Neither

Xem 1-20 trên 435 kết quả Neither
 • Tham khảo tài liệu 'so do i- neither do i', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p Ngocbui 16-04-2009 540 74   Download

 • Cách dùng: SO và NEITHER .Chúng ta có thể sử dụng những từ ‘so’ và ‘neither’ để diễn tả sự đồng ý và tiết kiệm cho chúng ta việc lập lại những động từ chính (buy, talk, study) hoặc những trợ động từ (be, have, do, can, etc). * So Chúng ta có thể sử dụng ‘so’ có nghĩa là ‘too’ hoặc ‘also’: Helen: I’m a student = Tôi là sinh viên Khalid: So am I.

  pdf5p emdathaydoi 24-06-2013 44 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'either – neither – both – not only … but also', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p tuyenquang01 23-03-2010 874 296   Download

 • Nghĩa thường dùng của too và so là "cũng" và "quá, rất", khi mang nghĩa là "quá", too và so đc đặt trước tính từ và sau to be. Ex: It's too (so) hot == Trời quá nóng Too và so cũng có thể dùng trong cấu trúc too...to..., so...to... và so...that... với ý nghĩa là "quá ...đến nỗi ko thể, quá...để..."

  doc3p bunrieu 05-07-2010 467 110   Download

 • Too - so và Either – neither .Hai cặp từ TOO/SO và EITHER/NEITHER rất thường được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, nhiều người học cảm thấy khó phân biệt cách dùng mỗi từ sao cho đúng. Bài này chúng ta sẽ học về 4 từ đặc biệt này. "Too/so" tất cả đều có chung nghĩa là “cũng”, nhưng "either/neither" mang nghĩa phủ định, tức là “cũng không”.

  pdf5p stylegau 20-06-2013 39 5   Download

 • Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ NEITHER

  pdf4p noiaybinhyen123 26-09-2013 30 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'neither physics nor chemistry could have reached itspresent level without mathematics.', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p yahoo000 22-08-2011 28 4   Download

 • Những câu trả lời dùng so và neither có thể khó với bạn. So và neither dùng để nói chúng ta đồng ý với ý kiến của ai đó. Nếu ai đó nói một câu phủ định và chúng ta đồng ý với họ, chúng ta có thể dùng neither. Nếu ai đó nói một câu khẳng định và chúng ta đồng ý với họ, chúng ta có thể dùng so. Chúng ta phải nhớ rằng động từ khẳng định lại cần phải tương đồng với động từ của chủ ngữ và thì. "I am excited about the party."...

  pdf3p tocxuxu 05-10-2011 26 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Neither MRI, CT nor US is superior to diagnose tumors in the salivary glands – an extended case study

  pdf8p panasonic05 22-12-2011 27 4   Download

 • Neither of the children is interested in learning .*Neither of the children is interested in learning • Hình thức cấu trúc ngữ pháp: Neither of + the/ these/ those…/ my/ your/ his … + N (số nhiều)” – không cái nào (trong hai cái), không người nào (trong hai người); cả hai đều không.

  pdf5p camdodoisinhvien 27-06-2013 18 4   Download

 • Bài viết sau sẽ giúp ta phân biệt được cách dùng giữa “neither” và “none”. - Neither có nghĩa là “not one or the other” (of two things). Theo từ điển The American Heritage Dictionary of the English language 4th edition, Usage Note, page 1177: “According to traditional rule, neither is used only to mean ‘not one or the other of the two’. To refer to ‘none of several,’ none is preferred.”

  pdf3p noiaybinhyen123 26-09-2013 36 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:"Allergic lung inflammation alters neither susceptibility to Streptococcus pneumoniae infection nor inducibility of innate resistance in mice...

  pdf8p toshiba12 20-10-2011 15 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh thú y được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Neither Hippurate-negative Brachyspira pilosicoli nor Brachyspira pilosicoli Type Strain Caused Diarrhoea in Early-weaned Pigs by Experimental Infection...

  pdf11p hoami_2511 21-10-2011 18 2   Download

 • Tham khảo sách 'natural resources neither curse nor destiny', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf375p nt1810 25-04-2013 18 2   Download

 • The idea of “nugget pyramids” has recently been introduced as a refinement to the nugget-based methodology used to evaluate answers to complex questions in the TREC QA tracks. This paper examines data from the 2006 evaluation, the first large-scale deployment of the nugget pyramids scheme. We show that this method of combining judgments of nugget importance from multiple assessors increases the stability and discriminative power of the evaluation while introducing only a small additional burden in terms of manual assessment. ...

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 21 1   Download

 • This book—the 6th edition of Programming Windows—is a guide to programming applications that run under Microsoft Windows 8. At the time of this writing (August 1, 2012), Windows 8 is not yet complete and neither is this book. What you are reading right now is a preview ebook version of the book. This preview ebook is based on the Release Preview of Windows 8 (build 8400), which was released on May 31, 2012. Microsoft has announced that Windows 8 will be released for general availability on October 26, 2012. Microsoft Press and I are targeting the release of the...

  pdf579p nghiasimon 21-09-2012 2002 1855   Download

 • Sentence transformation 1.c 1. Though the doctor warned him, he kept on smoking. 2. - In spite of ……… 3. She preferred to stay at home rather than go to the play. 4. - She preferred staying … 5. He doesn’t smoke, and his brother doesn’t smoke, either. 6. - Neither ……………… 7. She came to London to study English. 8. - She came ……………..so that. ……….. 9. Because she behaves badly everyone hates her.

  doc21p dinhluyen2704 18-10-2010 1962 1046   Download

 • Tài liệu tóm tắt phần văn phạm và một số chiến lược nghe để thi tốt TOEIC.Trong chuyên mục Structure bài này, Global Education xin giới thiệu với các bạn cách dùng “both, either, neither”, đồng thời phân biệt sự khác nhau trong cách dùng giữa các từ đó.

  doc59p warriorvn 23-06-2010 886 718   Download

 • Part 1: READING Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D. 1) I can't help you, and he can't help you...... A. neither B. too C. also D.either 2) Hardly ...................... believes that A. somebody B. anybody C. everybody D. all 3) I have type ten letters ..................... A. yesterday B. anybody C. everybody D. all 4) I have ............. wheel in the back of the car A. other B. others C. the other D. another

  pdf7p kingsolo 02-10-2013 707 203   Download

 • Success doesn't mean the absence of failures; it means the attainment of ultimate objectives. It means winning the war, not every battle. Edwin C. Bliss You have met people who literally wander through life. They simply accept whatever fate brings them. A few may succeed by accident, but most suffer through a lifetime of frustration and unhappiness. This book is not for them. They have neither the determination to succeed nor the willingness to devote the time and effort necessary to achieve success. This book is for you....

  pdf175p vuonghung0107 04-01-2010 272 165   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản