Nghị định 01/cp

Xem 1-20 trên 733 kết quả Nghị định 01/cp
 • Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  doc13p chanhson 19-08-2009 140 9   Download

 • Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

  doc16p chanhson 19-08-2009 78 5   Download

 • Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

  doc5p vanson 19-08-2009 72 4   Download

 • Nghị định 01/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc8 24-11-2009 66 4   Download

 • Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  doc7p chanhson 19-08-2009 67 3   Download

 • Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  pdf26p saoanhnovoicochong 26-01-2015 19 0   Download

 • Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  pdf26p saoanhnovoicochong 26-01-2015 17 1   Download

 • Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật của doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể công ty.

  pdf31p sontratckh 12-11-2010 566 252   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa về phạm vi hành lang bảo vệ luồng; điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm bố trí đủ chức danh, định biên thuyền viên của chủ phương tiện; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách; phối hợp hoạ...

  doc5p catbui 01-06-2009 1332 121   Download

 • Tài liệu tham khảo nghị định số 102/2010/nđ-cp ngày 01 tháng 10 năm 2010 của chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp chính phủ .Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  doc32p langtudaohoa_031 31-10-2010 202 89   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. 2.

  pdf0p phuocql31 04-09-2010 369 86   Download

 • Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

  doc6p catbui 01-06-2009 1088 77   Download

 • Điều 1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 nâng mức lương tối thiểu chung từ 290.000 đồng/tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu lên 350.000 đồng/tháng. Điều 2.

  pdf4p tuongvan 20-07-2009 392 65   Download

 • Điều 1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, nâng mức lương tối thiểu chung từ 350.000 đồng/tháng quy định tại Điều 1 Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ lên 450.000 đồng/tháng. Điều 2.

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 562 61   Download

 • Nghị định này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

  doc13p vo_tinh_nghi 22-10-2010 147 52   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu chính phủ , trái phiểu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  pdf27p hkquoc 12-01-2011 183 50   Download

 • Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 261 45   Download

 • Nhằm mục đích đưa đến các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động và người lao động những quy định theo Pháp luật của Nhà nước về công tác An toàn và Vệ sinh lao động, chúng tôi trích dẫn dưới đây nội dung của Nghị định số 06/CP của Chính phủ " Quy định một số Điều của Bộ luật lao động về An toàn lao động, Vệ sinh lao động" ban hành ngày 20/01/1995, có hiệu lực ngày 01/02/1995 do Thủ tường Chính phủ Võ văn Kiệt ký....

  doc12p phamquy003 12-05-2011 198 41   Download

 • Nghị định 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

  doc5p sontinh 18-08-2009 189 34   Download

 • NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006

  doc33p shareag 05-04-2011 220 34   Download

Đồng bộ tài khoản