Mức chi hỗ trợ

Xem 1-20 trên 953 kết quả Mức chi hỗ trợ
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN ĐỀ HỘI THI, HỘI DIỄN VÀ PHONG TRÀO ĐỘT XUẤT

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 22 1   Download

 • Quyết định số: 192/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

  pdf1p connhangheo91 28-06-2014 13 0   Download

 • Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND - Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tsmttc_009 29-07-2015 23 1   Download

 • Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính “Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước”;...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;...

  pdf10p codon_09 29-03-2016 11 0   Download

 • Mục đích bài thuyết trình "Sử dụng Internet hỗ trợ dạy học Vật Lý" nhằm: hiểu biết về mạng máy tính, Phương pháp tìm kiếm trên mạng Internet, phương pháp khai thác Internet trong dạy học Vật Lý, một số địa chỉ hỗ trợ dạy học Vật Lý trên Internet.

  ppt35p jiaochan 04-09-2014 37 12   Download

 • Điều 2. Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước, ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 185 29   Download

 • Khung pháp lý của nhà nước về chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại về thiên tai tương đối toàn diện. Nhà nước có chính sách quy định cụ thể các đối tượng chịu thiệt hại được hỗ trợ, các biện pháp và mức độ hỗ trợ, hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ khôi phục sản xuất và vận động cứu trợ nạn nhân bị thiên tai.

  doc76p duahau123456 12-08-2011 108 24   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website hỗ trợ đào tạo theo mô hình tín chỉ được thực hiện với mục đích nhằm tạo một công cụ hiệu quả giúp cho việc tự học, tự nghiên cứu, trao đổi giữa giáo viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên được dễ dàng thông qua môi trường Internet.

  pdf77p congtratct91 12-03-2015 63 21   Download

 • Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 71 15   Download

 • Quỹ Hỗ trợ phát triển là tổ chức Tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ thực hiện công tác huy động vốn và cho vay theo quy định của Chính phủ và được cấp bù chệnh lệch lãi suất huy động vốn và cho vay. Quỹ HTPT hoạt động theo điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  pdf71p tengteng10 09-12-2011 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC ĐỐI VỚI XUẤT BẢN PHẨM, ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN- VĂN HÓA XÃ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính p...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 29 2   Download

 • Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 19 2   Download

 •   Mục tiêu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại ở cửa khẩu - vai trò, sự cần thiết của các dịch vụ hỗ trợ thương mại của khẩu cũng như những cơ sở để phát triển chúng; đánh hóa thực trạng phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ thương mại của khẩu Việt Nam với các tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf169p tsmttc_009 12-08-2015 21 6   Download

 • Mục đích của dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 2007-2011" nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) trong công tác lập kế hoạch và quản lý để đạt được sự tăng trưởng kinh tế xã hội mang tính công bằng và có sự tham gia của người dân và sự phát triển bền vững về môi trường.

  pdf42p pechi1412 25-11-2015 20 3   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn.

  pdf6p nanghonghoang 27-03-2014 26 1   Download

 • Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình các cấp trong tỉnh Gia Lai.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 21 1   Download

 • Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 21 1   Download

 • Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Đồng Tháp.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản