» 

Ngân Sách Trung ương

 • Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương

  Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương phải lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; Hồ sơ cá nhân của người được bổ nhiệm. Hồ sơ gửi về Vụ Tổ...

  doc 2p batrinh 19-08-2009 916 96

 • Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Ngân sách Trung ương)

  Trình tự thực hiện: + Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách Trung ương kê khai đăng ký mã số sau đó nộp lại cho Bộ, cơ quan Trung ương quản lý đơn vị đó. Các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài...

  doc 4p batrinh 19-08-2009 234 30

 • Phân bổ ngân sách trung ương

  Trình tự thực hiện: - Các Bộ, cơ quan trung ương gửi Cơ quan tài chính để thẩm tra - Nếu không đúng dự toán ngân sách được giao, không đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì cơ quan tài chính đề nghị điều chỉnh. - Trường hợp cơ quan và đơn vị phân bổ không thống nhất...

  doc 2p batrinh 19-08-2009 267 54

 • Phân bổ ngân sách trung ương

  Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước

  pdf 3p zahu1234 16-09-2010 51 5

 • Đề tài: Ngân hàng trung ương

  Ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng đã có những bước tiến khá dài trên con đường phát triển. Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì Ngân hàng trung ương chính là trái tim của nền kinh tế. Một nền kinh tế chỉ có …

  doc 31p vincy2010 28-09-2010 1128 740

 • Đề tài: Tính độc lập của ngân hàng trung ương và cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Tại hầu hết các nước, ngân hàng trung ương (mà ở ta gọi là ngân hàng nhà nước Việt Nam) là một tổ chức điều tiết độc lập không nằm trong bộ máy hành pháp Nhà nước thuộc Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên của Chính phủ có hàm tương đương bộ trưởng.

  doc 14p jtnguyen_0311 14-12-2009 961 508

 • Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển

  1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng Trung ương a, Khái niệm: Là ngân hàng phát hành tiền Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng Bộ máy tài chính tổng hợp

  ppt 27p dai_gia_ngheo 05-05-2011 896 352

 • Đề tài: Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương

  Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý mức độ cung ứng tiền mặt là công cụ thứ nhất giúp ngân hàng trung ương điều tiết mức cung ứng tiền tổng hợp.

  doc 11p tc11k53 22-04-2011 955 315

 • Ngân hàng trung ương

  Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy...

  pdf 3p phuonghoangnho 22-03-2010 526 225

 • Báo cáo tiểu luận: Mô hình ngân hàng trung ương

  Ngân hàng trung ương là một định chế công cộng, có thể độc lập hoặc trực thuộc chính phủ; thực hiện chức năng độc quyền phát hành tiền, là ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng của chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về các hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

  ppt 21p thangtientuonglai 02-06-2011 514 221

 • Sự ra đời của ngân hàng trung ương

  Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Khi tiền giấy được phát hành ở châu Âu vào thế kỷ 16, hoạt động ngân hàng khá thoải mái. Hầu như chỉ có một qui định duy nhất để gia nhập ngành ngân hàng: cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ nợ! Về...

  pdf 5p giomuaxuantoi 21-05-2010 591 181

 • Đề tài: Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p banglang_1523 19-07-2012 320 159

 • Tiểu luận: Tính độc lập của ngân hàng trung ương

  “Có 3 phát minh vĩ đại từ khi bắt đầu sự sống của loài người: lửa, bánh xe và Ngân hàng Trung ương" - Will Rogers, một nhà văn hài hước người Mỹ đã vui tính tổng kết như thế. Từ một góc nhìn cụ thể của nền kinh tế hàng hoá về Ngân hàng Trung ương (NHTW), đa số chúng ta nhất định phải thốt lên: Đúng vậy! NHTW như chúng ta biết ngày nay thực sự là một trong những phát minh lớn...

  doc 25p c08k09a2089 01-02-2011 268 146

 • Đề tài: Chức năng của ngân hàng Thương mại - mối quan hệ giữa ngân hàng Thương mại với Ngân hàng trung ương

  Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã được tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm …

  doc 11p vnzoomvn 17-06-2011 271 104

 • Bài giảng về Ngân hàng trung ương

  Ngân hàng trung ương là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền,…

  pdf 9p thanhthao100 03-11-2011 266 91

 • Ngân hàng trung ương

  Ngân hàng trung ương là ngân hàng phát hành tiền của một quốc gia, là cơ quan quản lý và kiểm soát lĩnh vực tiền tệ ngân hàng trong phạm vi toàn quốc. Ngân hàng trung ương là bộ máy tài chính tổng hợp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đồng thời là ngân hàng của các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong nền kinh tế. Trong một quốc gia,...

  ppt 13p vuminh246 03-12-2012 175 88

 • Mô hình cho Ngân hàng Trung ương

  Tham khảo tài liệu 'mô hình cho ngân hàng trung ương', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p thanhthao100 04-11-2011 222 82

 • Luận văn: Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương

  Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương I Chính sách tiền tệ 1. Thực chất về chính sách tiền tệ Hoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay đổi của tiền tệ về lưu lượng ,chi phí và giá trị.

  pdf 21p inside33 10-12-2012 136 73

 • LUẬN VĂN: Thực trạng của việc ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trong thời gian vừa qua và một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả hơn các công cụ này ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng của việc ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trong thời gian vừa qua và một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả hơn các công cụ này ở việt nam trong điều kiện hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p inside33 10-12-2012 108 55

 • Bài giảng ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương

  Tổng quan về Ngân hàng Trung ương. Điều hành Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Trung ương.Nghiệp vụ Thị trường mở của Ngân hàng Trung ương. Nghiệp vụ tín dụng và thanh toán của Ngân hàng Trung ương.

  ppt 263p giangftb 08-05-2013 103 43

 • + Xem thêm 433 Ngân Sách Trung ương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản