Mức độ an toàn vốn

Xem 1-20 trên 142 kết quả Mức độ an toàn vốn
 • Hệ thống phân tích CAMELS được áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng. An toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp được mọi chi phí và thực hiện được các nghĩa vụ của mình và được đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý.

  ppt22p trada85 20-01-2013 123 43   Download

 • Chương 7 An toàn vốn thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: vai trò của vốn, các thước đo mức độ an toàn vốn, những đòi hỏi về đủ vốn đối với các định chế tài chính.

  pdf49p conchimnhai 01-07-2014 43 13   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam" là hoàn thiện mô hình kiểm tra sức chịu đựng vi mô đối với rủi ro tín dụng, để đánh giá mức mức độ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam,...

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 5 1   Download

 • Các ngân hàng thương mại thực hiện một dịch vụ rất quan trọng đối với tất cả các khu vực của nền kinh tế bằng cách cung ứng những điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền tiết kiệm của dân chúng. Người gửi tiền tiết kiệm nhận được một khoản tiền thưởng dưới danh nghĩa lãi suất trên tổng số tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng với mức độ an toàn và khả năng thanh khoản ca...

  pdf8p phuoctam45 28-07-2011 82 24   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân hàng Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là : Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS).

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1469 631   Download

 • Trong những năm gần đây lĩnh vực điều khiển và truyền động điện đã phát triển mạnh mẽ. - Đặc biệt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật điện tử tin học nói riêng đã khai thác tất cả các ưu điểm nổi bật vốn có của động cơ không đồng bộ với động cơ một chiều

  pdf46p ntgioi120404 12-11-2009 1852 537   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong...

  doc81p thotuu1792 28-12-2009 393 283   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thỡ doanh thu bỏn hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai...

  pdf81p antigone89 06-02-2012 355 164   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn.

  pdf82p haiqtkdtm09 21-06-2011 169 89   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường ( viết tắt bằng tiếng anh là CAMELS)....

  pdf19p tulip_12 14-01-2013 166 76   Download

 • Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS nêu hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phải có để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo một tuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mang tính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái.

  pdf22p big_12 09-06-2014 135 56   Download

 • Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông tin kinh tế, tài chính; Giúp cho các đối tượng này đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Tài sản (tài sản có): là toàn bộ những thứ hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp đang quản lý và nắm quyền với mục đích thu được lợi ích trong tương lai. Bao gồm 2 loại chính là: TSLĐ và TSBĐ.

  doc78p tiendungtb3003 09-03-2010 128 51   Download

 • Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng Basel II vào quản lý rủi ro tại các TCTD của Việt Nam .Phần 1: Giới thiệu hiệp ước Basel I. Mục đích II. Nội dung .Phần 1: Giới thiệu hiệp ước Basel I. Mục đích 1. Đảm bảo nguồn vốn nhạy cảm hơn đối với rủi ro 2.

  pdf34p online_12 08-11-2013 92 47   Download

 • Chuyển sang kinh doanh trong cơ chế thị trờng và thực hiện hạch toán độc lập, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là lợi nhuận.

  pdf76p camelia89 06-02-2012 76 27   Download

 • Từ khi chuyển đổi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đã làm cho nền kinh tế sôi động hơn với sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp th ơng mại muốn tồn tại để tự khẳng định mình và có chỗ đứng vững chắc trên thị trờng đòi hỏi hàng hoá bán ra phải đợc thị trờng, đợc ngời tiêu dùng chấp nhận.

  pdf75p antigone89 06-02-2012 76 22   Download

 • CHƯƠNG V: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY ĐƯỜNG 126. I. Giới thiệu về Công ty đường 126: Công ty đường 126 tiền thân là Công trường Lào Cai, được thành lập ngày15 tháng 8 năm 1964 với mục tiêu ban đầu là xây dựng hệ thống giao thông các tỉnh biên giới phía Bắc và An toàn khu phục vụ cho công cuộc chống Mỹ cứu nước.

  pdf15p lavie8 30-07-2011 46 13   Download

 • Chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án, nhằm mục đích đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án đầu tư trên các mặt: Xem xét nhu cầu và nguồn huy động vốn cho việc thực hiện dự án, xác định các khoản chi và các khoản thu trong từng năm hoạt động của dự án và hiệu quả tài chính của dự án, Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư.

  ppt51p tanhthanhthanh23 17-04-2014 44 12   Download

 • Năm 2004 vòng quay vốn tín dụng là 1,23 đến năm 2005 tăng lên 1,45. Điều đó chứng tỏ chất lượng tín dụng trung- dài hạn của Chi nhánh ngày càng được nâng cao. • Chỉ tiêu sử dụng vốn Vốn sử dụng . Nhìn vào mức độ sử dụng vốn của 2 năm ta thấy: Năm 2004 mức độ sử vốn là 95,7 % , có nghĩa là vẫn còn tới 4,3% lượng vốn chưa được đưa vào sử dụng.

  pdf10p ttcao7 23-08-2011 66 8   Download

 • Người gửi tiền tiết kiệm nhận được một khoản tiền thưởng dưới danh nghĩa lãi suất trên tổng số tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng với mức độ an toàn và khả năng thanh khoản cao. Số tiền huy động được qua hình thức tiết kiệm luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghệp và cá nhân nhằm mở rộng khả năng sản xuất và các mục đích khác như tiêu dùng cá nhân

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 37 7   Download

 • Mục tiêu: - Giúp Hs củng cố kĩ năng thực hành tính và giải toán có dạng đặc biệt. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đ. Tính ra đã được lãi 25% so với tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 508 7   Download

Đồng bộ tài khoản