N:"quỷ kiếm vương"

Xem 1-5 trên 5 kết quả N:"quỷ kiếm vương"
 • Ánh đuốc được đốt sáng lên , khắp hang đá được soi rõ ràng từng hang ngách. hai bên bờ hang là những lớp đá và đất khô cằn lẫn lộn lồi lõm. Phía trên lại thêm những ụ đá nhô ra như những thạch nhũ không nhọn lắm.

  pdf0p thaonhi 18-06-2009 229 33   Download

 • Cho hai đường tròn(O) và (O') cắt nhau tại 2 điểm A và B .Vẽ đường kính AC và AD của ( O) và ( O').Tia CA cắt đường tròn ( O')tại F, tia DA cắt đường tròn ( O) tại E.Chứng minh tứ giác EOO'F nội tiếp.Qua A kẻ cát tuyến cắt ( O') và (O) lần lượt tại M và N .Chứng minh tỉ số MC /NF không đổi khi đừờng thẳng MN quay qoanh A.Tìm quỹ tích trung điểm I của MN.Gọi K là giao điểm của NF và ME.Chứng minh đường thẳng KI luôn đi qua...

  pdf43p uongminhthanh 07-08-2012 377 117   Download

 • Công văn số 3481/TCHQ-CCHĐH ngày 29/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về việc hướng dẫn xử lý các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC (29 tr.) Văn bản hướng dẫn xử lý một số vướng mắc về việc thu lệ phí hải quan điện tử; xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử; C/O; quy trình kiểm tra sau thông quan;...theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC.

  doc31p giangacd 20-07-2010 144 23   Download

 • I/ Mục tiêu: - Kiến thức: Hướng dẫn HS nghe và kể lại truyện, nắm đươc nội dung chính của truyện - Kỹ năng: Kể lại được câu truyện theo yêu cầu - Thái độ: Giúp HS nhận thấy rõ tiết kiếm là điều đáng khuyến khích nhưng hà tiện coi đồng tiền quý hơn tất cả là đáng chê cười và nói khoác là tính xấu nên tránh II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên: Nội dung 2 câu truyện, tranh minh họa. _ Học sinh : SGK, đọc trước truyện III/ Hoạt động dạy và học:...

  pdf6p abcdef_18 12-08-2011 70 4   Download

 • Giáo án Thủ công lớp 3..Bài 2: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (2 tiết). Tiết 1.I. Mục tiêu:. - Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.. - Gấp được tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kỹ thuật.. - Học sinh yêu thích việc gấp hình..II. Giáo viên chuẩn bị:. - Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích th ước đ ủ l ớn. để học sinh cả lớp quan sát được..

  doc8p hoangbichhang_kt 04-08-2014 120 17   Download

Đồng bộ tài khoản