N14

Xem 1-3 trên 3 kết quả N14
  • The Navy manages its officer corps with the primary goal of meeting the national security and military strategies. Within that broad goal, it also manages its officers to provide them with individual opportunities and a reasonable quality of life, in the most cost-effective way, within a framework of law, policy, and practice. The Navy

    pdf0p xuancoem 01-02-2013 17 1   Download

  • Bỏng độ IIIs Đặc điểm -Tổn thương tới lớp lưới trung bì, chỉ còn phần sâu tuyến mồ hôi - Giảm cảm giác đau - Bỏng độ trung gian, nhiều dạng tổn thương, khó chẩn đoán - Hoại tử rụng vào N12 – N14 sau bỏng - Hình thành đảo biểu mô từ phần còn lại của các tuyến mồ hôi - Rất dễ chuyển thành bỏng sâu (độ IV)

    pdf9p womanhood911_09 11-11-2009 238 82   Download

  • Xét nhóm cột N14, N17, N15 tạo thành một tam giác có: a17.18 = 72 (m) a18.14 = 56,84 (m ) a17.14 =68,87 (m) - Nửa chu vi của tam giác là: P = = 98,85 (m) Đường kính vòng tròn ngoại tiếp tam giác. D= = 77,08 (m) ha = = =9,63 (m)

    pdf11p cabongkhoto 27-06-2011 40 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản