Mức sinh lời vốn lưu động

Xem 1-14 trên 14 kết quả Mức sinh lời vốn lưu động
 • Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty Cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng-VIMECO từ ngày 15/12/2005 đến ngày 15/2/2006 là điều kiện để em tiếp cận với thực tế.Đây là dịp để em có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học được từ nhà trường vào hoạt động thực tế kinh doanh ở công ty. Trong thời gian này, được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa Tài chính- kế toán, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của PGS.

  pdf26p hotmoingay1 03-01-2013 103 32   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm.

  doc31p tranthidinh28789 24-07-2011 414 172   Download

 • Theo nghĩa rộng , vốn sản xuất trong xây dựng của doanh nghiệp đó là nguồn nguyên liệu, vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín... của doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lời.

  doc33p anh525354 15-03-2013 51 15   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, có từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định. Trong nền kinh tế thị trường các loại hình doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Có nhiều cách tiếp cận về doanh nghiệp.

  doc18p nth_221 23-02-2011 463 207   Download

 • Trong phần này, ta sẽ nhận thức các vấn đề sau • Nhìn chung việc tăng doanh thu sẽ thu hút lượng tiền mặt trong doanh nghiệp mặc dù thu nhập ròng tăng. • Sự biến động về khả năng sinh lời nói chung có ảnh hưởng mạnh đến báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp ở một mức độ như sau. • Việc sử dụng nguồn vốn nhìn chung rất quan trọng đối với tình hình tiền mặt của một doanh nghiệp trong kinh doanh dài hạn cũng như kinh doanh ngắn hạn ...

  pdf13p phuongthanh1 30-10-2009 199 107   Download

 • Các yếu tố doanh thu, thu nhập khác và Chi phí được định nghĩa như sau: a/ Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu. b/ Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 122 12   Download

 • VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ các loại tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp tồn tại dưới các hình thức khác nhau, được sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lợi cho doanh nghiệp, nó gồm: nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín. ...

  pdf9p hoa_layon 22-08-2011 46 7   Download

 • Mdl2000 = 2.02225.827 = 0,078 Mdl2001 = 2.10027.262 = 0,077 Ta thấy, với một đồng vốn lưu động, năm 1999 Công ty thu được 4,04 đồng doanh thu và 0,075 đồng lợi nhuận. Năm 2000, thu được 7,18 đồng doanh thu và 0,078 đồng lợi nhuận. Năm 2001 thu được 10,5 đồng doanh thu và 0,077 đồng lợi nhuận. Mức doanh lợi của vốn lưu động (mức sinh lợi của vốn lưu động): Phản ánh một đồng vốn lưu động thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.

  pdf26p ttcao8 29-08-2011 19 6   Download

 • Khái niệm: Đầu tư là việc bỏ vốn ra dùng vào việc gì đó nhằm mục đích sinh lợi. + Giai đoạn bỏ vốn ra đầu tư DN bỏ tiền ra mua sắm tài tư. sản cố định và tài sản lưu động. Vốn đầu tư có thể bỏ ra một lần hay nhiều lần trong một thời gian dài dài. + Giai đoạn thu hồi vốn và có lãi. Vốn và lãi thu hồi chính là thu nhập nhà của đầu tư tư.

  pdf16p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 95 24   Download

 • GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI. I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình.(BT1) - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì?(BT2) - Điền đúng dấu chấm,dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống.(BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bảng phụ viết nộidung bài tập 2 và 3. - HS : Vở BT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV A.

  doc3p quangphi79 07-08-2014 83 7   Download

 • Bài 9 Tiết 1.... Văn bản:.. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (Vọng lư sơn bộc bố).. ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở PHONG KIỀU (Phong kiều dạ bạc)....A-Mục tiêu bài học:..Giúp hs thấy được..- Vẻ đẹp tráng lệ, huyền ảo của thác núi Lư trong con mắt tác giả...- Tình yêu thiên nhiên say đắm, tâm hồn hào phóng, trí t ưởng tượng mãnh li ệt.của nhà thơ Lí Bạch...- Bước đầu có ý thức và biết sử dụng phần dịch nghĩa (kể cả phần dịch.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 100 4   Download

 • Bài 9 Tiết 1.... Văn bản:.. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (Vọng lư sơn bộc bố).. ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở PHONG KIỀU (Phong kiều dạ bạc)....A-Mục tiêu bài học:..Giúp hs thấy được..- Vẻ đẹp tráng lệ, huyền ảo của thác núi Lư trong con mắt tác giả...- Tình yêu thiên nhiên say đắm, tâm hồn hào phóng, trí t ưởng tượng mãnh li ệt.của nhà thơ Lí Bạch...- Bước đầu có ý thức và biết sử dụng phần dịch nghĩa (kể cả phần dịch.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 256 16   Download

 • Bài 9 Tiết 1.... Văn bản:.. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (Vọng lư sơn bộc bố).. ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở PHONG KIỀU (Phong kiều dạ bạc)....A-Mục tiêu bài học:..Giúp hs thấy được..- Vẻ đẹp tráng lệ, huyền ảo của thác núi Lư trong con mắt tác giả...- Tình yêu thiên nhiên say đắm, tâm hồn hào phóng, trí t ưởng tượng mãnh li ệt.của nhà thơ Lí Bạch...- Bước đầu có ý thức và biết sử dụng phần dịch nghĩa (kể cả phần dịch.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 115 8   Download

 • Bài 9 Tiết 1.... Văn bản:.. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (Vọng lư sơn bộc bố).. ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở PHONG KIỀU (Phong kiều dạ bạc)....A-Mục tiêu bài học:..Giúp hs thấy được..- Vẻ đẹp tráng lệ, huyền ảo của thác núi Lư trong con mắt tác giả...- Tình yêu thiên nhiên say đắm, tâm hồn hào phóng, trí t ưởng tượng mãnh li ệt.của nhà thơ Lí Bạch...- Bước đầu có ý thức và biết sử dụng phần dịch nghĩa (kể cả phần dịch.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 78 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản