net remoting objects

Xem 1-8 trên 8 kết quả net remoting objects
 • In this chapter, you will explore the distributed object system called .NET Remoting that is built into the .NET Framework. The short description of .NET Remoting is that it enables you to interact with software objects that are running under the Common Language Runtime on a remote host on the network as if it were a local software object running in the same Common Language Runtime.

  pdf53p laquang 29-08-2009 187 83   Download

 • Objectives Chapter 4: An introduction to .NET Remoting-L - Nguyễn Đức Cương discuss .NET remoting; explain the need for .NET remoting; discuss the .NET remoting architecture; explain channels; build simple clients and service.

  pdf53p cocacola_09 23-11-2015 10 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Các bài tập Microsoft.Net dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Những ưu điểm ( features) của VB.NET đến từ chức năng của .NET framework. Nó mang đến phương tiện lập trình cho mạng cách Object Oriented như XML, Remoting, Streaming, Serialisation, Threading...những thứ này tuy lạ nhưng không khó học, ngược lại sẽ tiết kiệm rất nhiều thì giờ.

  pdf174p trannhu 05-08-2009 639 244   Download

 • The term "Web Services Anywhere" means that web services can not only be used in any application, but any application can offer web services. ASP.NET web services require the IIS to run; web services that make use of .NET Remoting can run in any application type: console applications, Windows Forms applications, Windows services, and so on. These web services can use any transport with any payload encoding.

  pdf46p hungsalem 26-02-2010 309 136   Download

 • Qua thời gian, việc xây dựng ứng dụng như là một tập hợp thành phần phân phối vào mạng chung và làm việc với nhau như là một phần trong chương trình tổng thể ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức này thường được gọi là kỹ thuật "đối tượng-thành phần", như Distributed Component Object Model (DCOM) của Microsoft, Common Object Request Broker Architecture (CORBA) của Object Management Group, Remote Method Invocation (RMI) của Sun.

  pdf4p bibocumi28 21-01-2013 51 14   Download

 • Chuẩn bị XMLHttpRequest Object Trong bước đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị XMLHttpRequest object sử dụng để load remote RSS. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra đoạn mã này chỉ hoạt động với Firefox, vì thế tôi đã thêm ActiveXObject phục vụ cho IE. var RSSRequestObject = false; // XMLHttpRequest Object

  pdf8p abcdef_44 27-10-2011 21 8   Download

 • Discuss briefly how serialization is used in scenarios such as persisting inmemory objects to disk and in remoting. Mention the Microsoft .NET Framework’s support for serialization and deserialization as an introduction to the rest of the module.

  pdf32p daokim 10-08-2009 61 25   Download

 • We software architects and developers live in a fascinating time. With the release of the .NET Framework in 2000, Web services technology has swept into our programming toolset and into our collective consciousness. Web services are the killer application for XML. Web services are the “new way” to call distributed objects remotely. Web services will take all of our integration headaches away and allow formerly incompatible systems to communicate again. What Microsoft developer has not recently thought to himself, “should I be building my application with Web services?”...

  pdf271p tailieuvip13 24-07-2012 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản