Năng lực quản lý

Xem 1-20 trên 5231 kết quả Năng lực quản lý
 • Năm 2005, Trung tâm nghiên cứu hoạt động kinh doanh thuộc Trường Kinh tế London đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực quản lý và năng suất lao động tại 700 công ty quy mô vừa ở Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát một số phương thức quản lý chủ yếu của những công ty này và so sánh hoạt động của các công ty đó trong một số lĩnh vực như tổng sản lượng, thị phần, mức tăng trưởng doanh thu, giá trị công ty… ...

  pdf5p barbie87 01-02-2010 312 157   Download

 • Các kế toán phải áp dụng đúng Luật kế toán, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân. Để có thêm kinh nghiệm về công tác kế toán.

  pdf14p hoangchieuduong 07-05-2014 292 109   Download

 • Dự án tăng cường năng lực quản lý hệ thống cảng biển Việt Nam là một dự án hợp tác kỹ thuật do JICA Nhật Bản tài trợ cho phần hoạt động của phía Nhật Bản. Mục đích cụ thể của Dự án là nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh khai thác cảng biển thông qua việc chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia Nhật Bản cho cán bộ của Cục hàng hải Việt Nam. Nội dung của Dự án đi vào chính những điểm mà Việt...

  pdf4p thuylinh 10-06-2009 210 47   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (áp dụng tại Hà Nội) trình bày lí luận về nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị; đánh giá năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội, giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội giai đoạn 2008-2015.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 67 43   Download

 • Sáng kiến “Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông Số 1 Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf28p thivuhuong 21-05-2014 139 40   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hoà - tỉnh Long An nghiên cứu một số giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Hoà - tỉnh Long An nhằm phát huy năng lực quản lý của đội ngũ này phù hợp với xu thế và đòi hỏi của xã hội trong giai đoạn mới.

  pdf112p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 32 21   Download

 • Bài giảng Nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường phổ thông với mục tiêu giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý nhân sự, tầm quan trọng của quản lý nhân sự, vai trò của hiệu trưởng trong công tác quản lý nhân sự; phát triển kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhân sự trường phổ thông;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt72p ngochuyen1234567 31-10-2015 65 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt- may', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p taurus23 24-09-2012 42 15   Download

 • Các yếu tố cấu thành năng lực quản lý nông hộ và tác động của nó đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đã được làm rõ trong nghiên cứu này. Trước hết nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp phỏng vấn chuyên gia để hình thành khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực quản lý, tiếp theo đó đã phỏng vấn 178 nông hộ trên 3 vùng sinh thái có các hệ thống sản xuất khác nhau để xác định mức độ năng lực quản lý của nông hộ.

  pdf10p sunshine_9 23-07-2013 38 9   Download

 • "Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện" nhằm giúp học viên có thể cải thiện năng lực quản lý đào tạo về kiến thức, kỹ năng và thái độ để cung cấp các khóa đào tạo liên tục hiệu quả hơn cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện trung ương và bệnh viện tỉnh. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p cuonghuyen0628 09-11-2015 26 6   Download

 • Bài viết này đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam, các nhóm giải pháp đó là: Nhóm giải pháp về thể chế; nhóm giải pháp xây dựng và tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do các chủ thể quản lý nhà trường thực hiện; nhóm giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do chính hiệu trưởng thực hiện.

  pdf14p nganga_00 04-09-2015 17 5   Download

 • "Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng" với mục tiêu nhằm chuẩn bị cho người điều dưỡng trưởng có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho Điều dưỡng có hiệu quả. Học viên sau khi hoàn thành khóa học này có thể trở thành giảng viên dạy môn quản lý điều dưỡng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p cuonghuyen0628 09-11-2015 19 5   Download

 • Bài giảng Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến và xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật năm 2016 với các nội dung chính như: Tổng quan, thực trạng quản lý ĐT, CĐT tại các BV; kế hoạch tăng cường năng lực quản lý ĐT, CĐT tại các BV năm 2016; kinh nghiệm thực tế; lưu ý khi xây dựng kế hoạch ĐT - CGKT năm 2016;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf48p cuonghuyen0628 05-11-2015 10 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp kết hợp với tìm hiểu đặc thù của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng mới một hệ thống tiêu chí và khung năng lực thích ứng để đánh giá năng lực quản lý của giám đốc DNNVV trên địa bàn Hà Nội.

  pdf12p change01 06-05-2016 15 4   Download

 • Chương trình đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng được thiết kế trên cơ sở đánh giá nhu cầu học tập của điều dưỡng trưởng, gồm 4 chủ đề dưới đây: Các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả, các kỹ năng quản lý thiết yếu, các kỹ năng quản lý an toàn người bệnh và chất lượng chăm sóc, các kỹ năng đào tạo, giao tiếp và nghiên cứu.

  pdf15p thaodien102 06-11-2015 21 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng năng lực quản lý nhân sự của người giám đốc DNNN tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý của giám đốc DNNN.

  pdf104p dieuhang510 15-11-2016 2 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về tồn tại trong quản lý môi trường, giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý môi trường.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 3 0   Download

 • Bài viết "Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lí đào tạo của hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp trong điều kiện mới" trao đổi chia sẻ về một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý đào tạo của đội ngũ hiệu trưởng các trường trung cấp hiện nay.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 9 1   Download

 • Sau loạt bài về kỹ năng phỏng vấn, một phần trong quản lý nhân sự dành cho các lãnh đạo cấp trung - hay còn gọi là Cán bộ quản lý nhóm trực tiếp, xin giới thiệu tiếp loạt bài về Kỹ năng quản lý nhóm dự án. Tài liệu training dành cho nhân viên FPT - do thầy Vũ Văn Tuấn - công ty Organizational Capacity Development (ODC) biên soạn. Xin vui lòng dùng trong hạn chế. Để bắt đầu, xin mời mọi người tham gia một tình huống trắc nghiệm gồm có 20 câu hỏi theo suốt quá...

  pdf46p bacsiquaidi123 19-07-2010 361 235   Download

 • Chính sự kém cỏi lại là nguyên nhân của việc không nhận ra sự kém cỏi. Cái vòng luẩn quẩn đó của các nhà quản lý thiếu năng lực thường gây không ít thiệt hại cho công ty của bạn. Nhà lãnh đạo nên làm gì để hạn chế, và thậm chí khắc phục điều này? Các giáo sư nói gì về quản lý kém? Dilbert đã rất đúng. Những nhà quản lý thực sự kém là những người không có khả năng nhận ra sự kém cỏi của mình. ...

  pdf2p banhtalong 26-07-2010 174 38   Download

Đồng bộ tài khoản