Xem 1-20 trên 5906 kết quả Ngành Tư pháp
 • Việc nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ bản chất của mối quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển; làm rõ vai trò, những ưu điểm và hạn chế truyền thông đại chúng ở những quốc gia này và gợi mở ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam.

  pdf18p emvaolop1 07-03-2015 22 7   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " về sáu giáo trình các môn học thuộc chuyên ngành tư pháp hình sự ở các cơ sở đào tạo luật nước ta "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p dem_thanh 20-12-2012 25 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP" BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf12p daumeoduoicop 26-03-2010 82 10   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 03-TP- LLTP

  pdf2p meomayhaman 06-06-2011 870 60   Download

 • Để nâng cao chất lượng đào tạo các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của các cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, cũng như mở rộng sự hiểu biết về các kiến thức pháp luật chuyên ngành cho các cán bộ thực tiễn tại các cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, tác giả bài viết đã đưa ra mô hình sáu đề cương giáo trình các môn học thuộc chuyên ngành tư pháp hình...

  pdf21p phalinh20 24-08-2011 71 22   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 02/TP-LLTP

  pdf4p meomayhaman 06-06-2011 138 19   Download

 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 116 16   Download

 • Bài viết đã đưa ra mô hình sáu đề cương giáo trình các môn học thuộc chuyên ngành tư pháp hình sự ở các cơ sở đào tạo luật, phục vụ công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong bài viết này.

  pdf21p emvaolop1 17-10-2014 31 9   Download

 • Đặc san Tuyên truyền pháp luật số 06/2012 trình bày về chủ đề thanh tra và pháp luật về thanh tra với những nội dung cụ thể như giới thiệu Luật thanh tra năm 2010; giới thiệu tổ chức, hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc125p thanhtunghvhc 25-02-2015 16 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2010

  pdf2p inoneyear 07-04-2010 63 3   Download

 • Thông tư số: 14/2015/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf46p cuonghuyen0628 13-11-2015 6 1   Download

 • Thông tư số: 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; căn cứ Luật Thống kê 2015; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf11p bienbuondiuem 13-05-2016 28 0   Download

 • Tham khảo sách quảng cáo 'đề thi môn tư pháp quốc tế', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p manhquynh14 14-10-2011 1977 817   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p vascaravietnam 21-08-2012 252 111   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 04-TP-TGPL-QCCTV

  pdf6p meomayhaman 06-06-2011 485 100   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tăng cường pháp chế xhcn trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p vascaravietnam 21-08-2012 278 93   Download

 • II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC 1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo: Tư pháp quốc tế là một trong những môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân luật vì: Thứ nhất, đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành theo quy định khung của Bộ GD-ĐT về chương trình đào tạo cử nhân luật.

  pdf20p deptrai_khoqua392 07-04-2013 213 66   Download

 • Khái niệm về Tư pháp quốc tế và Giáo trình Tư pháp quốc tế, Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là gì? Lấy ví dụ từ những ngành luật mà anh chị đã học?

  pdf9p 123tien0o0 29-10-2013 255 57   Download

 • Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf32p print_12 23-08-2013 106 37   Download

 • 1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế?

  pdf6p butmaulam 29-10-2013 118 35   Download

Đồng bộ tài khoản