Name

Xem 1-20 trên 3707 kết quả Name
 • Tham khảo tài liệu 'dns: domain name system hệ thống tên miền', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p nuoiheocuoivo 04-05-2010 396 202   Download

 • Định nghĩa DNS Thuật ngữ trong DNS Kỹ thuật phân giải Định nghĩa Domain Name System(DNS) Nhiệm vụ cơ bản nhất của DNS là đổi hostname thành IP address Ví Dụ: Đổi “en.wikipedia.org”,thành địa chỉ IP_”66.230.200.

  pdf18p nuoiheocuoivo 04-05-2010 398 169   Download

 • Tên miền (domain name) là địa chỉ cho trang web của bạn trên Internet, ví dụ như địa chỉ http://wwwpcgamevn.com được gọi là một tên miền. Và tên miền này là độc nhất, không bao giờ có trường hợp trùng nhau . Nếu bạn đã đăng ký một tên miền nào đó thì không ai có thể đăng ký lại tên miền đó nữa.

  doc4p mrngodat 19-03-2010 447 163   Download

 • DNS (Domain Name System) Nhiệm vụ cơ bản nhất của DNS là đổi hostname thành IP address Ví Dụ: Đổi “en.wikipedia.org”,thành địa chỉ IP_”66.230.200.100” DNS được so sánh như “phone book” của Internet

  pdf2p nuoiheocuoivo 04-05-2010 174 96   Download

 • When you’re setting color properties in a data access page, you normally enter a hexa- decimal value that represents the red-green-blue (RGB) color value that your browser can understand. However, data access pages must run in Microsoft Internet Explorer, and Internet Explorer also understands a wide variety of color names that you can enter instead. The following table lists those color names and their corresponding hexadecimal color code values.

  pdf4p emilynguyen 08-08-2009 154 45   Download

 • Trước hết ta nói về NetBIOS Name: NetBIOS name là cơ chế đặt tên cho các tài nguyện trong 1 hệ thống theo “không gian phẳng” (không có khái niệm phân cấp), mỗi tài nguyên được mô tả bằng 1 chuỗi dài 16 ký tự: 15 ký tự đầu mô tả tên tài nguyên, ký tự thứ 16 mô tả loại tài nguyên. Cơ chế phân giải tên: NetBIOS name có 2 cơ chế phân giải tê. Phân giải bằng broadcast. Phân giải qua 1 Name Server: trong hệ thống phải có 1 máy làm chức Name Server....

  pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 83 31   Download

 • The Names of Plants is an invaluable reference for botanists and horticulturalists. The first section gives an historical account of the significant changes in the ways by which plants have been known and named. It documents the problems associated with an ever-increasing number of common names of plants, and the resolution of these problems through the introduction of International Codes for both botanical and horticultural nomenclature.

  pdf434p fpt_12 24-05-2013 138 30   Download

 • Báo cáo đồ án: Chương trình mô tả hoạt động hệ thống phân giải tên miền Domain Name System – DNS gồm 4 chương. Trong đó chương 1: Giới thiệu về hệ thống phân giải tên miền, chương 2 trình bày về Domain Name System, chương 3 trình bày sơ đồ hoạt động, chương 4 trình bày code cụ thể của chương trình DNS client và chương trình DNS server. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf26p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 111 37   Download

 • IP Addresses are great for computers – IP address includes information used for routing. IP addresses are tough for humans to remember. IP addresses are impossible to guess. – ever guessed at the name of a WWW site?

  ppt37p huongnkk 03-06-2010 82 16   Download

 • Module 3: Resolving Names Overview Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process Viewing Names on a Client Configuring Host Name Resolution Configuring NetBIOS Name Resolution Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process The objective of this presentation is to provide a high-level overview of the name resolution process in the network infrastructure After this presentation, you will be able to: Explain what a host name is Explain what a NetBIOS name is Describe how the name resolution process works Lesson: Viewing Names on a Client How Names Are Mapped to IP Addres...

  pdf26p nuoiheocuoivo 04-05-2010 102 14   Download

 • Bài giảng Dịch vụ mạng - Chương 1: Domain Name System giới thiệu các kiến thức cơ bản về: tổng quan về DNS, cách phân bố dữ liệu quản lý Domain Name, cơ chế phân giải tên, một số khái niệm cơ bản.

  pdf17p lg123456 24-03-2014 58 16   Download

 • Address Conversion Functions and The Domain Name System Refs: Chapter 9 RFC 1034 RFC 1035 Netprog: DNS and name lookups 1 Hostnames • IP Addresses are great for computers – IP address includes information used for routing. • IP addresses are tough for humans to remember. • IP addresses are impossible to guess. – ever guessed at the name of a WWW site? Netprog: DNS and name lookups 2 The Domain Name System • The domain name system is usually used to translate a host name into an IP address .

  pdf37p nuoiheocuoivo 04-05-2010 71 11   Download

 • Tài liệu chuyên nghành hội hoạ, mỹ thuật, giúp các bạn có kiến thức từ căn bản đến nâng cao trong chuyên nghành của mình - A Zebra Named Spot

  pdf0p sonyt707 18-09-2010 35 11   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.7 Connecting to a Named Instance of SQL Server or Microsoft Data Engine (MSDE) Problem You want to connect to a named instance of a SQL Server or Microsoft Data Engine (MSDE). Solution You need to understand what a SQL Server or MSDE named instance is and how to connect to one.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 98 10   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.16 Mapping Table and Column Names Between the Data Source and DataSet Problem You want to control the names assigned to tables and columns when you fill a DataSet using a DataAdapter.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 65 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'brand naming - các phương pháp sáng tạo tên thương hiệu', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p beach123123 16-06-2013 52 11   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.18 Controlling the Names Used in a Strongly Typed DataSet Problem You want to assign your own names to the classes and properties for strongly typed DataSet classes. Solution Use annotations in the XML schema to control the names of classes and properties in strongly typed DataSet classes. The sample uses one XSD file: CategoriesDS_AnnotatedNa

  pdf5p luvpro 04-08-2010 61 6   Download

 • Naming refers to the process of assigning a name to something. Naming may also be used to mean: Naming (parliamentary procedure), a procedure in the British House of Commons Naming ceremony, an event at which an infant is named Product naming, the discipline of deciding what a product will be called

  pdf39p hoa_thuyvu 15-10-2011 44 5   Download

 • Icon Names Every document, program, folder, and disk on your Mac is represented by an icon: a colorful little picture that you can move, copy, or double-click to open

  pdf3p kisiheo 26-07-2010 50 4   Download

 • To be unambiguous, the names assigned to machines must be carefully selected from a name space with complete control over the binding between the names and IP addresses.

  ppt29p trada85 22-01-2013 27 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản