Năm nhiệm vụ phát triển của nhà quản lý

Xem 1-20 trên 124 kết quả Năm nhiệm vụ phát triển của nhà quản lý
 • 1. Phân quyền Bạn cần phân quyền đến nhân viên ở mức nhiều nhất có thể. Hãy luôn ghi nhớ: nhiệm vụ xuyên suốt của bạn là phải phân quyền cho nhân viên về mọi việc, tìm ra một người có thể thay mình đảm đương nhiệm vụ để bạn có thời gian và không gian hướng đến những nhiệm vụ to lớn hơn. Nếu bạn không thấy yên tâm khi giao phó toàn bộ công việc cho người khác thì hãy nhớ lại những gì bạn đã trải qua khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng...

  pdf5p maybay_thaboom 01-07-2010 123 23   Download

 • Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn là người nói lời chấp nhận với bất kì thách thức mới nào liên quan tới công việc, sự chấp nhận đó thường vượt lên trên cả những hăng hái, nhiệt tình thuần túy đối với các cơ hội.

  pdf3p bibocumi4 20-09-2012 46 4   Download

 • Bài giảng Xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng phát triển bền vững đất nước do TS. Nguyễn Văn Quyết biên soạn nêu lên khái niệm; những quy luật chung của phát triển văn hóa; cấu trúc đời sống văn hóa của một cộng đồng xã hội; các dạng hoạt động văn hóa ở cơ sở; quản lý nhà nước về văn hóa; nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa ở cơ sở và thực trạng hiện nay.

  ppt19p cocacola_07 09-11-2015 50 13   Download

 • huế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Quản lý thuế là một trong những hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra cho thuế trên cơ sở tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô hình quản lý phù hợp từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội.

  doc6p fearkt 05-07-2013 93 28   Download

 • Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra. Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm việc = f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ thống động viên có hiệu quả. Quá trình động viên để thúc đẩy nhân viên có động cơ làm việc cao được diễn tiến ra...

  pdf8p muaythai2 19-09-2011 87 21   Download

 • Hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở NN đã trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chủ trương này đã được thể hiện cụ thể ở Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm ( 2006 - 2010 ) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng:“ Tiếp tục thực hiện chương trình XKLĐ

  pdf11p yenhoangbank321 26-06-2013 33 9   Download

 • Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp Giới thiệu tóm tắt về bộ tiêu chuẩn I SO-9000 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tổ chức này đang gấp rút hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN, gọi tắt là AFTA.

  pdf19p thanh_trieu 25-12-2009 336 266   Download

 • ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời từ năm 1947, trụ sở chính tại GENEVE-THỤY SỸ. Ngôn ngữ sử là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga. Theo tiếng Anh là ISO, theo tiếng Pháp là OZN. Pham vi hoạt động của ISO là tất cả các lĩnh vực. Với nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và sự hợp tác phát triển trong các lĩnh vực khoa hoc, kỹ thật và mọi hoạt động kinh tế khác....

  doc38p khanhduonghaui 14-06-2010 442 245   Download

 • Năm 1995, GDP của thành phố là 36.975 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 3,37 tỷ USD, năm 2000 là 76.660 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 5,46 tỷ USD. Giai đoạn 1991-1995, nền kinh tế thành phố đã có b¬ớc tăng tr¬ởng nhanh chóng, GDP tăng bình quân 12,6%/năm, GDP bình quân đầu ng¬ời tăng từ 620 USD năm 1991 (giá so sánh năm 1994) lên 937 USD năm 1995.

  doc52p anvietcanh 15-10-2009 173 48   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Đề xuất giải pháp quản lý phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp tại các khu đô thị ven biển Nam Trung Bộ phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm từng bước cải thiện về nhà ở, cải thiện điều kiện sống của công nhân KCN, giúp KCN phát triển bền vững và góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển của các đô thị ven biển Nam Trung bộ.

  pdf182p change01 06-05-2016 31 8   Download

 • Bài viết nêu lên vị thế phát triển của du lịch Việt Nam và chỉ ra những thành tựu của ngành này trong giai đoạn 2000 - 2006. Từ đó tác giả đưa ra nhiệm vụ trọng yếu trong thời gian tới như: Tăng cường phổ biến pháp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch du lịch trên phạm vi cả nước, tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp hiệu quả các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch...

  pdf4p lalala04 25-11-2015 26 9   Download

 • Cuốn sách "Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà ở, xây dựng" sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm, cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà ở, xây dựng từ công tác quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép, xử phạt vi phạm trật tự đô thị đến các hoạt động phát triển nhà ở xã hội, phát triển quỹ nhà ở công vụ, quản lý nhà nước về nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.

  pdf80p lalala7 07-12-2015 30 9   Download

 • Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội do Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ đề ra. Tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt 3.5% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4.5%...

  pdf4p thanhan 23-09-2009 58 1   Download

 • Ngôn ngữ sử là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga. Theo tiếng Anh là ISO, theo tiếng Pháp là OZN. Pham vi hoạt động của ISO là tất cả các lĩnh vực. Với nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và sự hợp tác phát triển trong các lĩnh vực khoa hoc, kỹ thật và mọi hoạt động kinh tế khác.

  doc37p thuy12a7 23-12-2009 510 320   Download

 • Quản lý ngoại hối là một nhiệm vụ trọng của NHNN trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ.

  pdf22p muathulamebay 16-08-2010 408 253   Download

 • Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, LêNin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nước trên hết và trước hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần tuy kinh tế ”1. Sự biến động của nền kinh tế nước...

  doc76p tiencuong 20-07-2009 315 153   Download

 • Tổng đầu tư toàn xã hội khoảng 2.200 nghìn tỷ đồng (khoảng 140 tỷ USD), chiểm 40% GDP, tốc độ tăng vốn đầu tư dự kiến tăng 17,2%.Tốc độ tăng GDP 7,5-8%/năm và phấn đấu cao hơn 8%.Quy mô nền kinh tế đến năm 2010 đạt khoảng 94-98 tỷ USD Thu nhập /người đạt 1.050-1.100USD/người. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm, ngư nghiệp chiếm 15-16%; công nghiệp và xây dựng: 43-44%;...

  pdf23p minhnguyen 17-06-2009 442 127   Download

 • Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc chính phủ. Ở nước ta nó mới được thành lập và phát triển trong mấy năm nay nhưng nó đã hệ thống thể hiện một cách rõ rệt về vị trí vai trò của mình. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. đặc biệt là quá trình quản ký kinh tế góp phần thúc đẩy nhiệm vụ kinh tế xã hôịo của đất nước truớc tình hình mới, thực hiện công cuộc phát triển kinh tế năng động,...

  pdf17p kieuoanh 09-07-2009 215 100   Download

 • Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại là một nhiệm vụ cần thiết nhằm mang lại lợi ích thiết yếu cho phát triển kinh tế đất nước, tạo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Một hệ thống quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả sẽ bảo đảm quyền lợi hợp lý của Nhà nước

  pdf98p nhatkyvodanh 04-08-2012 199 86   Download

 • Xu hướng mở cửa , hội nhập với nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại quốc tế , cùng với nó hoạt động giao dịch của thị trường ngoại hối quốc tế ngày càng trở nên sôi động , phát triển và trở thành một bụộ phận không thể thiếu được của hoạt động kinh tế .Vì thế vấn đề ngoại hối là một nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ .

  pdf42p banglang_1523 19-07-2012 119 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản