Xem 1-20 trên 8421 kết quả Ngân hàng Việt Nam
 • Trong bài báo cáo này, công ty Hệ thống thông tin FPT giới thiệu đến các quý ngân hàng hai giải pháp Telephone Banking dùng cho ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ; và giải pháp Internet Banking dùng cho ngân hàng có quy mô vừa và lớn. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo "Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và quản trị nội bộ - Hai vấn đề cốt tử của ngân hàng Việt Nam trước thềm hội nhập" sau đây để hiểu rõ hơn về hai giải pháp trên.

  ppt24p thugiang 05-03-2009 580 248   Download

 • Các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại của hệ thống ngân hàng Việt Nam

  doc11p minhhieu232 31-03-2013 330 106   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “năng lực cạnh tranh của ngân hàng việt nam sau khi việt nam gia nhập wto:thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc75p vnzoomvn 17-06-2011 213 97   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam do TS. Võ Đình Toàn biên soạn có nội dung trình bày về: khái niệm chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng, ngân hàng nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, cho vay, bảo lãnh ngân hàng. Cùng tham khảo phân 1 của cuốn giáo trình để nắm nội dung cụ thể.

  pdf110p couple 16-06-2014 168 95   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu đến người học các nội dung về: chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, dịch vụ trung gian thanh toán, ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p couple 16-06-2014 129 75   Download

 • Đề tài Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam nêu cở sở lý thuyết trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, hoạt động mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và trên thế giới, bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động M&A giữa các ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf23p idol_12 28-04-2014 146 71   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh "Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Vpbank, định hướng và các giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp của Vpbank. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf83p chinhpd 14-10-2015 133 66   Download

 • Đề tài Hiệp ước Basel 2 - Những đổi mới căn bản và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế nhằm nêu: hiệp ước Basel 2 được đưa vào áp dụng thì thách thức nào đang đặt ra cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam? Các Ngân hàng bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại cần phải làm gì để chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hiệp ước này?

  pdf101p three_12 26-03-2014 95 55   Download

 • Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS nêu hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phải có để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo một tuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mang tính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái.

  pdf22p big_12 09-06-2014 130 53   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Việt Nam và định hướng phát triển nêu tổng quan về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thực trạng hoạt động tại Việt Nam. Từ đó, định hướng phát triển và một số giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf100p pink_12 26-05-2014 108 47   Download

 • Đề tài Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của mua bán và sát nhập ngân hàng. Động cơ mua bán và sát nhập , các nhóm lợi ích của thương vụ M&A. Hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf33p xuanlan_12 28-04-2014 111 41   Download

 • Tiểu luận ngân hàng: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam nêu các thương vụ M&A trong ngành ngân hàng tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng nhanh chóng về số và lượng, nhất là trong thời gian gần đây. Sự lớn mạnh của thị trường M&A tại Việt Nam và trong ngành ngân hàng, một trong số các ngành có hoạt động M&A sôi nổi nhất, tạo ra nhu cầu thông tin của các cá nhân, các tổ chức cũng như các nhà đầu tư về hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

  pdf31p blue_12 12-05-2014 105 40   Download

 • Bài giảng Tổng quan về nợ xấu ngân hàng Việt Nam trình bày các nội dung chính: khái niệm nợ xấu, phân loại nợ ngân hàng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tính toán nợ xấu ngân hàng, nguyên nhân gây ra nợ xấu, hiện trạng nợ xấu ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng nợ xấu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Ngân hàng.

  pdf20p lephattai1508 21-04-2014 84 36   Download

 • Đề tài Tình hình thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam 2008 - 2012 trình bày về hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính thanh khoản trong ngân hàng, rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, vai trò tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Một số nguyên nhân làm giảm tính thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Các chính sách, qui định và công cụ ngân hàng trung ương đưa ra để kiểm soát tính thanh khoản.

  pdf27p wave_12 08-04-2014 81 29   Download

 • Tiểu luận nhóm: M&A Ngân hàng Việt Nam nhằm trình bày về sáp nhập và thâu tóm (m&a) trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, hoạt động sáp nhập và thâu tóm ngân hàng tại Việt Nam qua các thời kỳ, những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động sáp nhập và thâu tóm ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf24p orange_12 04-06-2014 92 24   Download

 • Thuyết trình: Thực trạng và tác động của sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam nhằm trình bày lý thuyết về sở hữu chéo, thực trạng sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam, các tác động của sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam, nguyên nhân tình trạng sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam, các giải pháp nhằm hạn chế sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam.

  ppt19p big_12 06-06-2014 49 24   Download

 • Đề tài làm sáng tỏ về mặt lý luận sự cần thiết của việc phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam với bối cảnh nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, phản ánh, đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng Việt Nam. Trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng, tác động của hội nhập kinh tế đến hoạt động dịch vụ ngân hàng.

  pdf95p lanlan38 03-04-2013 58 23   Download

 • Cơ sở lý thuyết về sáp nhập, hợp nhất và mua lại các ngân hàng thương mại, thực trạng sáp nhập, hợp nhất và mua lại của ngân hàng thương mại Việt Nam gần đây,... là những nội dung chính trong 3 phần của bài thuyết trình "Sáp nhập và mua lại các ngân hàng thương mại. Ý nghĩa đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

  ppt25p nhibui170594 22-11-2015 35 17   Download

 • Cơ sở lý luận về tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng. Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu thế tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng. Những giải pháp chủ yếu và bước đi cho quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ nay đến nay 2010 và những năm tiếp theo

  pdf198p ponds_12 30-12-2013 35 14   Download

 • Tiểu luận: Việc tham gia vốn nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam trình bày về một số quy định pháp lý về việc tham gia vốn nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam, nguyên tắc sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc tham gia vốn nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam giải thích tại sao các ngân hàng Việt Nam tìm đến nguồn tài trợ vốn nước ngoài.

  pdf15p orange_12 05-06-2014 44 14   Download

Đồng bộ tài khoản