Nghị định 196/cp

Xem 1-17 trên 17 kết quả Nghị định 196/cp
 • Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

  doc4p vanson 19-08-2009 251 21   Download

 • Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

  doc6p juliakaka 17-06-2014 16 2   Download

 • Nghị định 93/2002/NĐ-CP về thoả ước lao động tập thể do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.

  pdf3p lawgd6 04-11-2009 108 24   Download

 • Nghị định số 196/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 52 8   Download

 • Nghị định số 196/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawttyt6 30-11-2009 82 8   Download

 • Nghị định số 196/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawktkt2 25-10-2009 65 4   Download

 • Bài giảng Triển khai Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện TTHQ điện tử trình bày về nguyên tắc xây dựng nghị định, thông tư; quy định liên quan đến người khai hải quan; quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại; một số quy định về thủ tục hải quan điện tử theo từng loại hình cụ thể.

  ppt136p cocacola_06 06-11-2015 12 2   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 196/2004/NĐCP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH DỰ TRỮ QUỐC GIA

  pdf4p denngudo 05-06-2012 36 1   Download

 • - Căn cứ vào Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam. - Căn cứ nghị định 196/ CP ngày 31/ 12 /1994 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của BLLĐ về thỏa ước tập thể . - Căn cứ vào thỏa thuận đạt được sau khi làm việc giửa tập thể lao động với Ban Giám Đốc Công Ty . - Để đảm bảo các điều kiện cho người lao động , người sử dụng lao động quyền và nghĩa vụ của mổi bên trong quan hệ lao động một cách hửu......

  doc0p khanhvi 03-03-2009 3705 435   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử sau đây giới thiệu khái quát quy trình thủ tục hải quan điện tử quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt25p cocacola_06 06-11-2015 28 8   Download

 • Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết đ...

  pdf2p conchokon 22-09-2012 34 1   Download

 • Quyết định số: 196/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa Phẫu thuật tiết niệu”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf47p cuonghuyen0628 09-11-2015 13 1   Download

 • Thông tư số 11-TT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 196-CP ngày 31-12-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc vận chuyển hàng hóa trên đường biển bằng phương tiện vận tải cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf20p lawgtvt11 26-11-2009 56 5   Download

 • THÔNG TƯ TẠM HOÃN THỜI GIAN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 136/2010/TT-BTC NGÀY 13/9/2010 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 33/2005/N...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 68 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 143/2007/TT-BTC NGÀY 03/12/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 196/2004/NĐ-CP NGÀY 02/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH DỰ TRỮ QUỐC GIA

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 29 1   Download

 • Thông tư số 48/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

  pdf24p lawdn4 31-10-2009 80 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf10p duongphuongtim 23-04-2013 41 2   Download

Đồng bộ tài khoản