Net 3.5

Xem 1-20 trên 38 kết quả Net 3.5
 • Niêm yết 18,35 InsertMovie.cs sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng hệ thống; System.Web; System.Data; System.Data.SqlClient; System.Web.Configuration; public class InsertMovie {tin tĩnh chỉ đọc chuỗi _conString; công tĩnh SqlDataReader GetMovies () {/ / Khởi tạo kết nối SqlConnection con = new SqlConnection (_conString)

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 36 3   Download

 • Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 Bước 1 : download NS2 2.35 tại địa chỉ http://sourceforge.net/projects/nsnam/files/allinone/ns-allinone-2.35/ns-allinone2.35.tar.gz/download Bước 2 : Sau khi download về các bạn giải nén để được thư mục ns-allinone-2.35 Bước 3 : copy thư mục này vào trong thư mục home Bước 4 : cài đặt công cụ biên dịch Các bạn mở terminal và chạy dòng lệnh sau : sudo apt-get install build-essential tcl8.5 tcl8.5-dev tk8.5 tk8.5-dev gcc-4.4 g++4.

  pdf2p vuthanhdt9 18-10-2012 475 87   Download

 • 328 Planning and Forecasting an arrangement would be disastrous to Brad, since the IRS would currently assess income tax to Brad on such an arrangement, using the much criticized “economic benefit” doctrine. Under this theory, monies irrevocably set aside for Brad grant him an economic benefit (presumably by improving his net worth or otherwise improving his creditworthiness) upon which he must pay tax.

  pdf10p anhheomap 13-12-2010 80 51   Download

 • Nhiều nhà phát triển sử dụng Web.config file để giữ các cài đặt ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như: dây kết nối cơ sở dữ liệu. Những rắc rối với Web.config là khi bạn triển khai các ứng dụng của bạn, bạn thường phải thay đổi các thiết lập này. VS2010 cung cấp khả năng tạo ra một xây dựng cấu hình cho phép bạn chỉnh sửa nội dung của file Web.config cho xây dựng các cấu hình khác nhau. Lưu ý bạn cũng có thể sử dụng tính năng này vào Web.

  pdf8p yukogaru4 19-09-2010 93 20   Download

 • Ngoài ra để tất cả các tính năng tuyệt vời mà bạn đã thấy trong chương trước, VS cung cấp cho bạn khả năng tùy biến môi trường của riêng bạn. Các tùy chỉnh tôi sẽ thảo luận là tùy chỉnh mẫu, đoạn tuỳ chỉnh, và các macro. Trong suốt cuốn sách, bạn đã bắt đầu dự án mới và thêm các mục vào các dự án, sử dụng những gì sẵn có với VS.

  pdf13p yukogaru7 24-10-2010 55 19   Download

 • Hacking the Start Screen, the Windows 8 Interface, and Apps . . . . . . 35 Hack 08. Create an Application Folder for Quick Launches on the Start Screen and the Desktop 35 Hack 09. Put a Tile to Computer on the Start Screen 37 Hack 10. Force Desktop Apps to Show up on the Start Screen 39 Hack 11. Hack the Windows 8 All Apps Screen 40 Hack 12. Add Folders and Other Objects to the Start Screen 43 Hack 13. Run Windows 8 Native Apps Side by Side 45 Hack 14. Hack Your Way Through the...

  pdf421p lock_123 08-04-2013 37 13   Download

 • 1 package com.msi.androidrss; 2 3 4 import java.util.List; 5 import java.util.Vector; 6 import com.msi.androidrss.RSSItem; 7 8 public class RSSFeed 9 { 10 private String _title = null; 11 private String _pubdate = null; 12 private int _itemcount = 0; 13 private List _itemlist; 14 15 16 RSSFeed() 17 { 18 _itemlist = new Vector(0); 19 } 20 int addItem(RSSItem item) 21 { 22 _itemlist.add(item); 23 _itemcount++; 24 return _itemcount; 25 } 26 RSSItem getItem(int location) 27 { 28 return _itemlist.

  pdf20p abcdef_45 29-10-2011 43 11   Download

 • Truyện tranh, nhất là thể loại comic có giới hạn tuổi độc giả rộng nhất, từ trẻ học mẫu giáo đến người già tuổi về hưu. Tạp chí truyện tranh Tintin dưới tiêu đề có in dòng chữ “dành cho từ 7 tuổi đến 77 tuổi”. Nhưng ít người biết lịch sử phát triển của nó. Nếu hiểu truyện tranh là những truyện kể bằng hình vẽ thì những hình vẽ trên các hang động như Lacaux thuộc loại “truyện tranh” cách đây 35.000 năm.

  pdf6p meoluoi_266 11-09-2012 50 8   Download

 • Trong hộp thoại xuất hiện, bạn sẽ thêm ba bước mở rộng. Điều này là vì vậy bạn có năm bước sau: để đăng nhập cho địa chỉ, một cho các chi tiết thẻ tín dụng, để xác nhận đơn đặt hàng, và để kết thúc giao dịch. Bắt đầu bằng cách nhấp vào Add (xem hình 13-35) và nhập tiếp theo Bước 3 để đề.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 29 6   Download

 • cắt ngang của một tế bào FRAM trong công nghệ 0,35-micron. Các dải ánh sáng ngang là nhôm lớp metallization, và các thanh dọc tối là mối liên kết ('vias) giữa các lớp. Khu vực ngang trapezopidal ở phía dưới bên phải là tế bào FRAM thực tế. Chiều rộng của tế bào là khoảng 1,5 mm

  pdf113p banhbeo3 06-11-2011 29 6   Download

 • Professional ASP.NET 3.5 in C# and Visual Basic Part 35. Building on the revolutionary ASP.NET 2.0 release, ASP.NET 3.5 adds several key new developer features including AJAX, LINQ, and a new CSS designer in Visual Web Developer 2008. The dramatic reduction in code that developers realized from the more than 50 new server controls in ASP.NET 2.0 now allows developers the time to make their applications more interactive with AJAX, to work with data in their preferred language with LINQ, and to build visually attractive and consistent standards-based sites with CSS. ...

  pdf10p pretty21 17-11-2010 29 5   Download

 • Giống như LINQ, khung thực thể là một hệ thống xử lý chậm. Việc thu hồi thực tế của dữ liệu (từ các cơ sở dữ liệu) không xảy ra tại thời điểm bạn xây dựng một truy vấn dữ liệu, thay vào đó, dữ liệu được xử lý và trả lại cho ứng dụng của bạn chỉ khi bạn cố gắng thực thể tham khảo cụ thể và tài sản.

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 34 5   Download

 • Creating Custom Controls with User Controls AssociatedControlID=”txtCity” Runat=”server” /

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 37 5   Download

 • Two commonly cited cross-country user-side data collection efforts are the FinMark Trust’s FinScope initiative, a specialized household survey in 14 African countries and Pakistan, and the European Bank for Reconstruction and Development’s Life in Transition Survey (LITS), which covers 35 countries in Europe and Central Asia and includes several questions on financial decisions as part of a broader survey.

  pdf24p mebachano 01-02-2013 33 4   Download

 • LAMBDA 35 1 2 file = open('myfile.txt', 'w') file.write('hello world') Similarly, you can read back from the file with: 1 2 3 file = open('myfile.txt', 'r') print file.read() hello world Alternatively, you can read in binary mode with "rb", write in binary mode with "wb", and open the file in append mode "a", using standard C notation. The read command takes an optional argument, which is the number of bytes. You can also jump to any location in a file using seek. You can read back from the file with read 1 2 3 print file.seek(6) print file.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 30 4   Download

 • INDEX 325 selected, 139 session, 50, 104, 110 session.connect, 110 session.forget, 110 session.secure, 110 Set, 162 DAL, 150 shell, 22 showid, 192 simplejson, 259 site, 81 SMS, 313 SMTP, 232 SPAN, 139 SQL designer, 158 SQL generate, 169 sql.log, 153 SQLFORM, 66 SQLite, 153 SQLRows, 168 SQLTABLE, 164 static files, 96 static, 104 Storage, 105 DAL, 150 str, 24 streaming virtual file, 311 STYLE, 140 submit button, 192 sum, 176 sys, 38 sys.

  pdf1p yukogaru14 30-11-2010 33 3   Download

 • Handbook of Algorithms for Physical Design Automation part 35 provides a detailed overview of VLSI physical design automation, emphasizing state-of-the-art techniques, trends and improvements that have emerged during the previous decade. After a brief introduction to the modern physical design problem, basic algorithmic techniques, and partitioning, the book discusses significant advances in floorplanning representations and describes recent formulations of the floorplanning problem.

  pdf10p pretty15 19-10-2010 21 2   Download

 • Như ta đã biết, cùng một công suất truyền tải trên đường dây, nếu điện áp được tăng cao thì dòng điện chạy trên đường dây sẽ giảm xuống, như vậy có thể làm tiết diện dây nhỏ đi, do đó trọng lượng và chi phí dây dẫn sẽ giảm xuống, đồng thời tồn hao năng lượng trên đường dây cung sẽ giảm xuống.

  pdf62p tanlang 18-03-2010 851 373   Download

 • Như ta đã biết, cùng một công suất truyền tải trên đường dây, nếu điện áp được tăng cao thì dòng điện chạy trên đường dây sẽ giảm xuống, như vậy có thể làm tiết diện dây nhỏ đi, do đó trọng lượng và chi phí dây dẫn sẽ giảm xuống, đồng thời tồn hao năng lượng trên đường dây cung sẽ giảm xuống.

  pdf63p tanlang 23-03-2010 939 366   Download

 • TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 3.1 VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC Như đã trình bày ở chương 1, PIC là vi điều khiển có tập lệnh rút gọn RISC (Reduced Instruction Set Computer), bao gồm 35 lệnh và có thể được phân ra thành 3 nhóm cơ bản: Nhóm lệnh thao tác trên bit. Nhóm lệnh thao tác trên byte. Nhóm lệnh điều khiển. Đối với dòng vi điều khiển PIC16Fxxx, mỗi lệnh được mã hóa thành 14 bit word, bao gồm các bit opcode (dùng để xác định lệnh nào...

  pdf7p suatuoi_thomngon 31-07-2011 244 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản