Năng lượng ion hóa

Xem 1-20 trên 150 kết quả Năng lượng ion hóa
 • electron removed Mất electron Kali ở nhóm 1 Bước nhảy năng lượng biểu thị năng lượng cần để tách electron thứ 2 Các mức năng lượng ion hóa của Kali ionisation Năng lượng energy Ion hóa electron removed Mất electron Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Các bước nhảy khác nhau là bằng chứng cho sự sắp xếp

  pdf8p huyenmy2204 08-12-2009 570 72   Download

 • Trong bài báo này, tác giả tiến hành nghiên cứu lý thuyết hoạt tính chống oxi hóa các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ quả măng cụt. Ba cơ chế chính của chất chống oxi hóa đã được nghiên cứu: cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển electron chuyển proton (SETPT) và cơ chế mất proton chuyển electron (SPLET).

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 33 10   Download

 • MỤC TIÊU :Củng cố kiến thức : Cấu tạo BTH Qui luật biến đổi tính chất nguyên tố (bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, aí lực electron, độ âm điện, tính kim loại – phi kim, hóa trị) và hợp chất của chúng (tính axit – bazơ của các oxit và hydroxit) Ý nghĩa của BTH

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 175 26   Download

 • MỤC TIÊU :Biết: Các khái niệm : năng lượng ion hóa, ái lực electron, độ âm điện Hiểu : Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, ái lực electron, độ âm điện các nguyên tố trong HTTH Vận dụng : Dựa vào qui luật biến đổi để dự đoán tính chất nguyên tố khi biết vị trí chúng trong HTTH TRỌNG TÂM : Sự biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa theo chu kì và theo nhóm KỸ NĂNG : So sánh bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ 1...

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 138 21   Download

 • Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể. Sự hình thành các liên kết hóa học giữa các nguyên tố để tạo nên phân tử được hệ thống hóa thành các lý thuyết liên kết hóa học . Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những...

  ppt103p cuongdohvc 13-01-2011 1596 493   Download

 • 1) Trình bày cấu tạo của phân tử CO theo phương pháp VB và phương pháp MO (vẽ giản đồ năng lượng). Cho ZC = 6; ZO = 8. 2) So sánh năng lượng ion hóa giữa các nguyên tử C và O, giữa phân tử CO với nguyên tử O. 3) Mô tả sự tạo thành liên kết trong các phức chất Ni(CO)4 và Fe(CO)5 theo phương pháp VB và cho biết cấu trúc hình học của chúng. Cho biết ZFe = 26, ZNi = 28.

  doc53p thuytrang_alone 13-03-2011 365 142   Download

 • An toàn bức xạ ion hoá tại các cơ sở x quang y tế Lời nói đầu TCVN 6561 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 85 Viện Năng lượng hạt nhân biên soạn. Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường - chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường ban hành. An toàn bức xạ ION hoá tại các cơ sở X quang y tế Radiation protection for medicalio installations using X- ray machine 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ...

  pdf7p caott5 22-05-2011 448 118   Download

 • NHÓM IVA - Nhóm IVA gồm những nguyên tố: cacbon (C), silic (Si), gecmani (Ge), thiếc (Sn) và chì (Pb). Nhưng C và Si là 2 nguyên tố phi kim điển hình của nhóm IVA. - Nguyên tố nhóm IVA có lớp electron hoá trị là ns2np2, số electron hoá trị bằng số orbital hoá trị là nguyên nhân tạo nên độ bền lớn của liên kết - C - C và khả năng tạo mạch khác nhau của C và Si: thẳng, nhánh, vòng. - Do có tổng năng lượng ion hoá khá lớn, chúng không thể mất 4...

  pdf25p dinhlan0501 07-03-2011 236 106   Download

 • NHÓM IIIA - Nhóm IIIA gồm các nguyên tố: bo (B), nhôm (Al), gali (Ga), inđi (In) và tali (Tl). * Một số đặc điểm của các nguyên tố nhóm IIIA: B Al Ga In Tl Số thứ tự 5 13 31 49 81 2 1 2 1 2 1 2 1 Electron hoá trị 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s26p1 Bán kính nguyên tử R(Å) 0,83 1,26 1,27 1,44 3+ Bán kính ion R (Å) 0,20 0,57 0,62 0,92 1,05 Năng lượng ion hoá I1 (eV) 8,30 5,95 6,00 5,08 6,10 0 Thế điện cực chuẩn...

  pdf20p dinhlan0501 07-03-2011 205 102   Download

 • Câu 1: Tìm số đơn vị điện tích hạt nhân hiệu dụng tác dụng lên mỗi electron trong nguyên tử K, Fe. Câu 2: Áp dụng phương pháp gần đúng Slayter hãy: - Xác định năng lượng các phân lớp electron, năng lượng electron của cả nguyên tử K. - Xác định năng lượng ion hóa thứ nhất, tức là năng lượng kèm theo quá trình: K – 1e¾¾®K+ Câu 3: Xác định biểu thức hàm bán kính Rnl(rc), năng lượng phân lớp electron nl e của nguyên tử C.

  doc1p quang3009 23-04-2011 261 94   Download

 • 1. Trình bày đặc điểm của khí trơ ? (Cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, năng lượng Ion hóa). Nhận xét và cho kết luận về khả năng phản ứng của các nguyên tố đó. 4.Hãy trình bày các đặc tính của Heli ? (nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ tan độ dẫn điện).Từ đó cho biết những ứng dụng quan trọng của Heli ?

  doc128p thiennhan18 08-09-2013 494 82   Download

 • X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây là đúng đối với X, Y ? (Biết ZX Y. B. Năng lượng ion hóa I1 của X Y. Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 19. Phân tử hợp chất XaYb có tổng số proton bằng 70. Công thức phân tử hợp chất là ( ZNa

  doc2p queenmary_ls 12-09-2012 271 76   Download

 • Tần số của các vạch phổ thuộc dãy Lyman (bước chuyển electron từ n1 về n=1) của nguyên tử hydro lần lượt là 2,466; 2,923; 3,083; 3,157; 3,197; 3,221; và 3,237x1015 Hz. Dựa vào các giá trị này hãy xác định năng lượng ion hóa của nguyên tử hydro. Năng lượng ion hóa ứng với năng lượng của bước chuyển n=∞ về n=1 (cùng giá trị nhưng khác dấu).

  pdf17p laplunmc 17-07-2012 194 61   Download

 • X thuộc chu kỳ 4, Y thuộc chu kỳ 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ii là năng lượng ion hoá thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số Ik+1/ Ik của X và Y như sau...

  doc8p bonbanhiba 26-05-2011 231 57   Download

 • Năng lượng ion hóa thứ nhất của K nhỏ hơn của Ca do Ca có bán kính nhỏ hơn, số đơn vị điện tích hạt nhân lớn hơn Năng lượng ion hóa thứ hai của Ca nhỏ hơn của K vì K+ có cấu hình bền vững của khí trơ, trong khí Ca+ khi mất một electron sẽ đạt tới cấu hình bền của khí trơ.

  pdf16p laplunmc 17-07-2012 179 56   Download

 • CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG Kiến thức Hiểu được: - Biết khái niệm và quy luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A Kĩ năng - Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể, thí dự sự biến thiênvề: - Độ âm điện bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thứ nhất. ...

  pdf8p phalinh11 26-07-2011 269 43   Download

 • Hãy giải thích sự biến đổi năng lượng ion hoá thứ hai của các nguyên tố trong bảng. 2. Viết công thức Lewis và xác định dạng hình học của các phân tử và ion sau: BCl3, CO2, NO2+, NO2, IF3 3. Tại sao bo triclorua tồn tại ở dạng monome (BCl3) trong khi nhôm triclorua lại tồn tại ở dạng đime (Al2Cl6)

  doc3p phulunte 26-07-2012 203 41   Download

 • Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hoá vật chất và năng lượng các hạt được gia tốc

  pdf21p muathi2013 15-05-2013 95 31   Download

 • ỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Củng cố kiến thức: - Cấu tạo BTH - Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH (bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, độ âm điện, tính kim loại-phi kim, hoá trị, tính axit – bazơ của các oxit và hiđroxit). - ý nghĩa của BTH.

  pdf10p phalinh11 26-07-2011 278 30   Download

 • Ái lực điện tử là năng lượng tỏa ra hay hấp thụ khi một nguyên tử trung hòa ở trạng thái khí khi nhận thêm một eletron để trở thành một ion mang điện tích -1 cũng nằm ở trạng đó. Như vậy, ái lực điện tử là hiệu ứng năng lượng của quá trình: A(khí) + e  A- Quy ước chung: đặt dấu – cho ái lực điện tử khi có sự tỏa ra năng lượng(dấu + cho quá trình thu...

  ppt13p huonggiang_2603 29-12-2012 184 14   Download

Đồng bộ tài khoản