Neutron

Xem 1-20 trên 186 kết quả Neutron
 • Sự tương tác của neutron với vật chất chủ yếu là tương tác với hạt nhân nguyên tử. Khi neutron va chạm với hạt nhân thường xảy ra các quá trình tán xạ đàn hồi, tán xạ không đàn hồi và phản ứng hạt nhân.

  doc15p tuyphong131 24-05-2011 218 69   Download

 • Đề thi kết thúc học kì I năm học 2009-2010 Môn Vật lý neutron và Lò phản ứng. Vật lý hạt nhân K51 B1 (2 đvht) (Thời gian làm bài 60 phút)

  doc1p tailieuchinh 26-10-2010 171 59   Download

 • Phép đo tia nhanh sau khi bắt neutron nhanh trong phản ứng (n, ) được phát triển rộng rãi. Trong phương pháp này cường độ tia phụ thuộc vào tiết diện bắt bức xạ và không nhờ vào chu kỳ bán rã của hạt nhân sản phẩm. Phép đo tia nhanh sau khi bắt neutron nhanh trong phản ứng (n, ) được phát triển rộng rãi.

  ppt28p tuyphong131 24-05-2011 166 56   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn vật lý Neutron...

  pdf1p tuyphong131 24-06-2011 85 19   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Đề thi môn phân tích kích hoạt Neutron ...

  pdf1p tuyphong131 24-06-2011 74 17   Download

 • Các neutron nhanh mất năng lượng khi va chạm đàn hồi với các hạt nhân môi trường trở thành neutron nhiệt hoặc trên nhiệt và cuối cùng bị hấp thụ trong môi trường. Có nhiều loại phản ứng của neutron với vật chất nhưng từ quan điểm an toàn bức xạ, các tương tác chính của neutron được quan tâm là quá trình tán xạ đàn hồi và quá trình neutron sinh ra các photon hay các hạt khác.

  ppt20p tuyphong131 24-05-2011 80 16   Download

 • Nội dung Bài giảng Khuếch tán và làm chậm Neutron gồm có: Mở đầu, thông lượng Neutron, định luật Fick, phương trình liên tục, phương trình khuếch tán, điều kiện biên, các nghiệm của phương trình khuếch tán, độ dài khuếch tán, phương pháp khuếch tán nhóm, khuếch tán Neutron nhiệt, tính toán làm chậm Neutron hai nhóm.

  ppt58p lightway 14-08-2015 75 16   Download

 • Lò hạt nhân Đà Lạt là loại lò phản ứng nghiên cứu làm việc bằng neutron nhiệt dùng nước làm chất làm chậm và tải nhiệt. Cấu hình vùng hoạt hiện tại bao gồm 104 thanh nhiên liệu trong đó 98 bó HEU với độ giàu 235U là 36% và 6 bó LEU với độ giàu 235U là 19,75%. Các thuộc tính thông lượng neutron trong lò Đà Lạt như phổ năng lượng, thông lượng neutron và phân bố thông lượng neutron dọc kênh chiếu xạ được tính toán mô phỏng với chương trình Monte Carlo MCNP4C2.

  pdf8p sunshine_4 18-07-2013 57 13   Download

 • In 1932, James Chadwick discovered the neutron, but initially the only sources of neutrons were from the radioactive decay of unstable nuclei. It was not until 1942 when Enrico Fermi constructed the first nuclear reactor in the squash courts beneath the University of Chicago’s Stagg Field, that a controlled and sustained nuclear chain reaction was achieved. After World War II, nuclear reactors became available for civilian research, and in 1945 Ernest Wollan set up a double-crystal diffractometer at ORNL’s Graphite Reactor. This marks the beginning of neutron scattering....

  pdf569p chuyenphimbuon 21-07-2012 29 8   Download

 • Now neutron diffraction is widely applied for the research of crystal, magnetic structure and internal stress of crystalline materials of various classes, including nanocrystalls. In the present book, we make practically short excursion to modern state of neutron diffraction researches of crystal materials of various classes.

  pdf0p orchid_1 25-09-2012 39 5   Download

 • Tài liệu tham khảo về lnteraction of Neutrons with matter...

  pdf1p tuyphong131 24-06-2011 22 4   Download

 • As charge-neutral particles, neutrons can only interact via strong interactions and ionize via secondary reactions. Most neutron detectors consist of a material that converts neutrons into charged particles within a conventional radiation detector

  pdf33p giotletinh_hd2009 18-09-2013 26 4   Download

 • An active neutron method for measuring the inherent neutron emission of spent fuel assembly is proposed. The count rate of the inherent neutron emission can be determined by changing intensity of neutron irradiating source. The practical meaning of the method is presented. Some attractive features of the method are shown.

  pdf5p nganga_02 09-09-2015 14 2   Download

 • For the design of ADS (Accelerator Driven System), it is important to study neutron spectra and details of nuclear reactions induced by neutrons. Furthermore, neutron energy and angular distribution data are important for a correct simulation of the propagation of particles inside a spallation target and the geometrical distribution of the outgoing neutron flux.

  pdf6p bautroibinhyen17 13-02-2017 9 2   Download

 • Đường kính chùm neutron là tham số có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên cứu hạt nhân thực nghiệm. Xác định đúng đường kính chùm neutron là phương pháp tối ưu giúp chế tạo mẫu với kích thước phù hợp, giảm các sai số đóng góp trong xử lý số liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu nghiên cứu.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 8 2   Download

 • The nation’s six synchrotron light sources, five neutron sources, and highfield magnet laboratory are uniquely valuable resources that contribute to the development of new products and processes, create jobs, enhance the skill level of the U.S. scientific community, and increase U.S. competitiveness. Because of the high cost of building and operating these facilities,1 only a limited number can be funded and they must be made widely available.

  pdf86p mnemosyne75 02-02-2013 13 1   Download

 • Luận văn có mục đích là nghiên cứu ảnh hưởng của phông do chùm tia gây ra lên detector CDC, đặc biệt là ảnh hưởng của neutron lên hệ điện tử xử lý tín hiệu. Luận văn có kết cấu gồm 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p change15 08-07-2016 6 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Nghiên cứu phép phân tích kích hoạt Neutron nhanh trên nguồn Neutron Am-Be bao gồm những nội dung về tổng quan cơ sở phân tích kích hoạt Neutron; khảo sát các thông số đặc trưng của hệ phân tích kích hoạt; áp dụng phân tích hàm lượng nguyên tố trong một số loại mẫu.

  pdf62p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 4 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Định liều neutron nhiệt bằng phương pháp đo 24Na trong máu người thiết lập quy trình kỹ thuật định liều neutron nhiệt bằng phương pháp đo 24Na trong máu người. Mời các tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf65p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 8 1   Download

 • Sự tương tác của neutron với vật chất chủ yếu là tương tác với hạt nhân nguyên tử. Khi neutron va chạm với hạt nhân thường xảy ra các quá trình tán xạ đàn hồi, tán xạ không đàn hồi và phản ứng hạt nhân. Để xem xét sự tương tác của neutron với vật chất, người ta chia các neutron theo năng lượng của chúng, thành các neutron nhiệt (năng lượng neutron En từ 0 đến 0.5eV), các neutron trên nhiệt (En từ 0.

  doc15p tieunhan202 24-08-2013 84 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản