Mvc 3

Xem 1-20 trên 54 kết quả Mvc 3
 • Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng mô hình ASP.NET MVC 3" giúp các bạn biết cách thiết kế được một trang web đẹp, đầy đủ chức năng và thực hiện tốt những chức năng cơ bản nhất. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin và những bạn yêu thích lĩnh vực này.

  ppt38p phuongnhi1993 26-09-2014 292 120   Download

 • Giáo trình "Asp.Net MVC 3" được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: giới thiệu mô hình MVC, mô hinh MVC trong Asp.Net, việc phát triển mô hình Asp.Net MVC 3 trong tương lai. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin thì đây là một tài liệu hữu ích.

  pdf120p phuongnhi1993 26-09-2014 162 77   Download

 • ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng.

  pdf10p trasua_123 15-01-2013 151 48   Download

 • Tài liệu "Xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3: Chương III" giúp các bạn biết được ứng dụng ASP.Net MVC 3 phát triển website với những kiến thức như: phân tích tổng quan hệ thống ASP.Net MVC 3, cách cài đặt và kiểm thử nội dung website. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  doc90p phuongnhi1993 26-09-2014 77 29   Download

 • ASP.NET MVC Framework is a radical shift for web developers using the Microsoft platform. It emphasizes clean architecture, design patterns, and testability, and it doesn’t try to conceal how the Web works. The first part of this book is designed to help you understand the foundational ideas of the ASP.NET MVC Framework, including the new features in ASP.NET MVC 3, and to experience in practice what the framework is like to use.

  pdf837p duyhoa07k4038 26-02-2013 67 20   Download

 • The ASP.NET MVC 3 Framework is the latest evolution of Microsoft’s ASP.NET web platform. It provides a high-productivity programming model that promotes cleaner code architecture, test-driven development, and powerful extensibility, combined with all the benefits of ASP.NET 4. In this third edition, the core model-view-controller (MVC) architectural concepts are not simply explained or discussed in isolation

  pdf752p phungnguyet_123 20-02-2013 53 16   Download

 • ASP.NET MVC 3 is the eagerly anticipated revision of Microsoft's approach for creating data-driven dynamic applications. Written by a team of Microsoft insiders, this in-depth book shows you how to use the new features and exciting capabilities of ASP.NET MVC 3. Beginning with a short introduction to the ASP.NET MVC framework, this resource quickly shows you each step to install and create an ASP.NET MVC project. In addition, practical tutorials reinforce concepts and prepare you to create real-world applications....

  pdf460p caucaphung 04-02-2013 51 13   Download

 • Fully updated for ASP.NET MVC 3. Delve into the features, principles, and pillars of the ASP.NET MVC framework—deftly guided by web development luminary Dino Esposito. ASP.NET MVC forces developers to think in terms of distinct components—Model, View, Controller—that make it easier to manage application complexity, while allowing strict control over the markup. Plunge into the framework’s internal mechanics and gain perspectives on how to use this programming model versus Web Forms, and begin building your own MVC-based applications quickly....

  pdf590p trasua_123 02-01-2013 52 20   Download

 • Whether you’ve been developing with ASP.NET for years or are just getting started, now is a great time to dig into ASP.NET MVC 4. ASP.NET MVC has been a lot of fun to work with from the start, but the last two releases have added many features that make the entire development process really enjoyable. ASP.NET MVC 3 brought features like the Razor view engine, integration with the NuGet package management system, and built-in integration with jQuery to simplify Ajax development. ASP .

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 294 96   Download

 • Editors: Shawn Wallace and Mike Hendrickson Production Editor: Kristen Borg Proofreader: O’Reilly Production Services Revision History for the First Edition: Cover Designer: Karen Montgomery Interior Designer: David Futato Illustrator: Robert Romano

  pdf120p ringphone 02-05-2013 23 4   Download

 • MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt. Lợi ích của việc dùng phương pháp MVC là sự phân đoạn rõ ràng giữa models, views, controllers bên trong ứng dụng. Cấu trúc sạch sẽ giúp cho việc kiểm tra lỗi ứng dụng trở nên dễ dàng hơn....

  pdf115p abcdef_6 05-07-2011 409 208   Download

 • MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình d

  pdf22p gianhangweb 23-10-2011 295 148   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 200

  pdf11p gianhangweb 23-10-2011 317 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn lập trình asp.net 3.5 viet nam - bài 4 : url routing', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p gianhangweb 23-10-2011 281 104   Download

 • Trước khi nêu ra sự khác biệt ASP.net MVC và ASP.net WebFrom ta cần biết một số khái niệm cơ bản về mô hình MVC. 1. Mô hình MVC cơ bản: MVC là viết tắt chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI (User Interface) thành 3 phần tương ứng, đầu vào của các controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt. Sau đây là một vài chi tiết trong 3 thành phần của MVC:...

  pdf4p trasua_123 15-01-2013 143 45   Download

 • Part 1 Get Ready, part 2 of ASP.NET Platform Foundation, part 3 ASP.NET Platform Service is the main content of 3 parts of  Ebook Pro ASP.NET MVC 5 Platform, invite reference mates.

  pdf411p trongphu12345 09-09-2015 63 20   Download

 • The book is a detailed guide to building integrations on top of Alfresco filled with tons of examples and sample code. It is intended to be a complete overview to help developers choose a specific API with related method invocations. If you are a web developer who wants to build business applications on top of Alfresco, then this is the book for you. Basic understanding of XML, Web development concepts (HTTP, MVC) and Web Services is required.

  pdf436p trac2_123 16-04-2013 33 9   Download

 • MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf22p peter_hi 12-05-2010 559 230   Download

 • Tại sao sử dụng ASP.NET MVC 1.1 ASP.NET MVC là gì 1.1.1 Mô hình MVC cơ bản MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf21p yukogaru5 27-09-2010 214 131   Download

 • Eclipse là phần mềm miễn phí, được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng những ứng dụng J2EE, sử dụng Eclipse nhà phát triển có thể tích hợp với nhiều công cụ hỗ trợ khác để có được một bộ công cụ hòan chỉnh mà không cần dùng đến phần mềm riêng nào khác.Eclipse SDK bao gồm 3 phần chính : Platform, Java Development Toolkit (JDT), Plug-in Development Environment (PDE). Với JDT, Eclipse được xem như là một môi trường hỗ trợ phát triển Java mạnh mẽ.

  pdf51p kemoc5 18-06-2011 348 121   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản