Nghị định 02/cp

Xem 1-20 trên 532 kết quả Nghị định 02/cp
 • Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 128 7   Download

 • Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

  doc15p thienthan 19-08-2009 231 41   Download

 • Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawtm6 29-10-2009 159 36   Download

 • Nghị định 02/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  pdf12p trangson 19-08-2009 210 21   Download

 • Nghị định 02/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề do Chính phủ ban hành

  pdf19p truongvu 10-10-2009 138 20   Download

 • Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

  doc15p thanhuyen 19-08-2009 85 6   Download

 • Nghị định 02/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc8 24-11-2009 95 5   Download

 • Nghị định 02/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawvhxh15 19-11-2009 42 3   Download

 • Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 31 2   Download

 • Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

  pdf3p truckiettuyetmai 31-01-2015 16 2   Download

 • Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawgtvt7 26-11-2009 51 1   Download

 • Nghị định 02/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc25p cryasgameover 09-09-2014 20 0   Download

 • Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

  pdf3p truckiettuyetmai 31-01-2015 27 0   Download

 • Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định 16/CP) và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

  pdf28p haidang 11-06-2009 309 130   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

  pdf23p hoangly 24-06-2009 317 108   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Số: 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHÍNH PHỦ

  pdf58p cucaibanhchung 28-05-2010 573 101   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; ...

  doc11p lawcao 28-09-2009 1177 86   Download

 • Nghị định 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  pdf5p hasang 19-08-2009 181 72   Download

 • Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  doc11p thienthan 19-08-2009 279 65   Download

 • Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

  doc4p sontinh 18-08-2009 261 56   Download

Đồng bộ tài khoản