Nghị định 23/cp

Xem 1-20 trên 302 kết quả Nghị định 23/cp
 • Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

  doc5p vanson 19-08-2009 365 23   Download

 • Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở

  pdf52p sundaisy 08-08-2009 826 107   Download

 • Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc8p hasang 19-08-2009 667 40   Download

 • Nghị định 23/2003/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf37p lawdn8 31-10-2009 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 23 nd-cp - trợ cấp bảo hiểm xã hội', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p datqueqp 15-04-2011 63 19   Download

 • Cùng tham khảo Nghị định - Số: 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng được căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc34p nguyenhaohung1988 14-11-2010 276 178   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở.

  doc54p nguyentien201 03-12-2010 218 82   Download

 • Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Chính phủ ban hành

  pdf42p lawbds1 06-11-2009 247 60   Download

 • Nghị định Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  doc52p buikhacha 18-05-2010 262 46   Download

 • NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006

  doc33p shareag 05-04-2011 220 34   Download

 • Nghị định 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991...

  doc10p dongson 19-08-2009 200 22   Download

 • Nghị định số 38/200/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc3p anvietcanh 15-10-2009 159 17   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/200 3/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC.

  doc9p quybando 11-11-2010 62 16   Download

 • Nghị quyết 23/2006/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ

  doc3p dongson 19-08-2009 204 15   Download

 • Nghị định số 27/2008/NĐ-CP về việc tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 169 14   Download

 • Nghị định số 127/2005/NĐ-CP về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối vớ...

  pdf11p lawbds4 06-11-2009 130 13   Download

 • Nghị định số 23/CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế Chính Phủ do Chính Phủ ban hành

  pdf4p hienthuc 17-10-2009 63 10   Download

 • Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 166 9   Download

 • Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

  doc1p vanson 19-08-2009 132 9   Download

 • Nghị định số 23/2007/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf10p truongbachi 23-10-2009 79 8   Download

Đồng bộ tài khoản