Multicasting

Xem 1-20 trên 128 kết quả Multicasting
 • Chương 6 LẬP TRÌNH MULTICAST 1 Nội dung Khái niệm lập trình Multicast Địa chỉ Multicast Lập trình Multicast với winsock Lập trình Multicast với Java 2 Khái niệm lập trình Muticast Một máy có thể gửi message cho nhiều máy theo một địa chỉ (Multicast group) nào đó.

  pdf22p hangkute_1 31-08-2010 357 87   Download

 • Truyên tin multicast thơi gian thưc trên mang ngang hang la môt nhanh trong truyên tin multicast thơi gian thưc trên mang Internet . Khác với các mô hình Client -Server truyên thông , mô hinh mang ngang hang co nhưng đăc trưng riêng biêt . Vơi mô hinh mang ngang hang ngươi thiêt kê co thê tân dung băng thông va kha năng lưu trư cua cac may tham gia mang thay vi tâp trung tải vào một số máy ch́nh như các server trong mô hinh Client-Server. Điêm manh này của mô hình mạng ngang hàng đã làm...

  pdf48p chieu_mua 26-08-2012 141 55   Download

 • Hiện nay, trong môi trường kinh doanh có một lượng rất lớn các thông tin cần phải chuyển tiếp đến nhiều nơi trong cùng một thời gian. Cùng thời điểm đó, các doanh nhân và các nhà nghiên cứu cần lấy một lượng lớn thông tin và thống kê trong cùng một ngày. IP multicast chính là kĩ thuật giúp cho mạng tiết kiệm được băng thông.

  pdf34p kecodon360 29-08-2013 80 45   Download

 • Hiện nay, nhu cầu truyền thông qua mạng internet ngày càng lớn, trong đó có các nhu cầu về truyền dữ liệu đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, phục vụ các mục đích truyền hình, hội nghị trực tuyến. Do đây là những dữ liệu có kích thước lớn, để giải quyết vấn đề băng thông, nên áp dụng mô hình truyền tin multicast.

  pdf50p chieu_mua 27-08-2012 101 34   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống IP Multicast cho công ty TNHH DV Thủy Vân trình bày tổng quan về công ty, lý luận về IP Multicast, giao thức IP Multicast, định tuyến Multicast.

  pdf108p violet_12 24-05-2014 130 48   Download

 • Broadcast and Multicast Most of this discussion of IP traffic has revolved around the process of unicast traffic, which is traffic that is addressed for a single host.

  pdf1p chutieuchuathieulam 23-07-2010 101 16   Download

 • Multicast and group security (Artech house computer security series) is a handbook for engineers, architects and other practitioners working in the field of Internet security. It presents detailed coverage of security technologies and techniques for IP (Internet protocol) multicast networks from the leading developer of the standards. It also examines important security issues relating to other group communication technologies. Algorithms and protocols for multi-party secure communication are included.

  pdf330p taurus23 02-08-2012 26 7   Download

 • Nội dung "Bài giảng Lập trình mạng nâng cao - Chương 3: IP Multicasting" trình bày những nội dung về kỹ thuật IP Multicasting, Socket Multicasting trong .Net và một số bài tập. Mời các bạn tham khảo.

  ppt21p gaudinh2015 27-11-2015 30 9   Download

 • Bài viết nêu lên những vấn đề chính về: Tình hình triển khai IPV6 tại Việt Nam, các dịch vụ đa phương tiện (multimedia) ngày càng phổ biến trên internet, đặc tính nói chung của các dịch vụ multimedia và công nghệ truyền thông multicast, khả năng sử dụng IPV6 multicast với dịch vụ multimedia.

  pdf5p uocvongxua10 18-09-2015 15 5   Download

 • Truyền thông multicast tại Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu. Khi các đường truyền băng thông rộng được triển khai tới từng thuê bao, các nhà khai thác viễn thông lớn đang có những bước chuẩn để tung ra các dịch vụ truyền thông dung lượng lớn như Internet TV, hội nghị truyền hình, truyền hình theo yêu cầu,...

  pdf5p uocvongxua10 18-09-2015 15 3   Download

 • Upon completion you will be able to: Differentiate between a unicast, multicast, and broadcast message; know the many applications of multicasting; understand multicast link state routing and MOSPF; understand multicast link state routing and DVMRP; understand the Core-Based Tree Protocol; understand the Protocol Independent Multicast Protocols; understand the MBONE concept.

  ppt40p tangtuy09 26-04-2016 20 3   Download

 • Khóa luận này đưa ra một phương thức truyền tin multicast trên nền tảng mạng ngang hàng mới nhằm khắc phục những nhược điểm của một số phương thức truyền tin multicast đã tồn tại từ trước. Những nhược điểm đó gồm có việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của router đối với IP multicast hay vấn đề quản lý cây multicast khó

  pdf42p chieu_mua 27-08-2012 104 55   Download

 • This lesson represents an entry point to IP multicast services, presents the functional model of IP multicasting, and gives an overview of technologies present in IP multicasting. The student will grasp the idea of IP multicasting, its benefits and associated caveats, and will determine various types of multicast applications. The student will gain an understanding of the IP multicast conceptual model and its implementation prerequisites.

  pdf1p thutrang 28-08-2009 143 42   Download

 • In these exercises, you will explore some basic multicast concepts via simple IP multicast applications that have been in usage for several years and are known as Mbone tools. The Mbone was the original implementation of IP multicast on the Internet. In these exercises all the hosts (your PCs) are connected to the same LAN—no multicast routing is needed at this stage.

  pdf51p xuankhuong 03-09-2009 113 28   Download

 • Chương 3: Lập trình Multicasting Chương 3 1. Giới thiệu về multicast Multicast : phát tán thông tin tới một nhóm địa chỉ một cách đồng thời.

  pdf17p meoheo6 28-05-2011 96 25   Download

 • Thế kỷ 21 đƣợc mệnh danh là thế kỷ của công nghệ thông tin, với sự bùng nổ mạnh mẽ về khoa học công nghệ. Đây là kỷ nguyên của nền văn minh dựa trên cơ sở công nghiệp trí tuệ. Ngày nay, tin học đã trở thành một môn khoa học quan trọng trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ nhƣ vậy thì công việc lập trình các ứng dụng nhằm phục vụ nhu cầu, lợi ích của con ngƣời trở nên cấp thiết. Máy tính đã trở thành công cụ đắc lực và không thể thiếu của...

  pdf60p chieuwindows23 01-06-2013 76 22   Download

 • This lesson represents an entry point to IP multicast services, presents the functional model of IP multicasting and gives an overview of technologies present in IP multicasting. The student will grasp the idea of IP multicasting, its benefits and associated caveats, determine various types of multicast applications, and gain an understanding of the IP multicast conceptual model and its implementation prerequisites.

  pdf1p thutrang 28-08-2009 87 17   Download

 • Multicast is UDP Based!!! Best Effort Delivery: Drops are to be expected. Multicast applications should not expect reliable delivery of data and should be designed accordingly. Reliable Multicast is still an area for much research. Expect to see more developments in this area. No Congestion Avoidance: Lack of TCP windowing and “flow-control” mechanisms can result in network congestion. If possible, Multicast applications should attempt to detect and avoid congestion conditions. Duplicates: Some multicast protocol mechanisms (e.g.

  ppt55p danhson1409 03-12-2010 59 15   Download

 • Trong hệ thống mạng Pim - Sm, tất cả các router pahỉ học đại chỉ IP của PR. Giải pháp thứ nhất là cấu hình tĩnh địa chỉ IP trong tất cả các router. Cách thứ hai là cho phép các router tìm ra các địa chỉ IP của RP. Trong hình trên, R2 chưa nhận bất kỳ một thông điệp tham gia ICMP join trên bất kỳ cổng Lan nào vì vậy nó không chuyển bất kỳ yêu cầu nào tới RP để truyền trên cổng Lan

  pdf108p insert_12 19-08-2013 43 16   Download

 • Cisco documentation and additional literature are available in a Cisco Documentation CD-ROM package, which is shipped with your product. The Documentation CD-ROM is updated monthly and may be more current than printed documentation. The CD-ROM package is available as a single unit or through an annual subscription.

  pdf98p batoan 11-08-2009 92 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản