Ngắn hạn cho lao động nông thôn

Xem 1-9 trên 9 kết quả Ngắn hạn cho lao động nông thôn
 • Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

  doc3p hueman 16-08-2009 143 15   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Bộ Tài chính - Bội Nội vụ cùng ban hành

  pdf8p lawgd3 04-11-2009 68 14   Download

 • Quyết định số: 122/QĐ-UBND (2014) về việc phê duyệt mức chi và danh mục dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p hoa_cuc91 28-06-2014 14 0   Download

 • Quyết định số: 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi và danh mục dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p connhangheo91 28-06-2014 16 0   Download

 • Thông tư liên tịch 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

  doc7p diemuyen 19-08-2009 129 6   Download

 • Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbds4 06-11-2009 64 12   Download

 • Thông tư liên tịch 65/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf5p lawbds5 06-11-2009 49 3   Download

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, theo xu hướng hội nhập quốc tế, hoạt động kinh doanh đầu tư ngày càng đóng một vai trò cực kì quan trọng. Trong đó dự án đầu tư là tiền đề, còn thẩm định dự án đầu tư chính là chìa khóa của sự phát triển Hoạt động của hệ thống Ngân hàng nói chung và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng là rất cần thiết và quan trọng đối với nền kinh tế của nước ta....

  pdf49p tuoanh05 04-08-2011 76 46   Download

 • Như vậy bằng xuất khẩu lao động, đã góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận không nhỏ người lao động trong nước, làm giảm được sức ép thất nghiệp, ở nông thôn cũng như thành thị. 2.3.1.2Xuất khẩu lao động góp phần tăng thu nhập cho người lao động và ngoại tệ cho đất nước. Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thường có thu nhập cao, khoảng từ 6 10 lần so với thu nhập từ việc làm trong nước.

  pdf17p ttcao7 09-08-2011 39 15   Download

Đồng bộ tài khoản