» 

Muc Tieu Bao Ve Moi Truong

 • CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

  để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác...

  pdf 46p ngocgiau 24-06-2009 1493 590

 • Thuyết trình: phần tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

  Tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2001- 2010 là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng và Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chiến lược được thực hiện thông qua các chương trình mục tiêu...

  doc 15p thangngoc_07 14-04-2011 166 66

 • Báo cáo " Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam "

  Khu công nghiệp là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo quy hoạch cụ thể nhằm đảm bảo được sự hài hoà và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế-xã hội-môi trường. Khu công nghiệp thường được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kĩ thuật và pháp lí riêng. Tại các các khu công nghiệp, yêu cầu về bảo vệ môi trường thường được đặt ra khắt khe hơn,...

  pdf 5p dontetvui 23-01-2013 64 32

 • Bài giảng Quy hoạch môi trường: Bài 5. Nội dung và quy trình xây dựng quy hoạch môi trường - PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

  Nội dung QHMT: (1). Phân vùng lãnh thổ phục vụ QHMT; (2). Đánh giá hiện trạng môi trường gây ra bởi hiện trạng phát triển KTXH và xác định các vấn đề cấp bách;....; (8). Đề xuất các kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH với mục tiêu bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

  pdf 47p linhlan1903 04-11-2013 39 5

 • Bài giảng GDCD 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Bộ sưu tập bài giảng Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giáo viên giúp học sinh biết được những chính sách của nhà nước ta trong việc bảo vệ môi trường. Qua bộ sưu tập giáo viên giúp các em học sinh tự tìm hiểu nội dung của bài học về các chính sách và tình hình tài nguyên, môi trường ớ nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài...

  ppt 37p baobong2222 01-04-2014 5 2

 • Bài giảng học về Môi trường và con người

  Sống ở thời đại ngày nay, một dân tộc được coi là văn minh thì nhất thiết dân tộc đó phải biết coi trọng những mục tiêu phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: Tăng trưởng kinh tế - Tiến bộ xã hội - Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mỗi người dân ở đất nước văn minh ngày nay phải là người có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường...

  pdf 123p la_la123 04-04-2013 117 37

 • Giáo án: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đất nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng”.Tuy nhiên tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp bách.Vì tài nguyên môi trường có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển của toàn xã hội. Vậy Đảng và nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu...

  ppt 39p soleilrose 27-03-2011 469 105

 • Đề tài: Khảo sát đánh giá công tác quản ký, thu gom, xử lý và tác động của các loại chất thải rắn đến môi trường bãi xử lý chôn lắp chất thải của thành phố Pleiku, làm cơ sở khoa học để lập dự án xây dựng bãi xử lý chôn lắp chất thải, tận dụng chất thải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ vi sinh và tái chế bao bì giấy vệ sinh

  Bảo vệ môi trường là nhiệm vu rất quan trọng, có mối quan hệ gắn kết với phát triển kinh tế-xã hội va có tính xã hội rất sâu sắc. Mục tiêu cơ bản của công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay là: Ngăn ngừa ô nhiễm phục hồi và cải thiện môi trường ở những nơi, những vùng đã bị suy thoái, bao tồn đa dạng sinh học từng bước nâng cao...

  pdf 47p baobinh1311 17-10-2012 63 32

 • Đề tài: Đánh giá và quy hoạch môi trường

  Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên Quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên môi trường hợp lý, bền vững. Bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng, một trong những mục tiêu chính

  ppt 31p thuong_632 21-12-2012 101 32

 • Quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020

  Phát triển công nghiệp Đồng Nai - ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh phù hợp với quan điểm phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và các điều kiện trong và ngoài nước để phát triển bền vững và chủ động hội nhập.

  pdf 158p lalan38 28-03-2013 34 11

 • PHẦN LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

  Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường: Những hành vi bị cấm 1. Phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. 2. Khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loại thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm...

