Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Xem 1-20 trên 22 kết quả Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Ngày 02-12-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 158/TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (CTMTQG) với tổng kinh phí thực hiện ước tính 1965 tỷ đồng. Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình,

  pdf6p bachtuocpaul 26-04-2013 108 23   Download

 • Thời tiết là các điều kiện khí quyển tại một địa điểm nhất định gồm tổ hợp các yếu tố nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió và mưa,…. khí hậu thường được định nghĩa là. nhằm đối phó với những biến đổi khí hâu của môi truờng do các nhân tố tác động. Chính phủ đã đề ra chính sách ngăn ngừa tác hại của nó với những đối tuợng chịu ảnh hưởng, bao gồm cả mục tiêu va phương thức....

  pdf65p hongdiep 12-06-2009 1012 401   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu của Lê Công Thành trình bày về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu; nghị quyết Trung ương VII về biến đổi khí hậu; những vấn đề ưu tiên, cấp bách trong thời gian tới.

  ppt16p cocacola_02 25-09-2015 32 12   Download

 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hội thảo Quốc gia tại Việt Nam: Mạng lưới các Thành phố Châu Á có Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu (ACCCRN) Hà Nội, 18-10-2011 Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH tại cấp địa phương.

  pdf17p peheo_3 21-08-2012 86 34   Download

 • Thời tiết là các điều kiện khí quyển tại một địa điểm nhất định gồm tổ hợp các yếu tố nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió và mưa,…. Khí hậu thường được định nghĩa là trung bình theo thời gian của thời tiết (thường là 30 năm, WMO). Dao động khí hậu là sự dao động xung quanh giá trị trung bình của khí hậu trên quy mô thời gian, không gian đủ dài so với hiện tượng thời tiết riêng lẻ.

  pdf71p minhnguyen 17-06-2009 420 230   Download

 • Định nghĩa “tích hợp các vấn đề BĐKH” = định nghĩa “tích hợp chính sách” (Underdal, 1980) + định nghĩa “tích hợp chính sách môi trường” (Laffty và Hovden, 2003) + thay từ “môi trường” bằng “BĐKH” Đưa các mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ BĐKH vào tất cả các bước của quá trình hoạch định chính sách của tất cả các ngành; Cố gắng tổng hợp các tác động đến các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong khi tiến hành đánh giá tổng quan chính s...

  ppt0p peheo_1 08-08-2012 148 50   Download

 • Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo có gần 50% diện tích canh tác và hàng triệu cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất nơi ở, mất kế sinh nhai hoặc phải di cư. Việt Nam đã ban hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH nhằm thống nhất chỉ đạo các giải pháp ứng phó tại Việt Nam trước mắt và lâu dài....

  pdf36p doquyenhong 26-10-2011 152 83   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 39 3   Download

 • Quyết định 1788/QĐ-BTNMT năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  pdf7p tanhthanhthanh23 17-04-2014 25 0   Download

 • Quyết định 1651/QĐ-BTNMT năm 2013 phê duyệt 03 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  pdf15p tanhthanhthanh23 17-04-2014 17 0   Download

 • Quyết định số 2151/QĐ-BVHTTDL Về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.

  pdf2p bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

  pdf14p daumeoduoicop 29-03-2010 129 22   Download

 • Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttnh15 13-11-2009 105 10   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 419/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p shishomaru 07-06-2010 86 8   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  pdf4p daumeoduoicop 31-03-2010 97 6   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 447/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p shishomaru 07-06-2010 94 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012-2020

  pdf10p chuon-chuon 17-01-2012 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2011 CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf42p meoconlylom 13-07-2011 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  pdf11p stingdautaydo 05-12-2012 27 2   Download

Đồng bộ tài khoản