Ngân sách thành phố năm 2009

Xem 1-20 trên 27 kết quả Ngân sách thành phố năm 2009
 • Chỉ thị 01/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009

  doc3p lythong 18-08-2009 99 12   Download

 • Quyết định 83/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009

  doc3p lythong 18-08-2009 222 11   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009)

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 67 4   Download

 • Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

  doc0p 1huutri 06-08-2009 45 3   Download

 • Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

  doc2p 1huutri 06-08-2009 109 11   Download

 • Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố năm 2009

  doc2p lythong 18-08-2009 115 14   Download

 • Chỉ thị 13/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010

  doc6p 1huutri 06-08-2009 191 6   Download

 • Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh12 13-11-2009 52 3   Download

 • Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawttnh20 19-11-2009 45 5   Download

 • Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawttnh4 11-11-2009 49 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009)

  pdf6p inoneyear2 22-03-2010 42 3   Download

 • VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 17 (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009)

  pdf2p caucathadieu 28-04-2010 74 3   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách xã (phường) trong giai đoạn hiện nay, với vốn kiến thức quý báo được thầy cô truyền đạt trong quá trình học tập ở trường và thực tế sau thời gian thực tập em thấy công tác quản lý chi ngân sách xã (phường) là không kém phần quan trọng.

  pdf34p timlai_bautroi0202 13-08-2013 121 45   Download

 • Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf47p lawttnh11 13-11-2009 44 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 19

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 58 3   Download

 • Quyết định 25/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 56 4   Download

 • Quyết định số 296/QĐ-SGTVT về việc giao kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 - nguồn vốn ngân sách thành phố do Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawttnh11 13-11-2009 43 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ TÂN AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 51 1   Download

 • Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ , phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ và phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2, dân số trung bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) là 1.003,0 ngàn người, năm 2010 là...

  pdf135p tangtocmuathi 24-05-2013 116 37   Download

 • Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và điều hành tài chính ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII – kỳ họp thứ 18 ban hành

  pdf5p lawttnh4 11-11-2009 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản