Năng lực công nghệ

Xem 1-20 trên 3640 kết quả Năng lực công nghệ
 • Tiểu luận: Đánh giá năng lực công nghệ Công ty CP sữa TH trình bày các nội dung chính: Tổng quát về công tt thực phẩm sữa TH, đánh giá định tính năng lực công nghệ của Công ty Cổ phần sữa TH, đánh giá năng lực công nghệ của công ty Cổ phần sữa TH, đánh giá định lượng năng lực công nghệ của công ty cổ phần sữa TH, nhận xét chung.

  doc23p vantienbac 12-04-2014 178 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ tập 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf130p iamvip01 23-03-2012 70 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ tập 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf306p iamvip01 23-03-2012 42 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ tập 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf270p iamvip01 23-03-2012 42 13   Download

 • tài liệu “Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ” đưa ra công cụ hỗ trợ quyết định ở dạng phương pháp luận để phân tích và tổng hợp các vấn đề công nghệ trong quá trình lập kế hoạch phát triển.

  pdf162p iamvip01 23-03-2012 42 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ tập 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf249p iamvip01 23-03-2012 46 11   Download

 • Bài giảng trình bày các khái niệm về năng lực công nghệ. Các nghiên cứu về năng lực công nghệ, phân loại năng lực công nghệ. Từ đó đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

  pdf15p esc_12 29-07-2013 89 10   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ" cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu bổ ích giúp nâng cao tri thức về nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ. Cuốn sách gồm 10 chương được chia thành hai phần.

  pdf129p talata_2 20-01-2015 26 10   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 6 đến chương 10 về các nội dung như: So sánh trình độ công nghệ giữa các nước, năng lực công nghệ và điều chỉnh cơ cấu, chiến lược công nghệ và sự thỏa mãn các nhu cầu,... và một số nội dung khác.

  pdf108p talata_2 20-01-2015 25 10   Download

 • Báo cáo tổng kết đề tài "Phân tích, đánh giá năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc bộ tài nguyên và môi trường" có kết cấu gồm 3 chương trình bày về hiện trạng công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản; tổ chức điều tra hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản; đánh giá hiên trạng năng lực công nghệ...

  pdf106p thaodien102 16-11-2015 46 9   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Quan niệm về NLCN; các chỉ tiêu đánh giá NLCN của cơ sở; nội dung phân tích NLCN quốc gia; nội dung phân tích NLCN quốc gia; các biện pháp nâng cao NLCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen14 16-01-2017 2 1   Download

 • Tài liệu môn học các vấn đề về quản lý Quản trị công nghệ nhằm nêu khái niệm về công nghệ và quản trị công nghệ, đánh giá công nghệ và năng lực công nghệ đồng thời trình bày các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ. Dự báo công nghệ, sự cần thiết của dự báo công nghệ.

  pdf40p acc_12 01-04-2014 69 29   Download

 • Câu hỏi ôn tập môn Quản trị công nghệ gồm bài tập của 6 chương: Chương 1 - Công nghệ và quản trị công nghệ, chương 2 - năng lực công nghệ, chương 3 - dự báo và hoạch định công nghệ, chương 4 - Lựa chọn công nghệ, chương 5 - đổi mới công nghệ, chương 6 - quản trị R&D.

  pdf12p uocvong09 19-10-2015 105 27   Download

 • Môn học Quản lý công nghệ đề cập đến các cơ sở để quản lý một cách hiệu quả sự phát triển công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nược. Bài giảng môn Quản lý công nghệ gồm 7 chương: Chương 1: Cơ sở quản lý công nghệ, chương 2: Môi trường công nghệ, chương 3: Năng lực công nghệ, chương 4: Đánh giá công nghệ, chương 5:Lựa chọn công nghệ, chương 6: Chuyển giao công nghệ.

  pdf0p acc_12 01-04-2014 106 24   Download

 • Bài giảng Quản trị công nghệ do giảng viên Trần Thanh Lâm biên soạn gồm 8 chương nhằm trình bày về quá trình phát triển, tiếp nhận và sử dụng công nghệ trong doanh nghiệp như: công nghệ và quản trị, đánh giá năng lực công nghệ, dự báo hoạch định công nghệ, lựa chọn công nghệ...

  pdf10p expensive_12 07-07-2014 71 21   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ thế giới đầu thế kỷ XXI", phần 2 trình bày các nội dung: Công nghệ sinh học, phát triển công nghệ bền vững, con đường của các nước phát triển - Xây dựng năng lực công nghệ quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 31 12   Download

 • Bài giảng Quản trị công nghệ: Chương 2 Đánh giá năng lực công nghệ nhằm trình bày về các nghiên cứu về năng lực công nghệ, phân loại năng lực công nghệ, khái niệm đánh giá năng lực công nghệ, phương pháp luận đánh giá năng lực công nghệ.

  pdf10p expensive_12 07-07-2014 45 9   Download

 • Ebook Học tập và sáng tạo công nghệ: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày về: Khả năng cạnh tranh, công nghệ và năng lực công nghệ, năng lọc học tập và sáng tạo công nghệ.

  pdf89p mynhanvole91 18-07-2014 14 8   Download

 • Bài giảng "Quản trị công nghệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về công nghệ, môi trường công nghệ và hạ tầng công nghệ, năng lực công nghệ, đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, chuyển giao công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf49p doinhugiobay_17 01-03-2016 28 6   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được: Khái niệm, các yếu tố cấu thành tiềm lực khoa học- công nghệ và năng lực công nghệ; vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học- công nghệ quốc gia và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; phương hướng tăng cường tiềm lực khoa học- công nghệ của doanh nghiệp; bản chất, vai trò của tri thức, của quản lý tri thức trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu và tác động của chúng tới việc xây dựng, phát...

  ppt21p tangtuy18 20-07-2016 13 6   Download

Đồng bộ tài khoản