Ngân sách tỉnh bắc ninh

Xem 1-20 trên 30 kết quả Ngân sách tỉnh bắc ninh
 • Chương 1 một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước cấp xã, chương 2 thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh 34 Bắc Ninh, chương 3 phương hướng, giải pháp đối mới quản lý ngân sách 68 xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là những nội dung chính trong 3 chương thuộc đề tài "Thực trạng và giải pháp đổi mới quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc108p hadimcodon 12-10-2015 115 61   Download

 • Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội nông thôn, góp phần vào sự nghiệp thành công của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta.

  pdf0p therain_nl 12-07-2012 106 51   Download

 • Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2017; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 7 0   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 10 0   Download

 • Ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực tài chính đồng thời nó cũng là một công cụ tài chính quan trọng của một Quốc gia. Cùng với sự phân cấp quản lý kinh tế và hành chính thì ngân sách nhà nước cũng được phân cấp lý quản lý.

  pdf98p muathi2013 13-05-2013 133 58   Download

 • Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quá trình đổi mới Đảng ta tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện mục tiêu đó công tác đầu tư xây dựng có ý nghĩa và vô cùng quan trọng đối với đất nước nói chung và càng quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng, một tỉnh mới được tái lập từ đầu năm 1997.

  pdf72p nhanma1311 09-12-2012 108 40   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh với mục tiêu hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý chi đầu tư XDCB và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  pdf118p codon_05 09-01-2016 125 71   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC NINH NĂM 2012 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2011/QĐ-UBND, NGÀY 25/8/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 25 2   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 17 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf3p keodualadua 13-12-2012 22 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2011/NQ-HĐND17 NGÀY 19/7/2011 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 17 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KHOÁN CHO HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2011/QĐ-UBND, NGÀY 25/8/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 25 3   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf21p lawbmhc7 24-11-2009 52 1   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH BẮC NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconlylom 13-07-2011 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf4p giaythethao 05-10-2012 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản