Xem 1-20 trên 975 kết quả Mức chi hỗ trợ
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN ĐỀ HỘI THI, HỘI DIỄN VÀ PHONG TRÀO ĐỘT XUẤT

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 18 1   Download

 • Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND - Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tsmttc_009 29-07-2015 13 1   Download

 • Quyết định số: 192/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

  pdf1p connhangheo91 28-06-2014 6 0   Download

 • Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính “Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước”;...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;...

  pdf10p codon_09 29-03-2016 6 0   Download

 • Mục đích bài thuyết trình "Sử dụng Internet hỗ trợ dạy học Vật Lý" nhằm: hiểu biết về mạng máy tính, Phương pháp tìm kiếm trên mạng Internet, phương pháp khai thác Internet trong dạy học Vật Lý, một số địa chỉ hỗ trợ dạy học Vật Lý trên Internet.

  ppt35p jiaochan 04-09-2014 28 11   Download

 • Báo cáo đề tài "Xây dựng một số công cụ hổ trợ tra cứu và tổng hợp thông tin trong thư viện số" có kết cấu 7 chương: Chương 1 - tổng quan; chương 2 - tổ chức khai thác thông tin thư viện; chương 3 - tiêu đề đề mục và từ khóa; chương 4 - xây dựng công cụ tìm kiếm; chương 4 - xây dựng công cụ tìm kiếm và download dựa trên tác nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf127p ngoctuyen 17-06-2009 339 200   Download

 • Điều 2. Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước, ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 175 29   Download

 • Khung pháp lý của nhà nước về chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại về thiên tai tương đối toàn diện. Nhà nước có chính sách quy định cụ thể các đối tượng chịu thiệt hại được hỗ trợ, các biện pháp và mức độ hỗ trợ, hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ khôi phục sản xuất và vận động cứu trợ nạn nhân bị thiên tai.

  doc76p duahau123456 12-08-2011 102 21   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website hỗ trợ đào tạo theo mô hình tín chỉ được thực hiện với mục đích nhằm tạo một công cụ hiệu quả giúp cho việc tự học, tự nghiên cứu, trao đổi giữa giáo viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên được dễ dàng thông qua môi trường Internet.

  pdf77p congtratct91 12-03-2015 45 19   Download

 • Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 62 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Giáo dục mầm non: Xây dựng thư viện video các tiết mục ca múa nhạc hỗ trợ giáo viên mầm non dàn dựng chương trình văn nghệ bao gồm những nội dung về cơ sở lí luận và thực tiễn; biên tập và lập web hỗ trợ công tác dàn dựng các tiết mục ca múa cho trẻ; thực nghiệm tại một số trường mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh và phân tích kết quả.

  pdf76p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 11 5   Download

 • Quỹ Hỗ trợ phát triển là tổ chức Tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ thực hiện công tác huy động vốn và cho vay theo quy định của Chính phủ và được cấp bù chệnh lệch lãi suất huy động vốn và cho vay. Quỹ HTPT hoạt động theo điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  pdf71p tengteng10 09-12-2011 25 3   Download

 •   Mục tiêu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại ở cửa khẩu - vai trò, sự cần thiết của các dịch vụ hỗ trợ thương mại của khẩu cũng như những cơ sở để phát triển chúng; đánh hóa thực trạng phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ thương mại của khẩu Việt Nam với các tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf169p tsmttc_009 12-08-2015 13 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC ĐỐI VỚI XUẤT BẢN PHẨM, ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN- VĂN HÓA XÃ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính p...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 23 2   Download

 • Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 14 2   Download

 • Mục đích của dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 2007-2011" nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) trong công tác lập kế hoạch và quản lý để đạt được sự tăng trưởng kinh tế xã hội mang tính công bằng và có sự tham gia của người dân và sự phát triển bền vững về môi trường.

  pdf42p pechi1412 25-11-2015 12 2   Download

 • Luận án được thực hiện với những mục tiêu sau: Khảo sát một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng trên bệnh vảy nến tại bệnh viện Da liễu Tp. Hồ Chí Minh; xác định tỷ lệ rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan trên bệnh vảy nến; đánh giá hiệu quả điều trị hỗ trợ của simvastatin trên bệnh vảy nến thông thường.

  doc28p change01 05-05-2016 4 2   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn.

  pdf6p nanghonghoang 27-03-2014 21 1   Download

Đồng bộ tài khoản