Mức doanh thu

Xem 1-20 trên 3839 kết quả Mức doanh thu
 • Ngành nghề kiểm toán đã xuất hiện từ lâu trên thế giới, song ở Việt Nam nó còn khá mới mẻ. Nghiên cứu lĩnh vực kiểm toán vì thế trở nên rất cần thiết, đặc biệt là với sinh viên chuyên nghành kiểm toán . Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp, cho khách hàng và những người quan tâm, cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà...

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 269 110   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL tìm hiểu và ánh giá quy trình kiểm toán khoản mục do nh thu tại Công ty kiểm toán DTL được áp dụng khi đi kiểm toán thực tế các doanh nghiệp, dẫn chứng kiểm toán thực tế tại Công ty XYZ; từ đó, đưa ra những giải pháp nâng cao tính hữu hiệu cho quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu.

  pdf98p lexuanloi84 11-04-2013 73 18   Download

 • Chương này giúp người học nhận biết khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí; hiểu và áp dụng điều kiện ghi nhận các khoản doanh thu chi phí; thực hành kế toán các khoản doanh thu bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_04 27-09-2015 19 5   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: (a) Bán hàng: Bán sản...

  pdf7p quochung 21-07-2009 2656 844   Download

 • MỤC TIÊU Nghiên cứu biến động của doanh thu trong doanh nghiệp Chúng ta sẽ nắm được kỹ thuật cơ bản để phân tích kết cấu doanh thu Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngoại thương Chỉ ra nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu Đưa ra giải pháp để làm tăng trưởng doanh thu Nắm bắt một số chỉ tiêu cụ thể để phân tích hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu...

  ppt33p bongsenbac04 31-03-2010 1714 711   Download

 • Mục đích phân tích: nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Qua đó thấy được mức độ hoàn thành của chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu.

  ppt39p ninhdiachu 18-04-2010 958 303   Download

 • BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư.

  pdf39p bongbongcam 10-08-2010 350 229   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực 14: doanh thu và thu nhập khác', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p womanhood911_06 03-11-2009 823 172   Download

 • Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Âu với mục tiêu tổng hợp những lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Âu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho Công ty TNHH Việt Âu trong thời gian đến.

  doc104p ben1102 30-09-2014 652 252   Download

 • Nền kinh tế đất nước ta ngày càng phát triển, vai trò của các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại hết sức quan trọng. Để ngày càng phát huy vai trò cũng như tạo nên sức mạnh trong việc đầu tư và phát triển, doanh thu là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh.

  doc39p motgiacmo 14-11-2012 187 101   Download

 • Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính. Nó không chỉ có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng với hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì lợi nhuận cũng là một mục tiêu hàng đầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì mục tiêu lợi nhuận này dẫn đến một hiện tượng là: chi phí và doanh thu do...

  pdf30p hocbong1122 19-02-2013 190 76   Download

 • Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Chương 2: Phân tích doanh thu của doanh nghiệp với mục tiêu nghiên cứu biến động của doanh thu trong doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngoại thương, nguyên nhân ảnh hưởng biến động doanh thu,.. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt21p nhihoangpham 08-09-2014 324 98   Download

 • Kinh doanh, doanh thu là mục đích cuối cùng của bất cứ công ty nào. Thế nhưng để quản lý và ra những quyết định về doanh thu, không phải Giám đốc Điều hành nào cũng làm đúng... Tình trạng chung Doanh thu là một trong những thước đo thiếu rõ ràng, khó quản lý và thường hay bị bỏ qua nhất trong kinh doanh. Vì vậy, khi ra các quyết định về doanh thu, các Giám đốc Điều hành vẫn thường dựa vào cảm giác nhiều hơn là dựa vào các dữ liệu thực tế trên giấy tờ.

  pdf5p giomuaxuantoi 14-05-2010 126 69   Download

 • 3.1. Vấn đề đặt ra Việc hạch toán doanh thu từ những hoạt động thông thường được quy định. Những nội dung sau đây được đưa ra: Doanh thu được phân biệt với các loại thu nhập khác Tiêu chí ghi nhận doanh thu được xác định Hướng dẫn áp dụng cho: Thời điểm ghi nhận Giá trị cần được ghi nhận

  ppt13p thuvau_style 20-09-2011 168 54   Download

 • Mục đích kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào là lợi nhuận, lợi nhuận là mục tiêu cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? Đề tài này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về kế toán doanh thu.

  doc55p xuxan19 14-03-2014 180 60   Download

 • Chúng ta đang sống trong thời kỳ sôi động của nền kinh tế thị trường, mọi xã hội đều lấy sản xuất của cải vật chất làm cơ sở tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là hoạt động để tối đa hoá lợi nhuận. Ta cũng biết: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí. Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi phí.

  pdf76p buoi_chieu 24-04-2013 70 33   Download

 • Nội dung trình bày về: mục tiêu nghiên cứu, giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đông Phú, công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, giải pháp, kết luận.

  ppt31p canhblue90 29-12-2014 122 49   Download

 • Chuyên đề: Vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) trình bày về đặc điểm khoản mục phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty; thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán và kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty thực hiện tại khách hàng; nhận xét và giải pháp hoàn thiện quy trìn...

  doc144p tututhoi 19-03-2015 101 35   Download

 • • Nội dung, đặc điểm, các giao dịch liên quan đến khoản mục doanh thu và nợ phải thu (NPT) • Xác định rủi ro kiểm Doanh thu và NPT Dự phòng nợ phải thu khó đòi Phương pháp dự phòng nợ phải thu khó đòi (thông tư 228/2009/TT-BTC ) •

  pdf13p coc_xanh 18-01-2013 91 26   Download

 • Mục tiêu mà các doanh nghiệp luôn hướng tới là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu, ngoài việc phải tăng doanh thu doanh nghiệp còn phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ. Và để phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác thì...

  pdf118p nokia_12 09-05-2013 88 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản