Nghị định 25/2007/nđ-cp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Nghị định 25/2007/nđ-cp
  • Tham khảo tài liệu 'xoá nợ tiền sử dụng đất theo nghị định 84/2007/nđcp ngày 25/05/2007', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf4p oo_caito 27-12-2010 60 4   Download

  • Năm 2007 Trường THPT Sông Ray được Sở GD ĐT Đồng Nai giao khoán kinh phí thực hiện Nghị định 43 NĐCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy,biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Để thấy được kết quả như thế nào mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

    pdf11p thivuhuong 28-05-2014 80 6   Download

  • Chính phủ ban hành Nghị định 106/2010/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, sẽ có thêm 2 trường hợp được gia hạn nộp thuế (ngoài 4 trường hợp đã được quy định tại Nghị định 85/2007/NĐ-CP).

    pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 42 8   Download

Đồng bộ tài khoản