Mức thu lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 46 kết quả Mức thu lệ phí trước bạ
 • Quyết định 91/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  doc1p nguyenchien 08-08-2009 124 4   Download

 • Công văn 1758/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mức thu lệ phí trước bạ

  pdf1p myngoc 13-08-2009 57 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 38 3   Download

 • Công văn 3488/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc mức thu lệ phí trước bạ

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 39 1   Download

 • Quyết định số: 36/2014/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 10 0   Download

 • Công văn 3436/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 81 2   Download

 • Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thực hiện mức (tỷ lệ %) thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 21 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

  pdf4p suphurua 25-10-2010 43 3   Download

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf12p thanhthienhoang23 19-05-2014 21 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

  pdf2p caytudang 20-04-2013 46 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ, CÁC LOẠI TÀI SẢN KHÁC LÀM CĂN CỨ TÍNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 696/2010/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf14p ngu_mieu 26-10-2012 34 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THEO TỶ LỆ (%) ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 44 1   Download

 • Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf1p lawttnh12 13-11-2009 41 5   Download

 • Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE ÔTÔ, GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf2p tymong_manh 21-11-2012 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ NHÀ VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf7p ngu_mieu 26-10-2012 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY HA 08 SUPER DREAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf2p tymong_manh 21-11-2012 38 3   Download

 • Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

  pdf2p lawgtvt1 26-11-2009 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản