Nghị định 09/cp

Xem 1-20 trên 286 kết quả Nghị định 09/cp
 • Nghị định 09/CP của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  doc5p chanhson 19-08-2009 303 7   Download

 • Nghị định 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

  pdf44p lythong 18-08-2009 828 115   Download

 • Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa

  doc37p chanhson 19-08-2009 287 28   Download

 • Nghị định 09/2004/NĐ-CP về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc8 24-11-2009 99 7   Download

 • Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

  pdf4p truckiettuyetmai 31-01-2015 42 3   Download

 • Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

  doc6p catbui 01-06-2009 1087 77   Download

 • Cùng tham khảo Nghị định của chính phủ Số 09/2009/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

  pdf37p phananh 24-06-2009 2406 432   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư

  doc56p angola 08-06-2009 357 144   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau đây gọi chung là Luật Đầu tư nước ngoài).

  doc18p angola 08-06-2009 163 75   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt về kết cấu hạ tầng đường sắt; đường sắt đô thị; kinh doanh đường sắt; quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội; danh mục hàng nguy hiểm và việc vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chín...

  doc12p catbui 01-06-2009 428 58   Download

 • Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập cho chính phụ ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2007

  doc36p tuankl050283 11-08-2010 285 37   Download

 • Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2009

  pdf5p strips 07-08-2009 1127 35   Download

 • Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do Chính phủ ban hành

  pdf41p lawdn1 31-10-2009 94 32   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ CHÍNH PHỦ

  pdf6p haihoabatbuom 20-04-2010 138 30   Download

 • Nghị định 165/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  doc5p mychau 18-08-2009 196 27   Download

 • Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do Chính phủ ban hành

  pdf39p lawttnh11 13-11-2009 44 17   Download

 • Nghị định số 09/2005/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

  pdf35p lawtttotung1 29-10-2009 124 14   Download

 • Nghị định 64/2003/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 100 14   Download

 • Nghị định 69/2000/NĐ-CP về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/2/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 65 14   Download

 • Nghị định 156/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

  doc3p dongson 19-08-2009 135 13   Download

Đồng bộ tài khoản