Nghệ thuật branding

Xem 1-20 trên 60 kết quả Nghệ thuật branding
 • Brand Marketing - Tiếp thị Thương hiệu là gì? Có rất nhiều người vẫn còn chưa nắm rõ các định nghĩa trong marketing và thương hiệu, dẫn đến hiểu sai về các khái niệm. Để giúp bạn đọc hiểu rõ các khái niệm này một cách chính xác nhất, vnBrand trích đăng các định nghĩa về brand và marketing của chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang đã trả lời cho các học viên và khách hàng mà ông đã từng tham dự.

  pdf14p messi12425 11-04-2011 201 96   Download

 • Trên mỗi dòng, cụm từ đâu là tiếng anh, cụn bên phải là dịch qua tiếng việt, cần thậm không nhầm nhé! A Advertising Quảng cáo Auction-type pricing Định giá trên cơ sở đấu giá B Benefit Lợi ích Brand acceptability Chấp nhận nhãn hiệu Brand awareness

  pdf14p nhuchau01 08-11-2010 80 29   Download

 • Brand: Là một hỗn hợp các đặc tính cả hữu hình lẫn vô hình được diễn đạt thông qua các biểu tượng của một nhãn hiệu và nếu được quản lí một cách đúng đắn, nhãn hiệu này có thể tạo ra giá trị và sự ảnh hưởng nhất định cho thương hiệu đó.

  pdf11p meouanbanh 06-09-2010 60 16   Download

 • Tham khảo tài liệu '4d branding', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p minhtriet000 17-11-2010 70 12   Download

 • D&L Lifestyle We are surrounding by brands. D&L tells you the stories behind your lifestyle.

  pdf23p kashira 18-01-2010 737 374   Download

 • D&L Lifestyle We are surrounding by brands.D&L tells you the stories behind your lifestyle. We provide the news that you don't want to miss. This is your basic protein.

  pdf24p kashira 18-01-2010 698 346   Download

 • OTHER ECONOMIST BOOKS Guide to Analysing Companies Guide to Business Modelling Guide to Business Planning Guide to Economic Indicators Guide to the European Union Guide to Management Ideas Numbers Guide Style Guide Dictionary of Business Dictionary of Economics International Dictionary of Finance Brands and Branding Business Consulting Business Ethics Business Miscellany China’s Stockmarket Dealing with Financial Risk Future of Technology Globalisation Guide to Financial Markets Headhunters and How to Use Them Successful Mergers The City Wall Street Essential Director Essential Economics ...

  pdf253p transang3 29-09-2012 92 59   Download

 • Theo lý thuyết mới về giá trị Thương hiệu, Paul Temporal đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh giá thương hiệu (brand audit) và lượng giá thương hiệu (brand valuation).

  pdf5p phuonganh1707 23-08-2010 138 46   Download

 • Brand Activation (kích hoạt thương hiệu) là một trong những hoạt động below the line phổ biến bên cạnh các hoạt động khác như PR, Event... Để tổ chức một chương trình activation hiệu quả, việc chuẩn bị một proposal có tính logic, khả thi là điều cần thiết. Tôi xin giới thiệu một số nội dung cốt lõi trong một proposal hoạt động activation. Thông thường, viết một proposal cho hoạt động activation gồm có 3 phần và ta triển khai những ý sau: Phần I : Tổng quan (overview) 1.

  pdf3p bibocumi8 09-10-2012 222 46   Download

 • Khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân được giới thiệu trên thế giới vào năm 1997, quay trở lại thời điểm khi việc xây dựng thương hiệu lần đầu tiên được áp dụng cho các công ty lớn và các sản phẩm trên quầy hàng tạp hóa. Nhờ câu chuyện “The Brand Called You” của Tom Peters, khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân đã ra đời.

  pdf3p fantailieu 06-08-2010 86 27   Download

 • CHAPTER 4 CONDUCTING MARKETING RESEARCH AND FORECASTING DEMAND. 1 In addition t o m o n i t o r i n g a changing m a r k e t i n g environment, marketers also need t o develop specific k n o w l e d g e a b o u t their particular markets. G o o d marketers w a n t information t o help t h e m interp r e t past performance as w e l l as plan future activities. Marketers need timely, accurate, and actionable i n f o r m a t i o n on consumers, c o m p e t i t i o n , and t h e i r brands.

  pdf38p leslienguyen 23-11-2010 87 26   Download

 • Giá trị thương hiệu là những lợi ích mà công ty có được khi sở hữu thương hiệu này. Có 6 lợi ích chính là: có thêm khách hàng mới, gia duy trì khách hàng trung thành, đưa chính sách giá cao, mở rộng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất, công ty có thể thu hút thêm được những khách hàng mới thông qua các chương trình tiếp thị.

  pdf2p thientruc1605 10-08-2010 86 24   Download

 • Các thương hiệu riêng hay còn gọi là thương hiệu bán lẻ (private/store brand), là xu thế chủ đạo trên nhiều thị trường và đang ngày càng trở nên mạnh hơn, đặc biệt ở các thị trường đang phát triển.

  pdf9p meouanbanh 06-09-2010 74 21   Download

 • CHAPTER 22 MANAGING A HOLISTIC MARKETING ORGANIZATION. Healthy long-term growth for a brand requires that the marketing organization be managed properly. fully planned, interconnected L'Oreal. •MB 'Oreal, the world's most successful cosmetic company, has experienced almost century-old two decades of double-digit profit growth.

  pdf82p leslienguyen 23-11-2010 75 21   Download

 • Giai đoạn đầu tiên trong vòng đời thương hiệu (brand lifecycle) là sự hình thành thương hiệu. Thương hiệu không phải là một sản phẩm hay dịch vụ, mà là tượng trưng cho lời cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lời cam kết có thể mang tính thực tế (như một chiếc áo trắng sạch do sử dụng OMO) hoặc có thể thiên về tình cảm (như sự thoải mái người mua có được khi sắm một chiếc Volvo). ...

  pdf3p fantailieu 16-08-2010 51 20   Download

 • CHAPTER 10 CRAFTING THE BRAND POSITIONING. No company can win if its products and offerings resemble every other product and offering. Companies must pursue relevant positioning and differentiation. As part of the strategic brand management process, each company and offering must represent a distinctive big idea in the mind of the target market.

  pdf32p leslienguyen 23-11-2010 66 21   Download

 • CHAPTER 9 CREATING BRAND EQUITY. Building a strong brand requires careful planning and a great deal o f l o n g - t e r m investment. A t t h e heart o f a successful b r a n d is a great p r o d u c t or service, backed by creatively designed and executed marketing. One o f t h e hottest brands around is G o o g l e

  pdf36p leslienguyen 23-11-2010 71 19   Download

 • CHAPTER 12 SETTING PRODUCT STRATEGY. At the heart of a great brand is a great product. Product is a key element in the market offering. Market leaders generally offer products and services of superior quality.

  pdf30p leslienguyen 23-11-2010 76 20   Download

 • Thuật ngữ Thương hiệu - Bản Sắc Thương Hiệu Tổng hợp tất cả các hoạt động marketing, đặc biệt là truyền thông marketing, thể hiện tính cách Thương hiệu và lợi ích Thương hiệu theo cách nhìn của Công ty. (Xem thêm hình ảnh Thương Hiệu).

  pdf2p lavie10 28-07-2011 59 18   Download

 • Hợp tác thương hiệu là khi hai công ty kết hợp làm việc cùng nhau, tạo ra sự hiệp lực trong tiếp thị. Co-branding – Hợp tác thương hiệu là sự kết hợp của một sản phẩm/dịch vụ đơn với một hoặc hai thương hiệu khác khác.

  pdf12p minhtriet000 19-11-2010 74 14   Download

Đồng bộ tài khoản