Mức chi cho công tác kiểm tra

Xem 1-20 trên 79 kết quả Mức chi cho công tác kiểm tra
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 17 1   Download

 • Nghị quyết số: 106/2015/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 18 2   Download

 • Hiện nay công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy hầu như không thể quản lý, khai thác được các nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính nói riêng. Tại nhiều đơn vị việc điều hành thu chi các khoản thường diễn ra vô tội vạ do không có chuẩn mực, cơ chế nào để hướng dẫn, theo dõi, giám sát.

  doc7p huyhoahoang 09-06-2011 304 103   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf7p luatsuminhtri 25-06-2013 26 2   Download

 • Nghị quyết số: 21/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf4p noel_vui 15-11-2012 65 1   Download

 • Quyết định 286/2013/QĐ-UBND về chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 30 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf6p keodualadua 11-12-2012 21 0   Download

 • 1. MỤC ĐÍCH Giáo trình này sẽ giúp các kỹ sư cơ khí nắm được tổng quan về các phương pháp kiểm tra không phá hủy ở nhà máy công nghiệp. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Giáo trình này để tham khảo cho các kỹ sư cơ khí làm công tác bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy công nghiệp như dầu khí, điện lực, hóa chất, v.v…

  pdf60p khanhtoank49 20-09-2013 247 113   Download

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, dưới hình thức nhận tiền gửi và cho vay, cung cấp các dịch vụ tài chính khác, nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận và góp phần ổn định, phát triển nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.

  pdf126p inspiron1212 31-10-2012 80 33   Download

 • Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên toàn thể nhân dân hăng thi hành chính sách đã định. Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên ấy và sự thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra.

  ppt13p letanthich993 20-12-2013 77 23   Download

 • Mục đích, ý nghĩa công tác kiểm tra, phân loại chi tiết - Qua kiểm tra phân loại để cho phép sử dụng lại các chi tiết còn dùng lại được một cách có hiệu quả tránh lãng phí loại bỏ những chi tiết bị phí, hư hỏng và xác định những chi tiết có thể sửa chữa, chữa phục hồi để dùng lại. lại. - Việc kiểm tra phân loại tốt sẽ cho phép nâng cao chất l hất lượng và h giá thà h sửa chữa. à hạ iá thành ử chữa. hữ - Nếu kiểm tra...

  pdf17p tieulac 26-11-2010 120 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf8p cunghoangdao 28-12-2012 30 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf5p noel_vui 13-11-2012 17 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf5p noel_vui 13-11-2012 22 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf11p noel_vui 13-11-2012 37 2   Download

 • Mô-đun này xem xét đến công tác kiểm tra, kiểm định, bảo dưỡng và được phép lưu hành xe như là một hạng mục chính của chiến lược chung về giảm khí thải từ ngành vận tải đường bộ.

  pdf0p uocvong07 27-10-2015 14 3   Download

 • Thù lao lao độngcó vai trò quan trọng trong quản lý lao động: doanh nghiệp trả lương cho người lao động không chỉ bù đắp sức lao động đã hao phí mà còn thông qua tiền lương để kiểm tra giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình đảm bảo hiệu quả công việc. mục đích của DN là lợi nhuận ngày càng lớn để đạt mục tiêu đó Dn phải quản lý lao động tốt để tiết kiệm chi phí hạ gia thành sp giảm chi phí nhân công...

  doc25p bachvan25 31-05-2011 532 202   Download

 • Tổng quan về phân tích tài chính I. Mục tiêu của Phân tích tài chính 1. Khái niệm Phân tích tài chính là một quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm năng t-ơng lai của một DN, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra các quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong DN đó. 2- M?c tiờu c?a Phõn tớch tài chớnh Trong nền kinh tế...

  pdf90p hailong_chodoiem 16-09-2012 157 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản