Mysql 5.0

Xem 1-20 trên 24 kết quả Mysql 5.0
 • Features and syntax can be added as long as they’re not in conflict with the standard 9. Don’t try to do everything at once, Essentials first, more features later. Adopt to make it fit into the existing MySQL server. Adopt to make it fit into the existing MySQL server.

  pdf51p sonpham 10-04-2009 618 125   Download

 • In the decade since MySQL burst on the scene, it has become the dominant open source database, with capabilities and performance rivaling those of commercial RDBMS offerings like Oracle and SQL Server. Along with Linux and PHP, MySQL is at the heart of millions of applications. And now, with support for stored procedures, functions, and triggers in MySQL 5.0, MySQL offers the programming power needed for true enterprise use.

  pdf638p titatu_123 01-03-2013 58 14   Download

 • MySQL is the most popular open source database system available. Although it’s free, it’s still very dependable and fast, and is being employed increasingly in areas that used to be the province of Oracle or MS SQL Server. Thanks to a variety of utilities packaged with MySQL, administration is fairly effortless. With its several application programming interfaces (APIs), it’s easy to develop your own software to interface with MySQL. This book provides a quick reference to MySQL statements and functions, the administrative utilities, and the most popular APIs.

  pdf566p bachduong1311 12-12-2012 17 2   Download

 • Sử dụng VB.NET để kết nối mySQL Yêu cầu: - MySQL 5.0.27 - My SQL Connector/Net 5.0.3 - Toad for MySQL Freeware 2.0.3 - VB.NET 2005 Express Edition Phần I. Định nghĩa ConnectionString Những ai đã quen với lập trình .NET khi sử dụng ADO để kết nối với CSDL cũng đã rất quen thuộc với cụm từ Connection String. Đúng ra, trong lập trình ConnectionString là thuộc tính của đối tượng ADO Connection.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 495 176   Download

 • Sau khi cài đặt thành công mySQL, vì lý đo bảo mật nên mySQL Server yêu cầu mọi thao tác của bạn bây giờ đều thực hiện trên nền DOS Command cả. Nghĩa là bạn phải thực thi bằng dòng lệnh rất cực nhọc y như trong Windows Server 2008 Core vậy. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql.html.

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 195 88   Download

 • This book is an introduction to programming with a specific focus on programming web servers with the PHP programming language. Much of the original content from the first edition (1931841322) will be retained, while also including updates relating to the upcoming PHP 5.0 release. Following the same format as the popular first edition, this book provides easy-to-follow instruction. Readers will use the concepts presented in the book to create games using PHP and MySQL.

  pdf465p trasua_123 14-01-2013 94 11   Download

 • Một máy chủ MySQL bạn có ít nhất một cơ sở dữ liệu luôn luôn (có tên là mysql), Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi không có quyền nhìn thấy nó. Hơn nữa, kể từ khi MySQL 5.0.2, một cơ sở dữ liệu INFORMATION_SCHEMA đặc biệt gọi là ở tất cả các lần Xuất hiện trong danh sách cơ sở dữ liệu. Nó chứa một tập hợp các quan điểm Mô tả các siêu dữ liệu rõ ràng cho các đăng nhập vào người sử dụng. ...

  pdf32p kimku18 10-10-2011 38 6   Download

 • Bước 1: Cần có một phần mềm tạo server ảo để chạy được vbb5 (server PHP 5.3 và Mysql 5.5 trở lên) mình dùng VertrigoServ 2.29. Bước 2: Cần có bộ mã nguồn vbb5 để cài đặt ( các bạn tìm trên mạng các bản null về ) Bước 3: Giải nén bộ mã nguồn, tiếp theo bạn coppy phần upload vào thư mục www của VertrigoServ đã được cài đặt trên máy tính của bạn và đổi tên thư mục upload (thuộc vbb vùa down về) vừa coppy xong thành tên gì tùy bạ...

  doc19p mickey2012 26-07-2013 45 4   Download

 • Lighttpd hoạt động nhanh, ổn định và bảo mật, tuân thủ theo tiêu chuẩn máy chủ được thiết kế với môi trường có tần suất hoạt động cao. Bài viết này sẽ trình bày cách cài đặt Lighttpd trên OpenSUSE 11 hỗ trợ PHP5 (thông qua FastCGI) và MySQL.. 1 Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này tôi sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100. Cấu hình này có thể khác với của bạn, vì thế bạn cần thay thế nó cho phù hợp. 2 Cài đặt MySQL 5.

  pdf9p abcdef_43 03-11-2011 31 2   Download

 • Trigger là gì?? Là các chương trình lưu trữ bên trong CSDL. Mỗi trigger tương ứng với một bảng. Được kích hoạt khi có thao tác trên bảng. Được tạo bởi người dùng có quyền Trigger. Xuất hiện từ MySQL Server 5.0.2 .Tại sao lại sử dụng Trigger?? Là cơ chế hữu dụng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Được kích hoạt tự động khi có các thao tác trên dữ liệu của bảng ( thêm, sửa, xóa) Thay thế kiểm tra dữ liệu bằng tay...

  pdf15p duytan7697 13-06-2013 67 14   Download

 • Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt webserver Apache2 trên Fedora 14 server cùng với PHP5 và MySQL hỗ trợ. Thuật ngữ LAMP ở đây là từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL, PHP. Tại đây, chúng tôi tiến hành thử nghiệm trên hệ thống có hostname server1.example.com, địa chỉ IP 192.168.0.100. Tùy từng hệ thống khác nhau mà các bạn nên có điều chỉnh thích hợp. Việc trước tiên cần phải làm là cài đặt MySQL 5: yum install mysql mysql-server....

  pdf15p robben1357 11-03-2011 53 5   Download

 • Oracle8i introduced the use of Java as a procedural language with a Java Virtual Machine (JVM) in the database (originally called JServer). JVM includes support for Java stored procedures, methods, triggers, Enterprise JavaBeans™ (EJBs), CORBA, and HTTP. The Accelerator is used for project generation, translation, and compila- tion, and can also be used to deploy/install shared libraries. The inclusion of Java within the Oracle database allows Java developers to leverage their skills as Oracle application developers.

  pdf67p nhacsihuytuan 13-04-2013 30 4   Download

 • IV. Kinh nghiệm xử lý lỗi khi cài NukeViet 1.0 1. Lỗi khi cài appserv-win32-2.4.5 Nếu sau khi cài bạn gặp lỗi không thể kết nối với MySQL thì có lẽ đã có lỗi do lần cài đặt trước đó bạn để sót file cũ, hãy gỡ AppServ bằng cách : 1 Vào menu Start All Program AppServ Uninstall AppServ v2.4.5 và thực hiện gỡ toàn bộ chương trình, kể cả các chương trình phụ trợ (chọn yes đối với tất cả các yêu cầu). 2 Sau khi máy tính khởi động lại, hãy: Vào thư mục: C:/AppServ...

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 127 70   Download

 • Phần 5: Làm việc với CSDL MySQL 1. Import file SQL vào CSDL Trong quá trình cài đặt, đôi khi chạy file setup không thành công. Khi đó chúng ta có thể khắc phục bằng cách nhập (import) nội dung file SQL vào CSDL (được cung cấp kèm trong bộ cài mỗi Module, Block). Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Từ của sổ trình http://localhost/phpMyAdmin/. duyệt, truy cập đến địa chỉ: Bước 2: Chọn CSDL mà bạn cần import nội dung file SQL vào (xem hình 5.1). Hình 5.

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 81 32   Download

 • Lưu ý rằng dấu chấm than (!) có nghĩa là phủ định. Tức là nếu $var có giá trị null thì: isset($var) cho ra giá trị False !isset($var) cho ra giá trị empty() Hàm empty() có vẻ ngược ngạo so với hàm isset(). Nó sẽ cho ra trị True nếu $var có trị null, chuỗi rỗng hoặc số 0. Hàm này thường được sử dụng để kiểm tra xem user có nhập trị vào trong form hay không: if(empty($first_name)) { echo "Ban can phai nhap ten cua minh"; exit; Hàm này để kiểm tra biến có phải là số nguyên hay không....

  pdf8p muaythai3 24-08-2011 58 12   Download

 • This book will introduce you to one of the most important extensions to PHP that are available, starting with PHP version 5.0—the PHP Data Objects, commonly known as PDO. PHP grew in to a very popular web programming language due to its simplicity and ease of use. One of the key factors of this growing success is the built-in possibility to access many popular relational database management systems (RDBMS), such as MySQL, PostgreSQL, and SQLite, to name just a few.

  pdf185p trinhvang 25-01-2013 40 12   Download

 • You'll find many examples that address the language's complexity, along with key aspects of SQL used in IBM DB2 Release 9.7, MySQL 5.1, Oracle Database 11g Release 2, PostgreSQL 9.0, and Microsoft SQL Server 2008 Release 2. SQL Pocket Guide describes how these database systems implement SQL syntax for querying, managing transactions, and making changes to data. It also shows how the systems use SQL functions, regular expression syntax, and type conversion functions and formats.

  pdf206p stingdau_123 18-01-2013 39 7   Download

 • Bước tiếp theo là lựa chọn hàng này từ nút SQL khác trong cluster (Node 2), và sau đó chèn một hàng nút thứ hai: [root @ Node 2 ~] # mysql Chào mừng bạn đến với màn hình MySQL. Id kết nối MySQL của bạn là 2 Server phiên bản 5.1.34-ndb-7.0.6-cụm-GPL MySQL Cluster Server (GPL) Loại 'giúp đỡ' hoặc '\ h' để được giúp đỡ. Loại '\ c' để rõ ràng tuyên bố đầu vào hiện tại.

  pdf21p lovecafe3 13-09-2011 39 5   Download

 • Building a Web-Based Email Service CHAPTER 27 635 LISTING 27.5 store_account_settings() Function from mail_fns.php—Function to Save New Account Details for a User function store_account_settings($auth_user, $settings) { if(!filled_out($settings)) { echo “All fields must be filled in. Try again.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 38 4   Download

 • JYTHON 315 Even though web2py runs with Jython out of the box, there is some trickery involved in setting up Jython and in setting up zxJDBC (the Jython database adaptor). Here are the instructions: • Download the file "jython installer-2.5.0.jar" (or 2.5.x) from Jython.org • Install it: 1 java -jar jython_installer-2.5.0.jar • Download and install "zxJDBC.jar" from http://sourceforge.net/projects/zxjdbc/ • Download and install the file "sqlitejdbc-v056.jar" from http://www.zentus.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản