Mức thu học phí

Xem 1-20 trên 516 kết quả Mức thu học phí
 • Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015” do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf5p minhquanmq 27-03-2014 36 2   Download

 • Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 81 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 178/2000/qđ-btc về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawgtvt8 26-11-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND bổ sung điểm c khoản 1 điều 1 quyết định số 11/2011/ QĐ - UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về mức thu học phí tại tỉnh Bình Thuận.

  pdf6p conduongmauxanh1234 21-03-2014 8 1   Download

 • Quyết định số: 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2015-2016; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013-...

  pdf2p cuonghuyen0628 13-11-2015 14 1   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập năm học 2013-2014 tỉnh Lạng Sơn.

  pdf4p nanghonghoang 24-03-2014 29 0   Download

 • Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014-2015.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 29 0   Download

 • Nghị quyết số: 07/2015/NQ-HĐND về chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho năm học 2015-2016; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf3p ngochuyen1234567 23-10-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 4639/QĐ-UBND về tạm thời áp dụng các quy định của nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ cho năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung mộ...

  doc3p ngochuyen1234567 27-10-2015 12 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phần mềm để thực hiện các yêu cầu trên. Trợ giúp việc quản lý thu học phí của sinh viên được dễ dàng hơn và giảm bớt khó khăn.Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phần mềm để thực hiện các yêu cầu trên. Trợ giúp việc quản lý thu học phí của sinh viên được dễ dàng hơn và giảm bớt khó khăn.

  pdf79p samsung_12 06-05-2013 83 31   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 24 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung...

  pdf3p poqueen 13-05-2013 37 4   Download

 • Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  pdf2p minhquanmq 27-03-2014 31 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf19p quadau_haudau 28-01-2011 92 8   Download

 • Thông tư 26/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

  doc6p thachthao 14-08-2009 100 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 216/2008/qđ-ubnd về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh ninh thuận do ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawqds1 09-12-2009 39 3   Download

 • Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 27 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2013- 2014.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 17 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu trong khóa luận là nêu lý luận và mô tả quá trình kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng . Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán phần hành nghiên cứu.

  pdf93p luimotbuoc_3 03-11-2016 48 28   Download

 • Mục tiêu đề tài nhằm: Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định mức thù lao khoa học thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do nhà nước cấp kinh phí; phương án phác thảo dưới dạng nguyên tắc về xây dự ng mức thù lao lao động khoa học đối với đề tài, đề án, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ cho việc ban hành chính sách về chế độ thù lao đối với lao động khoa học thực hiện đề tài NC và TK....

  pdf104p lalan38 01-04-2013 43 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC TỈNH NGHỆ AN QUẢN LÝ TỪ NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p keodualadua 13-12-2012 29 5   Download

Đồng bộ tài khoản