Mức độ quy định tội phạm

Xem 1-20 trên 73 kết quả Mức độ quy định tội phạm
 • Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009. Pháp luật hình sự là công cụ hữu hiệu mà bất kì nhà nước cũng sử dụng để đấu tranh, phòng ngừa và chống tội phạm. Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009. Pháp luật hình sự là công cụ hữu hiệu mà bất kì nhà nước...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 77 20   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, khi các ngân hàng đang trong thời kỳ cạnh tranh, mở rộng mạng lưới và tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, tội phạm ngân hàng xuất hiện ngày càng nhiều và mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm hơn. Tội phạm hình sự nói chung và tội phạm trong hoạt động ngân hàng nói riêng đều là các hành vi nguy hiểm, xâm hại nghiêm trọng đến các quan hệ xã hội, chính sách kinh tế tài chính của Đảng, Nhà nước ta.

  pdf18p bingo_do 26-05-2010 319 141   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Số: 28/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 164 28   Download

 • Tiểu luận: Tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam với mục đích tập trung phân tích, đánh giá về mặt lý luận, những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội đánh bạc, những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc, qua đó thấy được những khó khăn, và rút ra bài học cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc...

  doc36p hoanhyngoc 31-01-2016 72 32   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội gây ô nhiễm môi trường trong luật hình sự Việt Nam với mục đích nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về tội gây ô nhiễm môi trường; thực trạng quy định và nội dung tội gây ô nhiễm môi trường theo BLHS Việt Nam hiện hành; qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của BLHS đối với tội phạm gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

  pdf23p huyenngoc0628 04-11-2015 35 12   Download

 • Các tội phạm về ma tuý - so sánh giữa Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999 Về mặt lí luận, mục đích của việc xây dựng BLHS không phải để thay thế và loại trừ tất cả các luật và nếu mục đích đó có được đặt ra thì BLHS cũng không thể thực hiện được mục đích đã được đặt ra đó. Điều này đã lí giải tại sao các quốc gia được tác giả nêu ở phần trên đều đã khẳng định không coi BLHS là văn bản quy phạm pháp...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 46 4   Download

 • Quyết định số 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawbmhc11 24-11-2009 52 3   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội vu khống trong luật hình sự Việt Nam với mục đích làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn về tội vu khống theo luật hình sự Việt Nam, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng quy định pháp luật hình sự nước ta đối với tội phạm này.

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 28 4   Download

 • Quyết định số 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawqds4 09-12-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 62/2001/QĐ-UB về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm :giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 68 1   Download

 • Là tổng hợp những dấu hiệu có tính chất đặc trưng chung cho 1 loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật Hình sự * Nhóm các dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc bao gồm: - Dấu hiệu hành vi (mặt khách quan của tội phạm); - Dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại (mặt khách thể của tội phạm); - Dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích (mặt chủ quan của tội phạm); - Dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi (mặt chủ thể của tội phạm). 2.

  pdf2p thiuyen3 16-08-2011 267 69   Download

 • Con người là chủ nhân của xã hội.Dưới chế độ xã hội, dưới chế độ XHCN con người được bảo vệ,phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực,sức khoẻ là vốn quý của con người. Nó là tiền đề cơ bản để con người vươn tới những mục đích cao cả khác.

  doc23p crystalheart115 23-01-2010 201 64   Download

 • - Phụ gia thực phẩm là một chất chủ ý bổ sung vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. - Phụ gia thực phẩm tồn tại trong thực phẩm với một giới hạn tối đa cho phép đã được quy định. Tuy nhiên nó còn được định nghĩa theo nhiều tổ chức khác nhau...

  doc5p ngocyenvi 06-11-2012 141 44   Download

 • Trong báo cáo Giám sát toàn cầu 2013 công bố ngày 18-4, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định, đô thị hóa để thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) là việc các nước đang phát triển cần làm, nhưng nếu không quản lý tốt có thể dẫn đến gia tăng các khu ổ chuột, ô nhiễm và tội phạm.

  pdf280p trua_nang 22-04-2013 126 56   Download

 • Tất cả các lô nguyên liệu thu mua vào nhà máy đều được truy xuất tới tận ao nuôi và mỗi nguồn cung cấp đều có mã hoá truy xuất bao gồm ao nuôi, người nuôi, vùng nuôi và phía sau là mã của nguồn cung cấp. Vùng thu mua nguyên liệu chủ yếu là Sóc Trăng, chiếm 80%, còn lại 20% thu mua từ Bạc Liêu và Cà Mau (trong đó phần lớn từ Bạc Liêu).

  pdf237p badaovl 20-05-2013 83 32   Download

 • Sau khi đăng bài viết “Đánh giá nguy cơ tác hại của thành phần 3-MCPD trong thực phẩm lên sức khoẻ con người", nhiều bạn đọc đặt câu hỏi cho tôi là: “Tại sao lại có sự khác nhau về quy định hàm lượng tối đa 3-MCPD giữa các nước?”. Mặc dù trong bài viết đã có giải thích, nhưng có thể chưa được rõ ràng. Bài bổ sung này là nhằm để giải đáp câu hỏi đó.

  pdf6p aquafina143 22-06-2011 79 21   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  pdf2p caucathadieu 27-04-2010 91 14   Download

 • Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được.

  doc9p nhatanhnhu123 09-05-2013 161 16   Download

 • Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN - mô hình hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, đạo luật lại không có quy định cụ thể về cụm từ “trên cơ sở sử dụng thông tin nội bộ” mà cách hiểu về cụm từ này chỉ được tìm thấy trong diễn giải của các nhà làm luật.(13) Đó là khi người nội bộ sơ cấp sử dụng thông tin nội bộ để giành lợi thế cho bản thân mình hoặc cho người thứ ba với hi vọng và có mục tiêu về lợi...

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 36 10   Download

 • Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 85 6   Download

Đồng bộ tài khoản