Nghị định 21/cp

Xem 1-20 trên 244 kết quả Nghị định 21/cp
 • Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

  doc3p chanhson 19-08-2009 360 25   Download

 • Nghị định 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

  pdf7p hoangchau 19-08-2009 1307 81   Download

 • Nghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc5 24-11-2009 74 4   Download

 • Nghị định 21/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawqds3 09-12-2009 70 3   Download

 • Thông tư 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông tư.

  pdf12p buitubt 06-03-2014 26 4   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa về phạm vi hành lang bảo vệ luồng; điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm bố trí đủ chức danh, định biên thuyền viên của chủ phương tiện; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách; phối hợp hoạ...

  doc5p catbui 01-06-2009 1316 121   Download

 • Nghị định của chính phủ số 21/CP ngày 5 tháng 3 năm 1997 về ban hành " Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam"

  doc106p batong87 24-09-2010 315 121   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  doc21p nguyenhaohung1988 14-11-2010 329 106   Download

 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 258 41   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 Số: 45/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI CHÍNH PHỦ

  pdf19p bunbohue1810 19-06-2010 256 22   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Số: 54/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH11 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 31/2009/QH12 CHÍNH PHỦ

  pdf13p shishomaru 02-06-2010 157 21   Download

 • Nghị định số 21/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh10 12-11-2009 111 19   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

  doc9p dung_dvd 26-08-2010 115 19   Download

 • Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

  doc5p tuuyen 17-08-2009 144 18   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hưỡng dẫn thi hành một số điều của nghị định 44/2003/NĐ-CP ...

  doc15p ninh182 11-10-2010 93 16   Download

 • Nghị định số 21/2006/NĐ-CP về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ do Chính phủ ban hành

  pdf8p phithanhvan 23-10-2009 74 11   Download

 • Nghị định số 91/2009/NĐ- CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

  pdf13p sontratckh 22-03-2010 158 11   Download

 • Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

  doc3p chanhson 19-08-2009 66 9   Download

 • Nghị định số 21-CP về việc mua bán và kinh doanh Nhà ở do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 102 9   Download

 • Nghị định 47/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  doc2p thuylam 16-08-2009 113 7   Download

Đồng bộ tài khoản