Ngân hàng câu hỏi đường lối

Xem 1-20 trên 252 kết quả Ngân hàng câu hỏi đường lối
 • Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học Đáp án: Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương phương, nhiệm vụ và giảI pháp của cách mạng Việt Nam.

  doc27p tungyeunhan 18-11-2010 14807 6016   Download

 • Ngân hàng câu hỏi và đáp án "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" cung cấp cho các bạn 30 câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án môn Đường lối cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc29p ngotuyet161295 20-11-2015 154 63   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ôn thi môn Đường lối cách mạng, mời các bạn cùng tham khảo ngân hàng câu hỏi ôn tập môn "Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 101 câu hỏi bài tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  doc8p diepthuyhello 03-11-2015 48 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp mac lenin 2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 52 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp mac lenin 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p insect1212 17-11-2011 53 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp kinh tế chính trị 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p insect1212 17-11-2011 41 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp chủ nghĩa xã hội 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p insect1212 17-11-2011 34 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp chủ nghĩa xã hội 2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 40 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp kinh tế chính trị 3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 33 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp lịch sử đảng 3', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p insect1212 17-11-2011 27 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp chủ nghĩa xã hội 3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p insect1212 17-11-2011 20 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp kinh tế chính trị 4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p insect1212 17-11-2011 31 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp lịch sử đảng 1', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p insect1212 17-11-2011 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp lịch sử đảng 2', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp mac lenin 3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trả lời trực tiếp kinh tế chính trị 2', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p insect1212 17-11-2011 21 3   Download

 • Đây là tài liệu tổng hợp các dạng câu hỏi về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng cộng có 30 câu hỏi kèm theo câu trả lời được biên soạn và trình bày một cách rõ ràng, cụ thể. Tài liệu sẽ rất bổ ích đối với các bạn đang có nhu cầu ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc27p chusoinho 15-02-2011 5181 2548   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngân hàng câu hỏi và đáp án đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p hai1871990 26-10-2011 651 282   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiến thức môn đường lối chính trị 2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 156 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi lịch sử đảng 9', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 52 12   Download

Đồng bộ tài khoản