Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.

    pdf2p tuongvan 20-07-2009 812 43   Download

  • Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBHĐCM trước năm 1945, điều chỉnh mức lương để tính lại lương hưu của một số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và phụ cấp thâm niêm giáo dục đối với giáo viên, cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu

    doc7p vanson 19-08-2009 160 4   Download

  • Đối tượng của chương trình Học Vấn Nâng cao cho học sinh tài năng thiên khiếu phù hợp với mục đích của học khu và viễn kiến ưu tú. Các đối tượng này gồm: • Cung cấp một giáo trình tương đối thử thách với tất cả các học sinh hầu thúc đẩy một nền giáo dục xuất sắc qua việc nhấn mạnh đến kỹ năng tư duy đa nhận thức, hiệu quả, sáng tạo và biết phê bình với trình độ cao cấp....

    pdf26p huemanvdoc 24-11-2009 135 26   Download

Đồng bộ tài khoản