Multimedia messaging service

Xem 1-5 trên 5 kết quả Multimedia messaging service
 • Gần đây, với sự nâng cấp mạng di động GSM lên 2,5G, một loạt dịch vụ mới cũng đang được phát triển và được đưa tới cho khách hàng. Rất nhiều h•ng trên thế giới hướng tới thị trường sôi động này. Trung tâm CNTT CDIT cũng đ• tiến hành các nghiên cứu liên quan và gần đây đ• tiến thành phát triển hệ thống nhắn tin đa phương tiện (MMSC-Multimedia Message Service Center).

  doc8p quanghai 17-03-2009 188 84   Download

 • Việc đưa vào khai thác công nghệ GPRS (General Packet Radio Service) của hai nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động (ĐTDĐ) Việt Nam là VinaPhone và MobiFone đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ “chất lượng cao” dành cho ĐTDĐ. Trong giai đoạn trước mắt, hai dịch vụ “mô-bai” đang được chú ý và ưa chuộng là duyệt Web theo giao thức WAP (Wireless Application Protocol) và tin nhắn đa phương tiện MMS (Multimedia Messaging Service).

  pdf3p bibocumi28 22-01-2013 30 7   Download

 • Account Details: Account Details means your BSB and bank account number, credit card number or customer account number, Customer Registration Number, passwords or security codes. Electronic communication: Message transmitted and/or received by: email, short message service (SMS), multimedia message service (MMS) or instant messaging or WAP. Email: The act of sending a message or messages by electronic means to one or more recipients via a network. Financial Details: Means details in relation to your salary, rent, earnings, expenditure, repayments, account balances.

  pdf4p nhacchovina 22-03-2013 25 5   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Conferencing involves communication among several users. Multimedia conferencing, including audio, video, instant messaging, whiteboard sharing, and file transfer, is a popular service on the Internet and in enterprises. Chat rooms where users exchange instant messages are an example of a conference service on the Internet. The collaboration tools used in most enterprises are also examples of conferences.

  pdf16p 0984272663 27-04-2011 54 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản