì quy định M&A chung chung trong nhiều văn bản pháp lý; Nhà nước cần nghiên cứu nới biên độ và tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình mở cửa thị trường tài chính tới năm 2020 là cơ sở cho sự gia tăng các thương vụ M&A; Nhà nư...

  pdf209p change05 14-06-2016 30 15   Download

 • Quyết định 36/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 98 12   Download

Đồng bộ tài khoản