  pdf 3p paradise6 17-12-2011 43 10

 • SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

  Mục tiêu của giáo dục môi trường là giúp học sinh mở rộng hiểu biết về môi trường sống của con người, quan hệ giữa con người và môi trường, hiểu biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường. Giáo dục học sinh tình cảm yêu quý tôn trọng thiên nhiên góp phần hình thành và phát triển ở học sinh một số kỹ năng, thói quen bảo vệ môi trường,...

  pdf 11p huonglotos 24-04-2014 14 5

 • Bài giảng Môi trường và Con người trường - TS. Lê Thị Thanh Mai

  Môn học Môi trường và Con người trường nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về STH và khoa học môi trường, nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường; trang bị cho sinh viên kỹ năng và khả năng hành động cụ thể vì môi trường, góp phần cùng với chiến lược bảo vệ môi trường & PTBV của nước ta.

  pdf 430p big_12 06-06-2014 18 4

 • Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững: Chương 6 - Nguyễn Quốc Phi

  Chương 6 Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường, kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam, những thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf 26p 187198402 20-07-2014 9 3

 • Tiểu luận: Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam 2

  Tiểu luận với đề tài "Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam" nhằm mục tiêu đưa ra cái nhìn tổng quát về tình trạng ô nhiễm ở các đô thị để từ đó nhấn lên hồi chuông cảnh báo với các nhà chức trách và người dân trong ý thức bảo vệ môi trường để hướng tới xây dựng một môi trường văn minh, xanh, sạch, đẹp.

  doc 21p sakura_9z 19-08-2014 7 3

 • Bài giảng Môi trường và con người - GV. Nguyễn Chí Hiếu

  Mục tiêu Bài giảng Môi trường và con người của GV. Nguyễn Chí Hiếu nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về HST, KHMT quá trình phát triển của con người và tác động của con người đến môi trường, mối tương tác giữa con người và môi trường, nhận biết các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường và hậu quả của nó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng đến...

  pdf 67p colendaica32 02-06-2014 30 2

 • Chương trình nghị sự 21 quốc gia về tài nguyên và môi trường

  Hơn 30 năm trước (năm 1972) tại Stốckhôm, Thụy Điển, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Hội nghị quốc tế về môi trường và con người. Tại hội nghị này những người đứng đầu thế giới đã nhất trí rằng " việc bảo vệ và cải thiện môi trường con người cho các thế hệ ngày nay và mai sau là mục tiêu cấp bách của nhân lọai". Hội nghị này đã đánh dấu sự ra đời của nhận...

  doc 66p tran_tri_hai 21-12-2010 315 134

 • Ô nhiễm môi trường

  Ô nhiễm không khí - được mệnh danh "kẻ giết người thầm lặng" đang ở mức báo động tại TP.HCM - là tác nhân gây ra nhiều loại bệnh như ung thư, bạch cầu... Như hàng triệu người khác, chị Hoa (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nói hàng chục năm qua chị chưa bao giờ dám rời khẩu trang mỗi khi ra đường vì... bụi quá nhiều. Kết quả quan trắc liên tục của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM...

  doc 39p luuvu1208 14-11-2010 203 105

 • Luận văn: Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt nam”

  Đề tài Hợp tác Quốc tế về Khoa học công nghệ và Môi tr-ờng “Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi tr-ờng ở Việt Nam” là đề tài hợp tác với Liên hiệp Trắc địa Bản đồ ảnh của Liên bang Nga nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực quốc gia ở n-ớc ta....

  pdf 105p baobinh1311 17-10-2012 25 17

 • Báo cáo: Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 05 năm (2005-2010)

  Báo cáo với đề tài "Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 05 năm (2005-2010)", mục tiêu của báo cáo này cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến môi trường trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái và tác động của chúng tới sức khỏe cong người, các hệ sinh thái và kinh tế xã hội, từ đó xây dựng các giải pháp hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường...

  doc 156p bomtvc 02-04-2014 12 8

 • + Xem thêm 754 Muc Tieu Bao Ve Moi Truong khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản