Mục đích của hình phạt

Xem 1-20 trên 1058 kết quả Mục đích của hình phạt
 • Bài viết đề cập các quan điểm khoa học và kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ về khái niệm hình phạt và về mục đích của hình phạt là nhằm góp phần thực hiện nhu cầu đó. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p khetien888 07-02-2017 23 4   Download

 • Mục đích của hình phạt Mặt khác, Điều 7 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 chỉ quy định trách nhiệm cumg cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lí chứng cứ khi có yêu cầu của đương sự, toà án. Để tạo cơ sở pháp lí đồng bộ cho thừa phát lại thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự cũng như việc lập vi bằng,

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 64 12   Download

 • Bàn về mục đích của hình phạt Pháp điển hoá để tạo ra “… một văn bản (quy phạm) pháp luật mới hoặc có hiệu lực pháp lí cao hơn hoặc rộng hơn, tổng quát hơn về phạm vi điều chỉnh, hoàn chỉnh hơn về kĩ thuật lập pháp hoặc đồng thời đạt được tất cả các yêu cầu đó.”(12) Như vậy, pháp điển hoá để tạo cho ngành luật hình sự một BLHS nhưng không phải để

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 39 6   Download

 • "Ebook Hình phạt tử hình trong luật Hình sự Việt Nam" do ThS. Vũ Thị Thúy biên soạn trình bày những nội dung về: khái niệm, đặc điểm, bản chất, mục đích của hình phạt tử hình; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định và áp dụng hình phạt tử hình; hình phạt tử hình trong luật Hình sự Việt Nam và luật hình sự thế giới; các quy định và định hướng hoàn thiện một số quy định trong bộ luật Hình sự 1999 về hình phạt tử hình và thực tiễn áp dụng.

  pdf270p thuy-minh 06-09-2013 152 70   Download

 • góp phần cụ thể hoá nguyên tắc hiến định của hiến pháp trong LHS về sự bình đẳng của mọi công dân trc PL - phù hợp với tư tưởng plí tiến bộ của nhân loại về sự bình đẳng của tất cả mọi ng trc PL 3- Nguyên tắc công minh ND: mọi hvi phạm tội phải đc phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng PL ( khoản 1- điều 3) Công minh tức là hình phạt, các bp tư pháp và các chế định pháp lí hsự khác đc......

  doc52p hoangdung 15-03-2009 1694 376   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương VII trách nhiệm hình sự và hình phạt như khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt.

  ppt30p hoa_dai91 24-06-2014 48 8   Download

 • Quyết định hình phạt là việc Tòa án lựa chọn loại hình phạt với mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội. Ý nghĩa Là khâu tố tụng hình sự quan trọng cụ thể hóa nguyên tắc của Luật hình sự  và chính sách hình sự  Tiền đề quan trọng để thực hiện các mục đích của hình phạt Củng cố pháp chế, góp phần duy trì trật tự an ninh xã hội, nâng cao ý thức ...

  pdf21p thiuyen3 17-08-2011 127 42   Download

 • Bài giảng Luật hình sự - Bài 4: Trách nhiệm hình sự và hình phạt trình bày về khái niệm và đặc điểm, cơ sở, thời hiệu của trách nhiệm hình sự; các khái niệm, đặc điểm, mục đích và hệ thống của hình phạt. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Luật.

  pdf26p minhminhquangtri32 10-07-2014 71 25   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang với mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật về chế định tổng hợp hình phạt dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nâng ca...

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 50 10   Download

 • Tài liệu Vận động chính sách cho công cuộc phòng chống HIV xuất phát từ cộng đồng với mục đích giúp cho các bạn hiểu thêm về vận động, những nội dung cơ bản của công tác vận động, mục đích của vận động và các hình thức vận động, cũng như các yếu tố mà công tác vận động cần phải có.

   

  pdf51p cobetocxul9 26-08-2015 20 6   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là phân tích khoa học để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về các căn cứ quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 7 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hình phạt tù có thời hạn theo pháp luật hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng người tội phạm.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 4 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề về lập pháp, lý luận và thực tiễn đối với chế định miễn chấp hành hình phạt trong luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, dựa vào quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách hình sự về đấu tranh phòng chống tội phạm, cải tạo - giáo dục người phạm tội.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 2 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận thực tiễn của hình phạt tù, thi hành hình phạt tù theo pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự Việt Nam, từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành án hình phạt tù nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tộ...

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 5 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên của trên cơ sở lý luận về hình phạt tiền được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 và các bản án hình sự tại địa bàn tỉnh Hà Giang xét xử đã áp dụng hình phạt tiền, để phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc áp dụng hình phạt tiền nói chung và của địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chế định hình phạt tiền trong luật hình sự.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 4 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản về phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trong cả nước, từ đó rút ra những tồn tại, bất cập để đề xuất việc hoàn thiện các quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung nói riêng ở nước ta hiện nay.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 4 1   Download

 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định Quyết định hình phạt tù có thời hạn, từ đó xác định những bất cập, hạn chế trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của chế định này để đạt được mục đích chung của hình phạt.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 6 0   Download

 • Mục đích của luận văn là đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao hiệu quả quyết định hình phạt đối với các vụ án đồng phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa và chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 5 0   Download

 • BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có l•i suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: a. 60 USD b. 600 USD c.

  doc109p hyekyo 18-03-2009 3509 1101   Download

 • Ebook Hai mô hình phát triển kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu với bạn đọc công trình nghiên cứu của tác giả có nhiều công tác trong ngành nông nghiệp về vấn đề này. Nội dung cuốn sách gồm 10 chương, được trình bày trong hai phần: Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp nông nghiệp và đổi mới, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường.

  pdf348p baotrung69 05-01-2013 183 80   Download

Đồng bộ tài khoản