Nghị định 20/cp

Xem 1-20 trên 374 kết quả Nghị định 20/cp
 • Nghị định 20/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

  doc11p chanhson 19-08-2009 167 7   Download

 • Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  doc16p vantien 19-08-2009 49 6   Download

 • Nghị định 20/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 54 4   Download

 • Nghị định 110/2002/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 139 22   Download

 • Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  doc4p vanson 19-08-2009 97 19   Download

 • Nghị định số 20/2009/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf26p lawttnh10 12-11-2009 177 62   Download

 • Trong nghị định 71 cp có rất nhiều điều khoản. Hiện nay đang chờ thông tư ra. Dưới đây là một số ý tóm tắt Huế gửi bạn đọc tham khảo. 1. Khi bán 20% sản phẩm không qua sàn giao dịch, chủ đầu tư phải gửi danh sách người mua, tên, địa chỉ về cho Sở Xây dựng địa phương xác nhận. Nhiều quy định trong Nghị định 71 cp hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 8-8 siết chặt và việc này được thị trường xem như là bít cửa về chuyện “lướt sóng”....

  pdf5p hiemmuon 11-03-2011 158 45   Download

 • Nhằm mục đích đưa đến các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động và người lao động những quy định theo Pháp luật của Nhà nước về công tác An toàn và Vệ sinh lao động, chúng tôi trích dẫn dưới đây nội dung của Nghị định số 06/CP của Chính phủ " Quy định một số Điều của Bộ luật lao động về An toàn lao động, Vệ sinh lao động" ban hành ngày 20/01/1995, có hiệu lực ngày 01/02/1995 do Thủ tường Chính phủ Võ văn Kiệt ký....

  doc12p phamquy003 12-05-2011 195 41   Download

 • Nghị định 86/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

  doc3p diennghia 19-08-2009 233 27   Download

 • Nghị định 106/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

  pdf4p mychau 18-08-2009 123 19   Download

 • Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawtttotung1 29-10-2009 174 19   Download

 • Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 60 15   Download

 • Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  doc2p vanson 19-08-2009 124 13   Download

 • Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

  pdf4p lawdt1 02-12-2009 78 13   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

  doc10p namgiang2009 03-06-2011 178 13   Download

 • Nghị định số 20/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf9p duongyenngoc 23-10-2009 79 12   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ

  pdf4p inoneyear 06-04-2010 169 10   Download

 • Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

  doc3p chanhson 19-08-2009 67 9   Download

 • Nghị định số 20/2001/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư do Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawgd7 22-11-2009 87 9   Download

 • Nghị định số 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Chính phủ ban hành

  pdf4p luuduchoa 10-10-2009 80 8   Download

Đồng bộ tài khoản