Neurospora crassa

Xem 1-6 trên 6 kết quả Neurospora crassa
 • Pyruvate decarboxylase is a key enzyme in organisms whose energy metab-olism is based on alcoholic fermentation. The enzyme catalyses the nonoxi-dative decarboxylation of 2-oxo acids in the presence of the cofactors thiamine diphosphate and magnesium ions.

  pdf10p cosis54 08-12-2012 19 2   Download

 • Homology modeling in combination with transmembrane topology predictions are used to build the atomic model of Neurospora crassaplasmamembrane H + -ATPase, using as template the 2.6 A ˚ crystal structure of rabbit sarcoplasmic reticulum Ca 2+ -ATPase [Toyoshima, C., Nakasako, M., Nomura, H. & Ogawa, H. (2000)Nature405, 647–655].

  pdf13p tumor12 22-04-2013 6 1   Download

 • Các enzyme cũng có thể được kích thích hoặc bị kìm hãm thông qua sự cải biến cộng hoá trị thuận nghịch. Thông thường điều này diễn ra do việc thêm và loại bỏ một nhóm đặc biệt, nghĩa là một dạng của enzyme được hoạt động hơn một dạng khác. Chẳng hạn, glycogen phosphorylase của mốc bánh mì Neurospora crassa được gọi là phosphorylase a khi ở dạng phosphoryl hoá và phosphorylase b khi ở dạng bị loại bỏ Phosphate (Hình 16.25).

  pdf6p duagangdamsua 28-05-2011 38 5   Download

 • Có phải các gen quy định các enzym biểu hiện chức năng trong các con đường hóa sinh ? Thí nghiệm Khi nghiên cứu ở Neurospora crassa, Geoge Beadle và Edward Tatum tại đại học Stanford đã phân lập được các thể đột biến cần bổ sung arginine vào môi trường sinh trưởng của chúng. Các nhà nghiên cứu thấy rằng các thể đột biến này chia làm ba nhóm, mỗi nhóm bị sai hỏng một gen khác nhau.

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 32 4   Download

 • Neurosporaxanthin (b-apo-4¢-carotenoic acid) biosynthesis has been studied in detail in the fungus Fusarium fujikuroi. The genes and enzymes for this biosynthetic pathway are known until the last enzymatic step, the oxidation of the aldehyde group of its precursor,b-apo-4¢-carotenal. On the basis of sequence homology to Neurospora crassa

  pdf13p cosis54 04-01-2013 12 2   Download

 • The 3D-solution structure ofNeurospora crassaCu6 -metal-lothionein (NcMT) polypeptide backbone was determined using homonuclear, multidimensional 1 H-NMR spectros-copy. It represents a new metallothionein (MT) fold with a protein chain where the N-terminal half is left-handed and the C-terminal half right-handedly folded around a cop-per(I)-sulfur cluster. As seen with other MTs, the protein lacks definable secondary structural elements; however, the polypeptide fold is unique.

  pdf9p awards 05-04-2013 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản