» 

Ngân Sách Xã

 • Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống kho bạc nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p batrinh 19-08-2009 353 95

 • Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An

  Trong những năm gần đây tại Quảng Nam đã xảy ra tình trạng mất ổn định về ngân sách một số cơ sở xã, phường đã làm cho người dân thiếu tin tưởng vào chính quyền xã phường. Một trong những nguyên nhân đó là tình hình vi phạm các quy định về tài chính kế toán ở một số xã,phường: ngân sách xã phương đã thiếu sự quản lý thống nhất dẫn đến tính trạng chồng chéo, chậm chạp...

  pdf 13p sunshine_10 27-07-2013 55 14

 • chuyên đề tốt nghiệp "tổng quan về ngân sách xã"

  Ngân sách nhà nước là phạm trù kinh tế mang tính chất lịch sử, bao giờ cũng gắn liền với sự xuất hiện của nhà nước và sự tồn tại phát triển của kinh tế hàng hoá tiền tệ. Sở dĩ ngân sách nhà nước xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước là do khi nhà nước ra đời đòi hỏi phải có nguồn lực để nuôi sống bộ máy nhà nước. Do đó, đòi hỏi pảhi tập trung một bộ...

  doc 50p thesun 02-07-2009 2224 657

 • Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

  THÔNG TƯ Số 60/2003/TT-BTC - Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

  doc 19p haluong725 31-05-2010 421 111

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An

  Nghiên cứu công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường.

  pdf 13p eight_12 07-03-2014 20 5

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum

  Luận văn có mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản kiểm soát chi hường xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước, các nhân tố ảnh hưởng. Phân thích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum.

  pdf 26p seven_12 11-03-2014 7 2

 • Bài tập tình huống về Thẩm tra dự toán ngân sách

  1- Bài tập số 1: UBND xã trình HĐND xã dự toán ngân sách năm 2006 như sau: - Tổng thu cân đối ngân sách xã: 500 triệu đồng. - Tổng chi cân đối ngân sách xã: 520 triệu đồng Chêch lệch thu - chi là - 20 triệu đồng, UBND xã giải trình là quyết toán ngân sách năm 2005 có số kết dư ngân sách 20 triệu. Do vậy, năm 2006, UBND dự kiến thu kết dư ngân sách là 20 triệu đồng và đưa vào phân bổ ngân...

  doc 14p hangslc 12-12-2009 710 297

 • Giáo trình quản lý ngân sách - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình quản lý ngân sách với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quản lý ngân sách và các kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý ngân sách trong hệ thống quản lý ngân sách và tài chính kế toán trong doanh nghiệp. Sách gồm 5 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp...

  pdf 130p namde03 22-03-2013 213 94

 • Bài giảng Ngân sách nhà nước

  Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu NSNN phân cấp cho ngân sách xã và các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân trên nguyên tắc tự nhiên. • Việc phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách xã phải căn cứ vào chế độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Nhà nước, các chính sách chế độ về hoạt động của các cơ quan Nhà nước. • Cân đối ngân...

  ppt 19p le_truc_thi 01-10-2012 171 64

 • LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách xã ở Thái bình trong điều kiện hiện nay

  Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đánh dấu sự chuyển hướng của nền kinh tế nước ta từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vai trò của Ngân sách Nhà nước cũng thay đổi và trở nên hết sức quan trọng. Hoạt động của Ngân sách Nhà nước đã chuyển biến một cách căn bản, từ chỗ chỉ gắn...

  pdf 63p notonline1122 21-02-2013 106 58

 • Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

  Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng thuộc cấp ngân sách quận huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài...

  doc 5p batrinh 19-08-2009 209 51

 • TIỂU LUẬN: Quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh ở Thái Bình - Thực trạng và giải pháp

  Trong những năm qua cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, công tác tài chính ngân sách cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Luật Ngân sách nhà nước ban hành năm 1996, đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tài chính, ngân sách trong tình hình hiện nay. Đặc biệt Luật ngân sách nhà nước đã khẳng định ngân sách xã là cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước. Qua...

  pdf 75p chupchup1122 24-03-2013 88 39

 • Nghị quyết Số:06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Phi Thông

  Nghị quyết V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2008

  doc 2p thanhvan5449 20-05-2010 218 33

 • Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (quận, huyện, thị xã; xã, p

  Trình tự thực hiện: + Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn kê khai đăng ký mã số, sau đó nộp lại cho Phòng Tài chính huyện. Phòng Tài chính huyện tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính -tỉnh,...

  doc 4p batrinh 19-08-2009 149 21

 • Luận văn: Thực trạng và giải pháp công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2009 – 2011

  Ngân sách xã vừa qua chưa tạo được nguồn thu vững chắc, chi tiêu không theo chế độ, nguồn ngân sách dành cho đầu tư ngày một giảm và chi cho văn hóa - xã hội rất hạn chế. Thực trạng đó đòi hỏi phải hoàn thiện cơ chế thu, chi và quản lý ngân sách xã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nông thôn hiện nay, góp phần thực hiện nghi quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh và...

  pdf 42p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 37 11

 • Luận văn: Phân tích tình hình quản lý chi ngân sách Phường 4, Thành phố Bến Tre năm 2009 - 2010

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách xã (phường) trong giai đoạn hiện nay, với vốn kiến thức quý báo được thầy cô truyền đạt trong quá trình học tập ở trường và thực tế sau thời gian thực tập em thấy công tác quản lý chi ngân sách xã (phường) là không kém phần quan trọng.

  pdf 34p timlai_bautroi0202 13-08-2013 34 9

 • Đề án "Tình hình hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội"

  Đời sống bộ phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội việt nam(NHCSXHVN). Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục vụ người nghèo, là ngân hàng của người nghèo...

  pdf 36p minhtam 15-07-2009 1996 851

 • Luận văn : Thực trạng hoạt động của Ngân sách Nhà nước

  Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị,phát sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình để huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội,và hình thành quỹ tiền tệ tập trung quan trọng nhất của quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước

  doc 11p dovanhoa5t 06-06-2010 2395 794

 • BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Thâm hụt ngân sách nhà nước, hay còn gọi là bội chi ngân sách nhà nước, là tình trạng khi tổng chi tiêu của ngân sách nhà nước vượt quá các khoản thu "không mang tính hoàn trả" của ngân sách nhà nước. Thâm hụt cơ cấu là các khoản thâm hụt được quyết định bởi những chính sách tùy biến của chính phủ như quy định thuế suất, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay quy mô chi tiêu cho giáo dục,...

  ppt 16p 069189 06-12-2010 1801 635

 • Đề tài " chi ngân sách nhà nước "

  Bất kì Nhà nước nào đều mang trong mình bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan có quyền lực công cộng để duy trì và phát triển xã hội. Để thực hiện chức năng đó, Nhà nước phải có nguồn tài chính. Bằng quyền lực công cộng, Nhà nước đã ấn định các thứ thuế, bắt công dân phải đóng góp lập ra quỹ tiền tệ riêng _quỹ ngân sách Nhà nước(NSNN)_để...

  doc 33p donglanh_18_5 05-11-2010 865 513

 • + Xem thêm 1653 Ngân Sách Xã khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản