Multicriteria analysis

Xem 1-6 trên 6 kết quả Multicriteria analysis
 • Tích hợp Đánh giá Agroecosystems và Phân tích MultiCriteria: Các định nghĩa và thách thức cơ bản Chương này giải quyết những thách thức cụ thể phải đối mặt với các nhà khoa học sẵn sàng đóng góp vào một quá trình đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp, khi áp dụng cho các vấn đề bền vững, phải được kết hợp với nhiều tiêu chí phân tích (MCA) của hiệu suất, mà theo định nghĩa, là gây tranh cãi.

  pdf34p hoakimthienduong 21-12-2011 33 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Multicriteria Gene Screening for Analysis of Differential Expression with DNA Microarrays

  pdf10p sting12 11-03-2012 15 3   Download

 • This book aims at attracting the interest of researchers and practitioners around the applicability of meta-heuristic algorithms to practical scenarios arising from different knowledge disciplines. Emphasis is placed on evolutionary algorithms and swarm intelligence as computational means to efficiently balance the tradeoff between optimality of the produced solutions and the complexity derived from their estimation.

  pdf138p phoebe75 19-02-2013 18 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Combining multicriteria decision analysis, ethics and health technology assessment: applying the EVIDEM decisionmaking framework to growth hormone for Turner syndrome patients...

  pdf15p coxanh_4 27-10-2011 20 1   Download

 • Another conclusion that can be drawn from the analysis is that the lack of proper risk management seems to be what has failed in recent years, rather than any particular business model. A natural next step in the analysis is to conclude that banking reforms aiming at avoiding new banking crises should focus on measures that will improve risk management in banks, rather than ring-fencing trading and market making activities.

  pdf10p machuavo 19-01-2013 24 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "An introduction to management science - Quantitative approaches to decision making" has contents: Waiting line models, multicriteria decisions, time series analysis and forecasting, markov processes, markov processes, dynamic programming,...and other contents.

  pdf512p bautroibinhyen27 11-05-2017 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản