Nghị định 04/2007/nđ-cp

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nghị định 04/2007/nđ-cp
 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐCP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÍNH PHỦ

  pdf11p inoneyear2 18-03-2010 529 48   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐCP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

  pdf11p inoneyear 06-04-2010 202 6   Download

 • Năm 2007 Trường THPT Sông Ray được Sở GD ĐT Đồng Nai giao khoán kinh phí thực hiện Nghị định 43 NĐCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy,biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Để thấy được kết quả như thế nào mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

  pdf11p thivuhuong 28-05-2014 83 6   Download

 • CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐCP NGÀY 04/04/2007

  pdf2p caytudang 20-04-2013 22 4   Download

Đồng bộ tài khoản